Advertisement

Endangered Legitimacy

Nature Policy in Flanders: The Sloppy Management of Participation
 • Dirk Bogaert
 • Pieter Leroy
Part of the The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics book series (LEAF, volume 14)

Keywords

Public Enquiry Forest Owner Spatial Planning Policy Domain Federal Election 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aarts, N. (2004). ‘Communicatiewetenschappelijke kijk op verantwoordelijkheid voor natuur’. In G. Overbeek en S. Lijmbach, red. Medeverantwoordelijkheid voor natuur. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, pp. 71–85.Google Scholar
 2. Blust, G. de, D. Paelinckx and E. Kuijken (1995). ‘The Green Main Structure For Flanders. The development and implementation of an ecological network’. Landschap 12: 89–98.Google Scholar
 3. Bogaert, D. (2004). Natuurbeleid in Vlaanderen. Natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen?. Nijmegen/Brussels: Instituut voor Natuurbehoud.Google Scholar
 4. Bogaert, D., and J. Gersie (2006). ‘Recent nature policy dynamics in the Netherlands and in Flanders.’ In B. Arts and P. Leroy eds. Institutional Dynamics in Environmental Governance. Dordrecht: Springer, pp. 115–138.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bogaert, D., J. Lambrecht, A. Cliquet and G. Van Hoorick (2005). ‘Gebiedsgerichte plannen. Natuurrichtplannen.’ In A. Cliquet, G. van Hoorick, J. Lambrecht and D. Bogaert. Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, in MIRA-BE 2005, Milieurapport Vlaanderen: Beleidsevaluatie, VMM, pp. 98–102.Google Scholar
 6. Cashore, B. (2002). ‘Legitimacy and the privatization of environmental governance.’ Governance 15(4): 503–529.CrossRefGoogle Scholar
 7. Celen, G., L. Daniëls and J. Verheeke (1990). ‘Naar een natuurbeleid voor de jaren negentig.’ Leefmilieu 1: 17–23.Google Scholar
 8. Cliquet, A., G. van Hoorick, J. Lambrecht and D. Bogaert (2005). Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, in MIRA-BE 2005, Milieurapport Vlaanderen: Beleidsevaluatie, VMM, pp. 81–110.Google Scholar
 9. Hoorick, G. van (2000). Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg. Antwerpen-Groningen: Intersentia.Google Scholar
 10. Jong, D. de (1999). Tussen natuurontwikkeling en Landschaftsschutz. Sociaal-cognitieve configuraties in het grensoverschrijdende natuurbeleid. Nijmegen/Den Haag: EburonGoogle Scholar
 11. Kersbergen, K. van, and F. van Waarden (2001). Shifts in governance: Problems of Legitimacy and Accountability. Den Haag: NWO.Google Scholar
 12. Kuijken, E. (1988). ‘De plaats van natuurbehoud in het ruimtelijk en milieubeleid.’ In Ruimte voor Groen. Deel I, vijfde Vlaams wetenschappelijk Congres over Groenvoorziening. Gent: Vereniging voor groenvoorziening vzw, pp. 129–146.Google Scholar
 13. Kuijken, E. (1996). ‘Vragen rond natuurbehoud: achtergronden en recente beleidskaders.’ In Hof van Eden of Toren van Babel? Natuurbehoud en Natuurontwikkeling in Vlaanderen. KBS, pp. 6–23.Google Scholar
 14. Leroy, P., and D. Bogaert (2004) ‘Het Vlaams Ecologisch Netwerk als natuurconflict: Verwarde beleidsvoering en georganiseerde hindermacht.’ Landschap 21(4): 211–224.Google Scholar
 15. Leroy, T., I. Loots and P. Leroy (2004). Natuur: hoe kan dat? Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.Google Scholar
 16. Marks, G., L. Hooghe and K. Blank (1996). ‘European integration form the 1980’s: state-centric v. multi-level governance.’ Journal of Common Market Studies 34(3): 341–78.CrossRefGoogle Scholar
 17. Parkinson, J. (2003). ‘Legitimacy problems in deliberative democracy.’ Political Studies 51(1): 180–196.CrossRefGoogle Scholar
 18. Pierre, J., ed. (2000). Debating Governance. Authority, Steering, and Democracy. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 19. Pinton, F. , P. Alphandery, J-P. Billaud, C. Deverre, A. Fortier and G. Géniaux (2005). Scènes locales de concertation autour de la nature. La construction Française du rèseau Natura 2000. Paris: Document Final, IFB, MEDD.Google Scholar
 20. Verheeke, J. (1990). ‘Een nieuw decennium natuurbehoud. Naar een “model Japan” of naar een “offensief natuurbeleid”.’ Leefmilieu 5: 133–138.Google Scholar
 21. Wiering, M. (1999). Controleurs in context – Handhaving van mestwetgeving in Nederland en Vlaanderen. Lelystad: Koninklijke Vermande.Google Scholar
 22. Windt, H. J. van der (1995). En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880–1990. Amsterdam/Meppel: Boom.Google Scholar
 23. Zitter, M. de, T. Wymeersch and D. Bogaert (2003). ‘Publiek draagvlak voor het Vlaams Ecologisch Netwerk: een kwantitatieve én kwalitatieve benadering van de VEN-berichtgeving in de Vlaamse dagbladpers.’ In M. De Zitter, T. Wymeersch, D. Bogaert and A. Cliquet. Onderzoek naar het draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. Deelopdracht: Opstellen van een korf van indicatoren voor het meten van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. Ghent: Arteveldehogeschool/University of Ghent, pp. 123–188.Google Scholar
 24. Zouwen, M. van der and J.P.M. van Tatenhove (2002). Implementatie van Europees natuurbeleid in Nederland. Wageningen: Natuurplanbureau.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2008

Authors and Affiliations

 • Dirk Bogaert
 • Pieter Leroy

There are no affiliations available

Personalised recommendations