Advertisement

Keywords

Teacher Education Program Technical Education Teacher Candidate Vocational School Technical School 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Akyüz, Yahya (1978), Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1843–1940), Ankara.Google Scholar
 2. Alkan, Cevat, Eğitim Reformu ve Mesleki Teknik Öğretim, Mesleki Teknik Öğretim Dergisi, 20(238), pp. 12–72.Google Scholar
 3. Alkan, Cevat (1971), Mesleki ve Teknik Öğretimde Reform, Ankara.Google Scholar
 4. Cicioğlu, Hasan: “Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim”, Ankara.Google Scholar
 5. çetinkaya, Cevat (1996), Mesleki Teknik Eğitim ve Teknik Öğretmen, Teknik ve Eğitim no. 5 Ekim.Google Scholar
 6. Dewey, John (1952), Türkiye Marifi Hakkında Rapor, Ankara.Google Scholar
 7. Doan, H., Alkan, C., Sezgin, İ. (1998), Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara.Google Scholar
 8. Education Syndicat, http://www.egitimsen.org.tr/Google Scholar
 9. Eitim Sen (1998), Demokratik Eğitim Kurultayı. Ankara.Google Scholar
 10. Gök, Fatma (Ed.) (1999), 75 Yılda Eğitim, İstanbul Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 11. Higher Education Council, http://www.yok.gov.trGoogle Scholar
 12. Inan, M. Rauf (1975), Atatük’ün Devraldığı Eğitim, Öğretim Durumu ve Kurumları. Ankara.Google Scholar
 13. Kaya, Y. Kemal (1977), Insan Yeti Itirme düzenimiz,Politika,Eğitim,Kalkınma, Ankara.Google Scholar
 14. Koçer, Hasan Ali (1975), Türk Milli Eğitim Teşkilatı I. Ankara.Google Scholar
 15. Meral, Mustafa (1993), Teknik Lise Eğitim Bölümü Mesleki Teknik Eğitim Programları Amaçlarına Erişim Düzeyinin Saptanması, Unpublished PhD. Thesis. İstanbul.Google Scholar
 16. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (2000), “2001 Yılı Başında Milli Eğitim”, M.E.B., Ankara.Google Scholar
 17. Ministry of National Education, http://www.meb.gov.trGoogle Scholar
 18. Okan, Kenan (1970), Atatürk ve Eğitim, Ankara.Google Scholar
 19. Özdalga, Aydın (2003), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Politikaları, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’, Temmuz.Google Scholar
 20. Öztürk, Cemal (1998), Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, İstanbul, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 21. Öztürk, Cemil (1999), Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumların Doğuşu, Milli Eğitim,sayı 137 Ocak şubat, Mart.Google Scholar
 22. Tompkinss, Ellsworth (1954), Türkiye Cumhuriyeti Orta Dereceli Okullarda Organizasyon İdare Teftiş Raporu, İstanbul.Google Scholar
 23. Wofford, Kaya (1953), Türkiye’deki Köy Okulları Hakkında Rapor, Ankara.Google Scholar
 24. Yücel Ali, (1928), Türkiye’de Orta Öğretim, İstanbul.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2007

Authors and Affiliations

 • Ferdi Boynak
 • Mustafa Meral

There are no affiliations available

Personalised recommendations