Advertisement

Secular Trends in the Anthropometry of Adolescents and College Students: Polish Perspective

 • Boguslaw Antoszewski
 • Aneta Sitek
Chapter

Abstract

Socio-economic disparities lead to biological consequences manifested in the differences in anthropometric traits as well as in pubertal timing within a population, which is the case not only in Poland, but all over the world. The screening of the development of somatic traits in the Polish population has been conducted for over 100 years. Furthermore, some studies on stratification trends, i.e. intergenerational changes occurring in social groups singled out from the general population, have been conducted. Such analyses allow observing social stratification changes over a given period and determining the intensity of the biological consequences of these disparities. The analysis of intergenerational changes in respect of body height (stature) of Polish males based on a representative sample of military conscripts shows that the genetically determined growth potential of Poles has not been fully exploited yet, and thus a further increase in mean body height may be anticipated. However, it seems that the increase in adult stature will be in the near future less considerable than the intergenerational changes leading to BMI (Body Mass Index) increase. The continuing presence of social gradients in respect of body height and relative mass reflect the stability of social divisions in Polish living standards. The results of studies on earlier pubertal timing in Polish girls demonstrate that the lowering of age at menarche will continue, as the genetically determined limit has not been achieved yet, either.

Keywords

Obesity Migration Economic Crisis Carbohydrate Europe 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Abbreviations

B-v

Body height

BMI

Body Mass Index

°C

Degree centigrade

GH

Growth Hormone

GDP

Gross Domestic Product

ng/mL

Nanogram per milliliter

R

Pearson correlation coefficient

Y

Years

References

 1. Bielicki T, Charzewski J. Sex differences in the magnitude of statural gains of offspring over parents. Hum Biol. 1977;49:265–77.PubMedGoogle Scholar
 2. Bielicki T. Secular trends In growth: human biologists’ contribution to the understanding of social change, In: Human Growth in Context, (ed.) F. E. Johnston, B. Zemel, P. B. Eveleth, Smith-Gordon, London.1999.Google Scholar
 3. Bielicki T, Szklarska A, Welon Z, Malina RM. Variation in the body mass index among young adult Polish males between 1965 and 1995. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000;24:658–62.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Bielicki T, Szklarska A, Kozieł S, Ulijaszek SJ. Changing patterns of social variation in stature in Poland: effects of transition from a command economy to the free-market system? J Biosoc Sci. 2005;37:427–34.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Billewicz WZ, Fellowes HM, Hytten CA. Comments on the critical metabolic mass and the age of menarch. Ann Hum Biol. 1976;3:51–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Byard PJ, Guo S, Roche AF. Family resemblance for Preece-Baines growth curve parameters in the Fels Longitudinal Growth Study. Am J Hum Biol.1993;5:151–7.CrossRefGoogle Scholar
 7. Charzewski J, Lewandowska J, Piechaczek H, Syta A, Łukaszewska L. Wiek menarche dziewcząt warszawskich 1986-1997. Wych Fiz i. Sport. 1998;1:61–6.Google Scholar
 8. Cichocka B, Żarów R. Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia in the years 1965-2000 a sytuacja psychosocjalna. Pediatr Pol. 2002;77:317–22.Google Scholar
 9. Deckert A. Cechy morfologiczne i sprawność motoryczna studentów w świetle 40-letnich obserwacji, praca doktorska, AM Poznań. 2000.Google Scholar
 10. Drozdowski S, Liszkowski W, Prywer J, Szafrankiewicz M. Z badań rozwoju fizycznego młodzieży studenckiej Akademii Medycznej i akademii Wychowania fizycznego. Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu, nr 1980;192:35–44.Google Scholar
 11. Frisch RE, Revelle R. Height and weight at menarche and a hypothesis of critical body weights and adolescent events. Science. 1970;24:397–9.CrossRefGoogle Scholar
 12. Hulanicka B. O wpływie czynników psychicznych na dojrzewanie. Mat Pr Antr. 1986;107:45–80.Google Scholar
 13. Hulanicka B, Waliszko A. Deceleration of age at menarche in Poland. Ann Hum Biol. 1991;18:507–13.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Hulanicka B, Kolasa E, Waliszko A Dziewczęta z Górnego Śląska. Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław. 1994;11.Google Scholar
 15. Ignasiak Z, Sławińska T. Akceleracja rozwoju i zmiany sekularne cech morfologicznych młodzieży wrocławskiej. Przegl Antropol. 1993;56:109–13.Google Scholar
 16. Komlos J. Stature Living Standards and Economic Development. Essays in Anthropometric History, The University of Chicago Press. 1994.Google Scholar
 17. Łaska-Mierzejewska T, Łuczak E. Uwarunkowania wysokiej zależności pomiędzy budową ciała i wiekiem menarche. Przegl Antropol. 1996;59:115–9.Google Scholar
 18. Łaska-Mierzejewska T, Olszewska E. Anthropological assessment of changes in living conditions of the rural population in Poland in the period 1967-2001. Ann Hum Biol. 2007;34:362–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. Malina RM. Menarche in athletes: a synthesis and hypothesis. Ann Hum Biol. 1983;10:1–24.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. Malinowski A. Trend sekularny i akceleracja – przegląd zagadnień. Prz Antrop. 1977;43:405–18.Google Scholar
 21. Malinowski A. Akceleracja rozwoju fizycznego dzieci z Murowanej Gośliny koło Poznania. Zdrowie Publiczne. 1978;89:511–7.Google Scholar
 22. Malinowski A. Trend sekularny i jego zakłócenia w XX i na początku XXI wieku (na przykładzie danych z Poznania), [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej (red.) Zagórski J., Skład M., Instytut Medycyny Wsi, Lublin. 2003 p. 24–38.Google Scholar
 23. Malinowski A, Strzałko J. Stan rozwoju somatycznego studentów I roku Akademii Medycznej w Poznaniu. Zdrowie Publiczne. 1970;81:611–7.Google Scholar
 24. Matkovic V, Ilich JZ, Skugor M, Badenhop NE, Goel P, Clairmont A, Klisovic D, Nahhas RW, Landoll JD. Leptin is inversely related to age at menarche in human females. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82:3239–45.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Mydlarski J. Budowa fizyczna młodzieży miejskiej roczników 1906 do 1909 w świetle materiałów komisji poborowych. Warszawa, maszynopis. 1933.Google Scholar
 26. Sitek A, Szkudlarek A, Antoszewski B. Secular changes in the physical development of students of the Medical University of Łódź. Folia Morphol. 2007;66:62–8.Google Scholar
 27. Skierska E. Wpływ wysiłku fizycznego na dysfunkcje układu rozrodczego kobiet, Wyd. AWF, Warszawa. 1998.Google Scholar
 28. Szczotkowa Z. Zmiany w budowie ciała młodych mężczyzn w okresie od 1922 do 1958 r. Mat i Pr Antrop. 1970;79:39–64.Google Scholar
 29. Umławska W. Wiek pierwszej miesiączki u dziewcząt ze schorzeniami narządów zmysłów. Med Wieku Rozw. 2006;10(part 2):903.Google Scholar
 30. Umławska W, Kolasa E. Bierny nikotynizm maturzystek wrocławskich a ich wiek dojrzewania. Ped Pol. 2002;77:225.Google Scholar
 31. Wolański N. Ekologia człowieka t 1 i 2, PWN, Warszawa. 2006.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Plastic SurgeryMedical University of ŁódźŁódźPoland

Personalised recommendations