Advertisement

The Oroks: Past and Present

 • Alfred F. Majewicz

Abstract

The present chapter originated as a by-product of the large-scale research project of the International Committee for the Restoration and Assessment of Bronisław Piłsudski’s Works (ICRAP). Bronisław Piłsudski (1866–1918) was a Polish political exile, banished to the island of Sakhalin in 1887 for his alleged involvement in a plot to assassinate Tsar Alexander III. While on Sakhalin, he studied and published a number of ethnographical works on the island’s original inhabitants, the Ainu, the Nivkhs and the Oroks. Rather than merely summarising the existing literature on the Oroks (though such a summary is urgently needed), the information presented here concerning the Oroks’ past is based mainly on the published and unpublished observations made by Piłsudski during his stay among them, while remarks concerning their present situation concentrate on the Orok community now living in Hokkaido, Japan.

Keywords

Aboriginal People Fairy Tale Mixed Marriage Labour Camp Hypo Thesis 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes and References

 1. 1.
  G. I. Nevel’skoy, Podvigi russkikh morskikh ofitserov na kraynem vostoke Rossii, Khabarovsk, 1969 (previous editions St Petersburg, 1878; Moscow 1947);Google Scholar
 2. L. Schrenck, Reisen und Forschungen im Amur-Lande, Band 3, Die Volker des Amur-Landes, St Petersburg, 1881 (hereafter, Schrenck, Reisen);Google Scholar
 3. V. I. Tsintsius, ‘Tsentral’nyye i marginal’nyye foneticheskiye arealy Priamur’ya i Pomorya’, in M. A. Borodina et al. (eds), Narody i yazyk Sibiri: areal’nyye issledovaniya, Nauka, Moscow, 1978, p. 60.Google Scholar
 4. 2.
  L. Ya. Shternberg [Sternberg], Gilyaki, gol’di, orochi, negidal’tsy, ainu, Dal’giz, Khabarovsk, 1933;Google Scholar
 5. T. I. Petrova, Yazyk orokov (ul’ta), Nauka, Leningrad, 1967 (herafter Petrova), p. 9.Google Scholar
 6. 3.
  V. I. Tsintsius (ed.), Sravnitel’nyy slovar’ tunguso-man’ chzhurskikh yazykov, 2 vols., Nauka, Leningrad, 1975–7, vol. I (hereafter Tsintsius, Slovar’) p. 573.Google Scholar
 7. 4.
  A. V. Smolyak, Etnicheskiye protsessy u narodov nizhnyego Amura i Sakhalina, Nauka, Moscow, 1975 (hereafter Smolyak, Etnicheskiye protsessy) p. 146.Google Scholar
 8. 5.
  K. Uehara and C. Abe, Moshiwogusa, 1804 (photocopy), p. 27.Google Scholar
 9. 7.
  S. Patkanov, Statisticheskiye dannyye pokazuyushchiye sostav naseleniya Sibiri, yazyk i rody inorodtsev, vol. 1, St Petersburg, 1912.Google Scholar
 10. 8.
  R. Tanaka and D. Gendānu, Gendānu — aru hoppō shōsū minzoku — no dorama, Gendaishi Shuppankai, Tokyo, 1978 (hereafter Tanaka & Gendānu) p. 54.Google Scholar
 11. 9.
  V. V. Merkushev, ‘Statisticheskoye obsledovaniye inorodtsev Sakhalinskoy oblasti’, in Sakhalin: sbornik statey o proshlom i nastoyashchem, 3, 1913, pp. 21–65.Google Scholar
 12. 13.
  A. P. Chekhov, Ostrov Sakhalin, Izdatel’stvo Sovetskaya Rossiya, Moscow, 1984, p. 53 (first published in Russkaya mysl’, Moscow, 1893–4).Google Scholar
 13. 16.
  B. Piłsudski, Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore, Imperial Academy of Sciences, Cracow, 1912, pp. 66–76.Google Scholar
 14. 17.
  J. Ikegami, ‘Karafuto-no Uirutazoku-no eiyū-monogatari-to sono denrai’, Ajia-Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo Tsūshin, 52, 1984 (hereafter Ikegami, ‘Karafuto-no’) pp. 41–5.Google Scholar
 15. 18.
  K. Wada, ‘Orokkozoku-no byōki-ni taisuru jufu’, Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyū Hōkoku, 3, 1978 (hereafter Wada) pp. 734–48.Google Scholar
 16. 21.
  B. Piłsudski, ‘Otchet B. O. Piłsudskogo po komandirovke k ainam i orokam o. Sakhalina v 1903–1905 gg.’, Izvestiya Russkogo Komiteta dlya izucheniya Sredney i Vostochnoy Azii v istoricheskom, arkheologicheskom, lingvisticheskom i etnograficheskom otnosheniyakh (IRKISVA), 7, St Petersburg, 1907 (hereafter, Piłsudski, 1907) p. 20.Google Scholar
 17. 23.
  B. Piłsudski, ‘Svedeniya o B. O. Piłsudskom (na osnovanii pisem k sekretaryu Komiteta’, IRKISVA, 2, 1904, p. 18.Google Scholar
 18. 24.
  P. Piłsudski, ‘Pis’mo komandirovannogo na o. Sakhalin B. O. Piłsudskogo’ IRKISVA, 5, 1905 (hereafter, Piłsudski, 1905) pp. 25–6.Google Scholar
 19. 32.
  Tsintsius, Slovar’; H. Magata, Uirutago jiten, Abashiri, 1981.Google Scholar
 20. 37.
  Y. Yamamoto, ‘Orokko-no minwa’, Minzokugaku Kenkyū, 25, 1961, pp. 33–55.Google Scholar
 21. 39.
  M. G. Voskoboynikov and G. A. Menivshchikov (eds), Skazki narodov Severa, Gosudarstvennoye izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury, Moscow-Leningrad, 1951, pp. 367–76.Google Scholar
 22. 40.
  J. Ikegami, ‘Orok texts’, Memoirs of the Research Department of the Tōyō Bunko, 17, 1958, pp. 85–96; ‘Orokkogo-kenkyū-no tame-no shiryō’, Hokkaido Daigaku Bungakubu Kiyō, 18/2, 1970, pp. 31–55; ‘Karafuto-no’; ‘Uiruta kōtō bungei gembunshu’, Reports on Urgent Research Concerning Uilta Culture, 6, Sapporo, 1984;Google Scholar
 23. J. Ikegami and K. Tanimoto, ‘Orokkozoku-no Kayo’, Hoppō Bunka Kenkyū, 8, Hokkaido, 1974, pp. 1–27.Google Scholar
 24. 41.
  B. Piłsudksi, ‘Schwangerschaft, Entbindung und Fehlgeburt bei den Bewohnern der Insel Sachalin (Giljaken und Ainu)’, Anthropos, 5, 1910, pp. 756–74.Google Scholar
 25. 42.
  B. Piłsudski, ‘Rody, beremennost’, vykidyshy, bliznetsy, urody, bezplodiye i plodovitost’ u tuzemtsev o. Sakhalina’, Zhivaya starina, 1–2, 1910, p. 28.Google Scholar
 26. 44.
  B. Piłsudski, ‘Szamanizm u tubylcow na Sachalinie’, Lud, 15, 1910, pp. 262–9.Google Scholar
 27. 47.
  A. V. Smolyak, ‘Oroki’, in M. G. Levin and L. P. Potapov (eds), Narody Sibiri, Moscow-Leningrad, 1956 (hereafter, Smolyak, ‘Oroki’), p. 860.Google Scholar
 28. 48.
  Ch. Taksami, ‘Sovremennyye i traditsionnyye prazdniki u narodov nizhnyego Amura i Sakhalina, Strany i narody Vostoka, 13/2, 1972, pp. 150–7.Google Scholar
 29. 53.
  R. Tanaka, Shiryokan jakka dofuni tenji sakuhinshū, Uiruta Kyōkai, Abashiri, 1980.Google Scholar
 30. 54.
  cf. B. Pilsudski, Materials for the Study of the Orok (Uilta) Language and Folklore, 2 vols., Poznan, 1985–6, and Ikegami, ‘Karafutu-no’, pp. 85–9.Google Scholar

Copyright information

© School of Slavonic and East European Studies. University of London 1989

Authors and Affiliations

 • Alfred F. Majewicz

There are no affiliations available

Personalised recommendations