Advertisement

The Development of the Private Sector in Poland

 • Anders Åslund
Part of the St Antony’s/Macmillan Series book series

Abstract

The two following accounts of the development of the private sector in Poland and the GDR, respectively, focus on policy aims, policy implementation, and the effects and interaction among these three elements. Practical policy has been the prime factor in the fate of the private sector, and is therefore the basis for periodisation. From an early stage, economic forces played only a marginal role in determining the scale of the private sector, so the volume of private employment indicates actual policy. Official periodisations differ from our own.

Keywords

Private Sector Private Firm Socialise Enterprise Private Enterprise Socialise Economy 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes and References

 1. 1.
  M. K. Dziewanowski, Poland in the Twentieth Century (New York 1977) (hereafter Dziewanowski, 1977) pp. 155–6.Google Scholar
 2. 4.
  Quoted in A. Jezierski, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944–1968 (Warsaw, 1971), (hereafter Jezierski, 1971), pp. 28–9.Google Scholar
 3. 6.
  J. W. Gotębiowski, ‘Załozenia, realizacja i wyniki nacjonalizacji przemysłu’ in J. Kaliński and Z. Landau (eds), Gospodarka Polski Ludowej 1944–1955 Part 1 (Warsaw, 1974) (hereafter Kaliński, 1974a) p. 99.Google Scholar
 4. 11.
  S. Kotakowski, ‘Opodatkowanie gospodarki nieuspotecznionej poza rolnictwem’ in Finanse Polski Ludowej w latach 1944–1960 (Warsaw, 1964) (hereafter Kotakowski, 1964) pp. 365–6.Google Scholar
 5. 15.
  Dziennik Ustaw (1945) no. 53, pos. 302, cited in J. Kaliński, Bitwa o handel 1947–1948 (Warsaw, 1970) (hereafter Kaliński, 1970) p. 102.Google Scholar
 6. 16.
  J. Kaliński, ‘ “Bitwa o handel” (1947–1948)’ in Kaliński (1974a) (hereafter Kaliński, 1974b) p. 163.Google Scholar
 7. 20.
  J. Kaliński, Plan odbudowy gospodarczej 1947–1949 (Warsaw, 1977) (hereafter Kaliński, 1977) pp. 54–5;Google Scholar
 8. 20b.
  S. Jędrychowski, ‘Plan odbudowy gospodarczej’, Nowe Drogi vol. i. (1947) p. 68.Google Scholar
 9. 22.
  W. Gomułka-Wiesław, ‘Jednością silni’, Nowe Drogi, vol. i (1947) no. 1, pp. 12–13.Google Scholar
 10. 23.
  E. Szyr, ‘Inicjatywa prywatna w Planie Trzyletnim’, Nowe Drogi, vol. i (1947) no. 1, (hereafter Szyr, 1947) p. 96.Google Scholar
 11. 29.
  H. Minc, ‘Charakter i tendencje rozwojowe naszego przemysłu’, Nowe Drogi, vol. i (1947) no. 3, pp. 37–8.Google Scholar
 12. 34.
  Cf. A. Nove, An Economic History of the U.S.S.R. 6th edn (Harmondsworth, 1980) pp. 136–42.Google Scholar
 13. 35.
  T. Kowalik, ‘ “Bitwa o handel” i zmiane modelu gospodarczego’ manuscript (Warsaw, 1979), p. 1.Google Scholar
 14. 36.
  S. Mikoła Jczyk, The Pattern of Soviet Domination (London, 1948) p. 237.Google Scholar
 15. 40.
  I. Bolkowiak, Polityka finansowa w stosunku do gospodarki nieuspolecznionej i ludności w okresie wstępnego uprzemysłowienia w Polsce (Warsaw, 1978) (hereafter Bolkowiak, 1978) pp. 334–6, 345–5.Google Scholar
 16. 44.
  W. Iwaszkiewicz, ‘Przemiany rzemioła w Polsce Ludowej 1945–1960’, PhD thesis (Warsaw, 1956) (hereafter Iwaszkiewicz, 1965), pp. 53–4.Google Scholar
 17. 50.
  E. Szyr, ‘Węzłowe zagadnienia naszej polityki gospodarczej’, Nowe Drogi vol. ii (1948) no. 9, (hereafter Szyr, 1948) p. 95.Google Scholar
 18. 52.
  E. Szyr, ‘O wzmożenie czujności na froncie gospodarczym’, Nowe Drogi, vol. iii (1949) no. 5, p. 50.Google Scholar
 19. 56.
  H. Minc, ‘Sześcioletni plan rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu w Polsce’, Nowe Drogi vol. iv (1950) no. 4, pp. 29–30, 35–6.Google Scholar
 20. 58.
  H. Minc, ‘Wytyczne w sprawie naszego ustroju gospodarczego i społecznego’, Nowe Drogi, vol. ii (1948) no. 10, p. 90, quoted in Iwaszkiewicz (1965) p. 37.Google Scholar
 21. 62.
  GUS, Rocznik Statystyczny Finansów (hereafter RSF) 1945–1967 (Warsaw), pp. 230–231.Google Scholar
 22. 64.
  L. Hohensee, ‘Rzemiosl;o w XXX-lecie PRL’, Zeszyty historycznopolityczne SD (hereafter ZHPSD) (1975) no. 11, (hereafter Hohensee, 1975) pp. 35–6.Google Scholar
 23. 66.
  K. Jandy-Jendrośka, Progresja w prawie podatkowym i jej zastosowanie przy opodatkowaniu dochod6w w Polsce (Wroctaw, 1973) p. 111; cf. Bolkowiak (1978) pp. 377–8.Google Scholar
 24. 67.
  L. Kurowski, ‘Reforma podatkowa 1949 r.’, Państwo i Prawo (1949) no. 12, (hereafter Kurowski, 1949) pp. 22–4.Google Scholar
 25. 81.
  K. D4browski, ‘Reforma systemu pienięźnego’, Finanse vol i (1950) no. , p. 6.Google Scholar
 26. 83a.
  T. Przyłuski, ‘Samorząd rzemieślniczy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej’ in Rzemiosło w Polsce Ludowej (Warsaw, 1972) pp. 117–34;Google Scholar
 27. 83b.
  M. Szyskowski, Przemysł prywatny (Warsaw, 1959) pp. 7–21, 52–6;Google Scholar
 28. 83c.
  S. Barcikowski, ‘Sytuacja, rola i zadania handlu prywatnego w Polsce’, Handel Wewnętrzny (1957) no. 4 (hereafter Barcikowski, 1957) p. 50; interviews.Google Scholar
 29. 91.
  Appendix, Table A5; J. Słaboszewski, ‘Stymulacyjna rola polityki podatkowej w działalności gastronomii prywatnej’, Finanse, vol. xvii (1966) no. 11 (hereafter Słaboszewski, 1966) p. 36.Google Scholar
 30. 92.
  Rocznik Politycznego i Gospodarczego 1948 r. p. 637, cited in A. Cegielski, Cz. Kucharski, ‘O niektórych zagadnieniach rozwoju prywatnej gospodarki miejskiej w Polsce Ludowej’, Finanse vol. x (1959) no. 1 (hereafter Cegielski, 1959) p. 18.Google Scholar
 31. 101.
  Cf. J. Grudziński, ‘Wigcej troski o rozwój drobnej wytw6rczosci’, Nowe Drogi, vol. vii (1953) no. 8, pp. 29–45.Google Scholar
 32. 104.
  E. Szyr, ‘O niedociągnięciach i brakach w wykonaniu planu w pierwszym kwartale 1954 roku’, Nowe Drogi, vol. viii (1954) no. 5, p. 34.Google Scholar
 33. 112.
  F. Kopeć, J. Garczyński, ‘Rozwój sieci handlu prywatnego w woj. krakowskim’, Handel Wewnętrzny (1957) no. 5, (hereafter Kopeé, 1957a) p. 32.Google Scholar
 34. 114.
  K. Ryć, Spożycie a wzrost gospodarczy Polski (Warsaw, 1968) p. 90, cited in Jezierski (1971) p. 218.Google Scholar
 35. 115.
  Cz. Niewadzi, Małe przedsigbiorstwa przemysłowe w gospodarce narodowej. Przemysł drobny i rzemioslo (Warsaw, 1958) (hereafter Niewadzi, 1958) pp. 107–8, 116–17;Google Scholar
 36. 115b.
  E. Lipiński, Rewizje (Warsaw, 1958) (hereafter Lipiński, 1958) p. 115.Google Scholar
 37. 116.
  Ryé, Spożyciechrw(133) pp. 60–1, cited in J. G. Zielinski, Economic Reforms in Polish Industry (London, 1973) (hereafter Zielinski, 1973) p. 4.Google Scholar
 38. 117.
  See O. Lange et al., Dyskusja o polskim modelu gospodarczym (Warsaw, 1957) (hereafter Lange, 1957).Google Scholar
 39. 119.
  O. Lange, O niektórych zagadnieniach polskiej drogi do socjalizmu (Warsaw, 1957) pp. 46, 53, quoted in Niewadzi (1958) p. 128.Google Scholar
 40. 120.
  M. Marzec, ‘Sprawy rzemiosłu i spółdzielczosci pracy’, Nowe Drogi, vol. viii (1954) p. 143.Google Scholar
 41. 122.
  A. Karpinski, Zagadnienia socjalistycznej industrializacji Polski (Warsaw, 1958) p. 88, cited in Zielinski (1973) p. 4.Google Scholar
 42. 124.
  T. Wiesiołowski cited in J. Lisikiewicz, ‘Sesja Naukowa Drobnej Wytwórczości w Poznaniu’, Ekonomista, vol. lviii (1957) no. 4, (hereafter Lisikiewicz, 1957) p. 205.Google Scholar
 43. 126.
  M. Kiełczewska-Zaleska, J. Kostrowiecki, ‘Problem aktywizacji malych miast w Polsce’, Nowe Drogi, vol. x (1956) nos. 7–8, p. 35.Google Scholar
 44. 144.
  Cf. W. Bieda, ‘Miejsce inicjatywy prywatnej w przemysle’ in Lange (1957) p. 157.Google Scholar
 45. 145.
  O. Lange, ‘Niektóre zagadnienia polskiej drogi do socjalizmu’ in Aktualne zagadnienia polityki Partii i Rzgdu (Warsaw, 1957) pp. 59–60Google Scholar
 46. 145b.
  quoted in F. Kopeć, ‘Rota handlu prywatnego’, Handel Wewnętrzny (1957) no. 6 (hereafter Kopeć, 1957b) p. 62.Google Scholar
 47. 147.
  O. Lange, Pisma ekonomiczne i spoleczne 1930–1960 (Warsaw, 1961) (hereafter Lange, 1961) p. 60.Google Scholar
 48. 167.
  E.g. Z. Lewandowska, ‘Niektere problemy rozwoju handlu prywatnego’ Gospodarka Planowa, vol. xiii (1958) no. 1 (hereafter Lewandowska, 1958) p. 23.Google Scholar
 49. 170.
  B. Sikorski, ‘Więcej objektywizmu w ocenie handlu prywatnego’, Gospodarka Planowa, vol. xiii (1958) no. 8, p. 62.Google Scholar
 50. 176.
  I. Chodak, ‘W sprawie roli i znaczenia gospodarki nieuspotecznionej w naszym systemie gospodarczym’, Gospodarka Planowa vol. xiii (1958) no. 1 (hereafter Chodak, 1958) p. 16.Google Scholar
 51. 205.
  J. Biatobrzeski, ‘Opodatkowanie gospodarki nieuspotecznionej (poza rolnictwem) i ludności’ in Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu (Warsaw, 1975) (hereafter Biatobrzeski, 1975) p. 500.Google Scholar
 52. 212.
  Zwiazek Izb Rzemieslniczych, Rzemiosło w liczbach. Drugi plan pigcioletni 1961–1965 (Warsaw, 1967), (hereafter Rzemiosło 1961–65) p. 51.Google Scholar
 53. 221.
  J. Gabjan, ‘Podatki a rozwbj rzemioła’, Finanse vol. xvii (1966) no. 6 (hereafter Gabjan, 1966) p. 17.Google Scholar
 54. 233.
  W. Iwaszkiewicz, Das private Handwerk in Polen (Munich, 1966) p. 23.Google Scholar
 55. 241.
  Ibid, 21 Aug, 4 Sep 1965; Trybuna Ludu 28 Aug 1965; J. Gabjan, K. Więckowski, ‘Podatki a rozwój rzemiosła’, Finanse vol. xviii (1967) no. 6 (hereafter Gabjan, 1967), p. 55.Google Scholar
 56. 282.
  W. Iwaszkiewicz, ‘O niektórych aspektach problemu prawidłowości rozwoju rzemiosła indywidualnego’, manuscript (Warsaw, 28 June 1967) Pp. 5–6.Google Scholar
 57. 307.
  Cz. Niewadzi, ‘Aktualne problemy rozwoju rzemiosła’, ŻG, 7 Feb 1971.Google Scholar
 58. 310.
  St. Sopiński, ‘Założenia i kierunki rozwoju usług’, Gospodarka Planowa vol. xxviii (1973) no. 2 (hereafter Sopiński, 1973) p. 126.Google Scholar
 59. 312.
  Cz. Niewadzi, ‘Usługi w rozwoju spoleczno-gospodarczym kraju’, Nowe Drogi, vol. xxvii (1973) no. 12, p. 40.Google Scholar
 60. 314.
  W. Brus, ‘Ziele, Methoden und politische Determinanten der Wirtschaftspolitik Polens 1970–1976’, Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien (Cologne, 1978) no. 49, pp. 34, 43, 63.Google Scholar
 61. 315.
  Z. Kozłowski, ‘Rolnictwo PRL na ślepym torze’, Kultura (Paris, 1980) no. 9, p. 73.Google Scholar
 62. 325.
  W. Kulikowski, ‘Program rozwoju rzemiosła i usług do 1980 r.’, Bank i Kredyt (1977) no. 12, p. 352.Google Scholar
 63. 329.
  T. W. Młynczak,‘Wspólny program—wspólne działanie w trosce o rozwój usług i rzemiosła’, Nowe Drogi, vol. xxxii (1978) no. 11, pp. 52–63.Google Scholar
 64. 337.
  J. Mlokosiewicz, ‘Węzłowe problemy dzialalnosci rzemiosła’, ZHPSD (1977) no. 15, p. 4.Google Scholar
 65. 345.
  J. Urban, ‘Prywatna inicjatywa (1)’, ŻG, 22 Dec 1968.Google Scholar
 66. 349.
  A. Nałęcz-Jawecki, ‘Prywatna Inicjatywa’, Kultura, 14 Dec 1980.Google Scholar
 67. 360.
  M. Wieczorek, ‘Realizacja programu rozwoju usług bytowych’, ZHPSD (1978) no. 18, p. 12.Google Scholar
 68. 373.
  Wieczorek, ‘Realizacja programu rozwoju usług bytowych’, p. 8; CZRz (1980) p. 11.Google Scholar
 69. 379.
  W. Iwaszkiewicz, ‘Warunki i perspektywy eksportu wyrobów rzemioła’, ZHPSD (1979) no. 20, p. 47.Google Scholar
 70. 385.
  A. Błaszczak, S. Marcinkowski, ‘Sytuacja zawodowa ajentów handlu detalicznego w miejscowoki wczasowo-turystycznej’ Handel Wewnętrzny (1971) no. 2, pp. 59, 61.Google Scholar
 71. 399.
  A. Uchnast, M. Zdebel, ‘system finansowy agencyjnych punktów sprzedaży detalicznej’, Finanse, vol. xxxi (1980) no. 4, p. 10.Google Scholar
 72. 453.
  M. Krzak, ‘Budżet Państwa na rok 1982’, Finanse, vol. xxxiii (1982) no. 6, p. 10.Google Scholar
 73. 456.
  M. Krzak, ‘Założenia i warunki gospodarki budzetowej w 1982 r.’, Finanse vol. xxxii (1982) nos. 1–2, p. 8; Krzak, ‘Budżet Państwa na rok 1982’, p. 10.Google Scholar

Copyright information

© Anders Åslund 1985

Authors and Affiliations

 • Anders Åslund
  • 1
 1. 1.Permanent Swedish DelegationGenevaSwitzerland

Personalised recommendations