Advertisement

Denmark

 • Lars A. Engberg
Chapter
 • 71 Downloads

Abstract

The social housing sector in Denmark is owned and managed by private non-profit housing associations governed by democratically elected tenants. Despite the private legal status, the sector is subject to detailed public regulation. The key rationale in the sector is to provide universal access to adequate housing. To realise this objective, social housing rents have been regulated in order to make them stay within the means of persons with relative low incomes. In principle, access to social housing in Denmark is universal but demand exceeds supply and access is restricted by a system of waiting lists. 25 per cent of all housing units are reserved for persons with special housing needs, a scheme administered by local government.

Keywords

Housing Market Housing Unit Social Housing Housing Stock Asset Management 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Boligministeriet (1988a) Cooperative housing in Demark.Google Scholar
 2. Boligministeriet (1988b) Non-profit housing in Denmark.Google Scholar
 3. Boligministeriet (1996) Rapport fra arbejdsgruppen vedr. 1. gangsplacering af flygtninge. Flygtninge og indvandreres bosætningsmønstre. Boligministeriet.Google Scholar
 4. Bolig og Byministeriet (1998) Oversigt over ansøgninger om forsøg med udlejning og anvisning af almene boliger, 8. Kontor, notat 9. 3. 1998.Google Scholar
 5. Bolig og Byministeriet (1999) Bygge-og boligpolitisk oversigt 1998–1999.Google Scholar
 6. Bolig og Byministeriet (2001) Finansministeriet. Økonomiministeriet. Budgetanalyse af den almene sektor.Google Scholar
 7. Engberg, L.A., Gottschalk G. and Pedersen, D.O. (1999) Beboersammensætning og tilfredshed i fem boligomrader i Odense; en sammenlignende undersøgelse afforholdene i Blangstedgard, Seden Syd samt tre omrader i Vollsmose, SBI rapport 325.Google Scholar
 8. Groes, N. (ed.) (2003) Salg af almene boliger—Vejen frem? En antologi om dansk boligpolitik, AKF Forlaget 2003.Google Scholar
 9. Hansen, K.E. and Skifter Andersen, H. (1999) Strategies for public regulation of urban renewal and housing rehabilitation in Denmark, in: Skifter Andersen and Leather (eds.), Housing Renewal in Europe, The Policy Press.Google Scholar
 10. Hummelgaard et al. (1997) Udsatte boligomr˚ader i Danmark, AKF-rapport, København, AKF Forlaget.Google Scholar
 11. Jensen, L. (1997) Demokratiforestillinger i den almennyttige sektor, Ph.D.-afhandling, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.Google Scholar
 12. Jensen, O.M. (1999) Grønt regnskab for boligomr˚ader, SBI-rapport 303.Google Scholar
 13. Jørgensen, H. (1991) The Administration of labour market policy in Denmark in the 1980s, in: Knudsen, T. (ed.), Welfare administration in Denmark, Copenhagen, Ministry of Finance.Google Scholar
 14. KL (2002) En hel løsning? Et debatoplæg om salg af almene boliger, KL: Kommuneinformation.Google Scholar
 15. Landsbyggefonden (2002) LBF-orienterer nr. 313.Google Scholar
 16. Landsbyggefonden (2003) Notat til Landsbyggefonden orienterer nr. 317 af 28.Google Scholar
 17. Lind, O. and Møller J. (1994) FolkeBolig. BoligFolk. Politik og praksis i boligbevægelsens historie, Boligselskabernes Landsforening.Google Scholar
 18. Lovforslag nr. L 46: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., By-og Boligministeriet, 8. Kontor, j.nr. B-5211–18.Google Scholar
 19. Norvig Larsen, J. (1999) Citizen involvement in community revitalisation projects, working paper, SBI.Google Scholar
 20. Odense kommune (1998) Tværmagistral Arbejdsgruppe vedr. ny bosætningspolitik i Odense Kommune.Google Scholar
 21. Pedersen, D.O. (1998) Improving local social housing competitiveness—efforts and effects. Paper to the Conference on Housing Futures: Renewal, Sustainability and Innovation, ENHR, Cardiff, University of Wales, UK 7–11 September 1998, The Danish Building Research Institute.Google Scholar
 22. Skifter Andersen, H. and Ærø, T. (1997) Det boligsociale danmarkskort. Indikatorer pa segregation og boligsociale problemer i kommunerne, SBI-rapport 287.Google Scholar
 23. Skifter Andersen, H. (1999a) Boligpolitik i Danmark, working paper, SBI.Google Scholar
 24. Skifter Andersen, H. (1999b) Byudvalgets indsats 1993–98. Sammenfattende evaluering, SBI.Google Scholar
 25. Vestergaard, H. et al. (1997) De 8 modelomrader. Evaluering af et Byudvalgsinitiativ, SBI-rapport 288.Google Scholar
 26. Vestergaard, H. (1998a) Troubled housing estates in Denmark, in: Madanipour, Cars & Allen (ed.), Social exclusion in European cities; processes, experiences and responses, Regional Studies Association, Regional Policy and Development Series 23, pp. 115–130.Google Scholar
 27. Vestergaard, H. (1998b) Social exclusion in European neighbourhoods —processes, experiences and responses; The National Research Report—Denmark, working paper, SBI.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2004

Authors and Affiliations

 • Lars A. Engberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations