Advertisement

Policy Initiatives Towards the Third Sector Under the Conditions of Ambiguity: The Case of Hungary

 • Eva Kuti
Chapter
Part of the Nonprofit and Civil Society Studies book series (NCSS)

Introduction

The recent history of the Hungarian third sector1 has been so turbulent that a simple description of its present characteristics would not really help the reader understand the policy initiatives to be analyzed in this paper. Even if in a nutshell, I must give an overview of the most important changes which shaped the sector and resulted in the development of its present size and structure.

Some Background Information on the Third Sector in Hungary

The scope for independent citizen actions significantly increased after the change of the political system in 1989. The “rehabilitation” of foundations and the legal guarantees of the freedom of association created a wide institutional framework for private initiatives. The disappearance of state monopoly opened the floor for the nonprofit service provision. In addition, the nonprofit sector enjoyed an extremely generous tax treatment. Thus, the conditions for third sector development were exceptionally favourable. As it is...

Keywords

Nonprofit Organization Civil Society Organization Nonprofit Sector Voluntary Organization Voluntary Association 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Alternatív törvénytervezet a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (Alternative bill on the amendment of certain provisions of the Civil Code) (1992) In Kurázsi, November.Google Scholar
 2. Bíró, Endre (2005) A KCR-dimenzió. A közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályai (The CPPPS dimension. Legal obstacles to the civil participation in the provision of public services, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, Budapest.Google Scholar
 3. Bódi, György (2000) 1% in practice In: 1%. ‘Forint Votes’ for Civil Society Organizations, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, pp 243–256.Google Scholar
 4. Bódi, György, Jung, Adrienn and Lakrovits, Elvira (2003) Civil partnerség (Civil partnerships). KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest.Google Scholar
 5. Bossányi, Katalin (1997) Egy százalék (One percent), Mozgó Világ, 1.Google Scholar
 6. Civil Strategy of the Government (2003) www.civil.info.hu.
 7. Czakó, Ágnes, Harsányi, László, Kuti, Éva and Vajda, Ágnes (1995) Individual giving and volunteering, Központi Statisztikai Hivatal and Nonprofit Kutatócsoport, Budapest.Google Scholar
 8. Czike, Klára and Kuti, Éva (2006) Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció (Volunteering, charity and social integration, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest.Google Scholar
 9. Első Magyar Lobbi Szövetség (2006) Kérdőíves felmérés a parlamenti lobbilista gyakorlatáról (A survey of experiences of the parliamentary lobby list), www.parlament.hu/civil/rendezveny/lobbi/lobbi.htm, Downloaded on 23 November, 2006.
 10. Halmai, Gábor (1990) Az egyesülés szabadsága. Az egyesülési jog története (The freedom of association. History of its legal regulation), Atlantisz Medvetánc, Budapest.Google Scholar
 11. Harsányi, László (1992) A nonprofit szektor szabályozásának vitás kérdései (Hot issues of the nonprofit sector regulations) In: Kuti, Éva (ed.) A nonprofit szektor Magyarországon, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp 34–45.Google Scholar
 12. Hegyesi, Gábor and Fekete, Orsolya (2006) Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a Társadalmi Igazságosság Index segítségével (An experiment to gauge nonprofit organizations on the basis of a ‘Social Justice Index’), Civil Szemle, 1, pp 5–33.Google Scholar
 13. Jenei, György and Kuti, Éva (2003) Duality in the Third Sector. The Hungarian Case, The Asian Journal of Public Administration, 1, pp 133–157.Google Scholar
 14. Jenkins, Robert M (1995) Politics and the Development of the Hungarian Non-Profit Sector, Voluntas, 2, pp 183–201.Google Scholar
 15. Kingdon, John W (1984) Agendas, alternatives and public policies, Little, Brown, Boston.Google Scholar
 16. Kinyik, Margit and Vitál, Attila (2005) Közfeladatok ellátása a nonprofit szektorban (Public Services Delivered by the Nonprofit Sector), Civil Szemle, 2, pp 90–105.Google Scholar
 17. Kormányprogram (1994) (Government Program), Magyar Hírlap, July 18.Google Scholar
 18. KSH (1995–2007) Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 (Nonprofit organizations in Hungary, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005), Central Statistical Office, Budapest.Google Scholar
 19. KSH (2008) A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2006-ban (The most important characteristics of the nonprofit sector in 2006), Statisztikai Tükör, II. évf. 35.Google Scholar
 20. Kuti, Éva (1996) The nonprofit sector in Hungary, Manchester University Press, Manchester and New York.Google Scholar
 21. Kuti, Éva (1998) Hívjuk talán nonprofitnak... A jótékonyság, a civil kezdeményezések és az állami keretekből kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szerveződése (Let’s call it nonprofit... Charity, civic initiatives and denationalized welfare services are developing into an independent sector) – Nonprofit Kutatócsoport, Budapest.Google Scholar
 22. Kuti, Éva (2006) Arm’s length funding for civil society: Lessons from the first year of the National Civil Fund in Hungary, Public Management Review, Volume 8, 2006, 2. pp 351–365.Google Scholar
 23. March, James G (2000) Bevezetés a döntéshozatalba. Hogyan születnek a döntések? (A primer on decision making. How decisions happen), Panem Kiadó, Budapest.Google Scholar
 24. Marschall, Miklós (1990) Alapítványok itthon és külföldön (Foundations in Hungary and abroad), In: Kuti, Éva (ed.) Alapítványi almanach (Foundation almanac), Magyarországi Alapítványok Szövetsége, Selyemgombolyító Rt, Budapest. pp 5–9.Google Scholar
 25. Mészáros, Geyza and Sebestény, István (1997): Gondolatok 1 % körül (Thoughts about 1 percent), Beszélő III/II/3.Google Scholar
 26. Nemoda, István (2005) Stratégiai partnerségben (In a Strategic Partnership), Civil Szemle, 3, pp 119–130.Google Scholar
 27. ÖKA (2007) A törvény előkészítésének folyamata (The preparatory process of the law on volunteering), http://www.onkentes.hu/alap.php?inc=hirek&menu_id=3&almenu_id=2, Downloaded on 4 January, 2007.
 28. Salamon, Lester M and Anheier, Helmut K (1994) The emerging sector. The nonprofit sector in comparative perspective – An overview, The Johns Hopkins University, Baltimore.Google Scholar
 29. Salamon, Lester M. et al. (1999) Global civil society. Dimensions of the nonprofit sector, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore.Google Scholar
 30. Sárközi, Tamás (1990) Az alapítványok jogi szabályozása Magyarországon (The legal regulation of foundations in Hungary), In: Kuti, Éva (ed.) Alapítványi almanach (Foundation almanac), Magyarországi Alapítványok Szövetsége, Selyemgombolyító Rt, Budapest. pp 57–65.Google Scholar
 31. Sebestény, István (2005) Civil dilemmák – Kihívások és alternatívák a civil szektorban (Civil dilemmas – Challenges and alternatives in the civil sector), Civitalis Egyesület, Budapest.Google Scholar
 32. Simon, John G (1990) Az alapítványok szerepe, fejlődése és szabályozási környezete az Egyesült Államokban (Roles, development and regulation environment of the foundations in the United States) In: Kuti, Éva (ed.) Alapítványi almanach (Foundation almanac), Magyarországi Alapítványok Szövetsége, Selyemgombolyító Rt, Budapest. pp 17–25.Google Scholar
 33. Szabó, Máté (1996) Post-communist protest cultures in ECE. In: Szabó Máté (ed.) The challenge of Europeanization in the Region: East Central Europe, Hungarian Political Science Association and Institute for Political Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.Google Scholar
 34. Szabó, Máté (2007) A tiltakozás kultúrája Magyarországon (Protest culture in Hungary), Rejtjel Kiadó, Budapest.Google Scholar
 35. Tsyboula, Sylvie (1990) A nonprofit szektor, az alapítványok és a Foundation de France (The nonprofit sector, the foundations and the Foundation de France) In: Kuti, Éva (ed.) Alapítványi almanach (Foundation almanac), Magyarországi Alapítványok Szövetsége, Selyemgombolyító Rt, Budapest. pp 27–31.Google Scholar
 36. Vajda, Ágnes and Kuti, Éva (2000) Citizens’ Votes for Nonprofit Activities In: 1%. ‘Forint Votes’ for Civil Society Organizations, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, pp 156–220.Google Scholar
 37. Zahariadis, Nikolaos (1999) Ambiguity, time, and multiple streams, In: Paul A. Sabatier (ed.) Theories of the policy process, Westview Press, Boulder, pp 73–93.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.Budapest College of ManagementBudapestHungary

Personalised recommendations