Advertisement

The Kostenki-Avdeevo Archaeological Culture and the Willendorf-Pavlov-Kostenki-Avdeevo Cultural Unity

 • Gennadii Pavlovich Grigor’ev
Part of the Interdisciplinary Contributions to Archaeology book series (IDCA)

Abstract

The Kostenki culture, along with inventories from Willendorf (Austria), Moravany-Podkovice (Czechoslovakia), Spadzista (Poland), and sites assigned to the Pavlov culture (Czechoslovakia), are parts of the Eastern Gravettian (Grigor’ev 1989; Kozlowski 1986). Radiocarbon dates indicate that sites belonging to the Kostenki culture postdate those belonging to the Pavlov culture by 8,000 to 2,000 years. This asynchrony, however, does not prevent us from assigning them to a unified cultural entity. The terminology employed in classifying all these sites depicts three levels: (1) archaeological culture (the smallest classificatory unit in this case) (Grigor’ev 1979); (2) archaeological unity (a unity that results from mutual interactions and ties between a few related cultures) (Grigor’ev 1968); and (3) the Eastern Gravettian (a chronological or stadial term).

Keywords

Cultural Layer Paleolithic Site Archaeological Culture Cultural Remains Paleolithic Culture 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Abramova, Z. A., 1979a, Pakolit Eniseia: Kokorevskaia Kul’tura. Novosibirsk: Nauka.Google Scholar
 2. Abramova, Z. A., 1979b, Paleolit Eniseia: Afontovskaia Kul’tura. Novosibirsk: Nauka.Google Scholar
 3. Bibikov, S. N., 1959, Retsenziia na Kostenki I Sovetskaia Arkheologiia 4:258–261.Google Scholar
 4. Binford, L. R., 1983, In Pursuit of the Past. London: Thames and Hudson.Google Scholar
 5. Boriskovskij, P. I., ed., 1984, Paleolit S.S.S.R. Moscow: Nauka.Google Scholar
 6. Delporte, H., 1979, L’image de la Femme dans Vart Prehistorique. Paris: Picard.Google Scholar
 7. Efimenko, P. P., 1934, Dorodovoie Obshchestvo. Moscow-Leningrad: AN SSSR.Google Scholar
 8. Efimenko, P. P., 1958, Kostenki I Moscow-Leningrad: AN SSSR.Google Scholar
 9. Grigor’ev, G. P., 1967, A new reconstruction of the above-ground dwelling at Kostenki I. Current Anthropology 8: 344–349.CrossRefGoogle Scholar
 10. Grigor’ev, G. P., 1968, Nachalo verkhnego Paleolita i proishozhdeniie Homo Sapiens. Leningrad: Nauka.Google Scholar
 11. Grigor’ev, G. P., 1970, Verkhnij Paleolit. In A. A. Formozov, ed., Kamennyj vek na territorii SSSR, pp. 43–63. Moscow: Nauka.Google Scholar
 12. Grigor’ev, G. P., 1979, Kostenkovskaia kul’tura—metodologicheskie problemy ee vydelenia. In Verkhnij Pleistotsen i razvitiie Paleoliticheskoj kul’tury Russhoj ravniny, pp. 28-30. Tezisy dokladov k vsesoiuznomu soveshchaniiu posviaschennomu 100-letiiu otkrytii ȧ paleolita v Kostenkah. Voronezh, Voronezhskiy Gosudavstrennyj Universitet.Google Scholar
 13. Grigor’ev, G. P. 1989, Villlendorfsko-Kostenkovskoe edinstvo v ego prirodnom okruzhenii. In V. M. Masson and N. D. Praslov, eds., Problemy Kul’turnoi Adaptatsii v Epokhu Verkhnego Paleolita, pp. 45–48. Tezisy dokladov Sovetsko-Amerikanskogo simpoziuma. Leningrad: Nauka.Google Scholar
 14. Gubonina, Z. P., 1977, Predvaritel’nye rezul’taty palinologicheskogo izucheniia Avdeevskoj pozdnepaleoliticheskoj stoianki. In I. K. Ivanova and N. D. Praslov, eds., Paleokologiia drevnego cheloveka, pp. 57–65. Moscow: Nauka.Google Scholar
 15. Gvozdover, M. D., 1953, Obrabotka kosti i kostianye izdelia Avdeevskoj stoianki Materialy i Issledovaniia po Arkheologii SSSR 39:192–226.Google Scholar
 16. Gvozdover, M. D., 1985, Ornament na podelkakh Kostenkovskoj kul’tury Sovetskaia Arkheologiia 1:9–22.Google Scholar
 17. Gvozdover, M. D., 1989, Female imagery in the Paleolithic Soviet Anthropology and Archaeology 29:4.Google Scholar
 18. Kozlowski, J. K., 1986, Gravettian in Central and Eastern Europe. In F. Wendorf and A. Close, eds., Advances in World Archaeology, Volume 5, pp. 131–200. Orlando: Academic Press.Google Scholar
 19. Kozlowski, J. K., and Sobczyk, K., 1987, The Upper Paleolithic Site Krakow-Spadzista St.C2. Krakow: Jagellonian University.Google Scholar
 20. Lavrushin, Yu. A., Praslov, N. D., Spiridonova, E. A., Cherniakhovskij, A. G., Sokolova, A. L, and Tsipurskij, S. I., 1989, Evoliutsiia protsessov osadkonakopleniia na sklonakh v sviazi s izmeneniem klimata Litologiia i Poleznye Iskopaemye 1:23–42.Google Scholar
 21. Maliasova, E. S., and Spiridonova, E. A., 1982, Paleogeografiia Kostenkovsko-Borshchevskogo raiona po dannym palinologicheskogo analiza. In N. D. Praslov and A. N. Rogachev, eds., Paleolit Kostenkovsko-Borshchevskogo raiona na Donu, pp. 234–245. Leningrad: Nauka.Google Scholar
 22. Melekestsev, I. V, Kir’ianov, V. Yu., and Praslov, N. D., 1984, Katastroficheskoe izverzhenie v raione Flegreiskikh polej—vozmozhnyi istochnik vulkanicheskogo pepla v pozdnepleistotsenovykh otlozheniakh Evropeiskoi chasti SSSR Vulkanologiia i Seismologiia 3:35–44.Google Scholar
 23. Oliva, M., 1989, Excavations at the Paleolithic site of Milovice I (Southern Moravia). Anthropoligie 27(2/3):265–271.Google Scholar
 24. Praslov, N. D., 1987, Kostenki I: Novye fakty i nabliudeniia. In Zadachi Sovetskoi arkheologii v svete reshenij XXVII siezda KPSS, pp. 206–207. Tezisy dokladov. Moscow: Nauka.Google Scholar
 25. Praslov, N. D., Rogachev, A. N., Anikovich, M. V, Belyaeva, V. I., and Dmitrieva, T. A., 1982, Kostenki I. In N. D. Praslov and A. N. Rogachev, eds., Paleolit Kostenkovsko-Borshchevskogo raiona na Donu, pp. 42–67. Leningrad: NaukaGoogle Scholar
 26. Praslov, N. D., and Rogachev, A. N., eds., 1982, Paleolit Kostenkovsko-Borshchevskogo Raiona na Donu. Leningrad: Nauka.Google Scholar
 27. Rogachev, A. N., 1953, Issledovanie ostatkov pervobytno-obshchinnogo poseleniia verkhnepaleoliticheskogo vremeni u s. Avdeevo na r. Srjm v 1959 g Materialy i Issledovaniia po Arkheologii SSSR 39:137–191.Google Scholar
 28. Velichko, A. A., Gvozdover, M. D., Grigor’ev, G. P., Gubonina, Z. P., Udartsev, V. P., Vangengeim, E. A., and Sotnikova, M. S., 1981, Avdeevo. In A. A. Velichko, with V. P. Liubin, N. D. Praslov, and E. I. Kurenkova, eds., Arkheologiia i Paleogeografiia Pozdnego Paleolita Russkoi Ravniny, pp. 48–56. Moscow: Nauka.Google Scholar
 29. Zaarina, E. P., and Krasnov, I. I., 1979, Stratigrafiia i paleogeografiia tsentral’nykh oblastei Russkoi ravniny v epokhy pozdnego paleolita. In Verkhnij Pleistotsen i Razvitiie Paleoliticheskoj Kul’tury Russkoj Ravniny, pp. 31-37. Tezisy dokladov k vsesoiuznomu soveschchaniiu posviaschennomu 100-letiiu otkrytiia paleolita v Kostenkah. Voronezh, Voronezhskiy Gosudarstvennyj Universitet.Google Scholar
 30. Zaverniaev, F. M., 1978, Antropomorfnaia skul’ptura Khotylevskoj verhnepaleoliticheskoi stoianki Sovetskaia Arkheologiia 4:145–161.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 1993

Authors and Affiliations

 • Gennadii Pavlovich Grigor’ev
  • 1
 1. 1.Institute of the History of Material CultureRussian Academy of SciencesSt. PetersburgRussia

Personalised recommendations