Advertisement

The Persistence of Regional Unemployment Disparities in the Netherlands

 • Oedzge Atzema
 • Jouke van Dijk
Part of the Advances in Spatial Science book series (ADVSPATIAL)

Keywords

Labour Market Unemployment Rate High Unemployment Rate Labour Market Policy City Region 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Broersma L, Van Dijk J (2002) Regional labour market dynamics in the Netherlands. Papers in Regional Science 81(3):343–364CrossRefGoogle Scholar
 2. Van Dijk J, Oosterhaven J (1992) Het regionaal economische beleid: een nachtkaars voor North-Nederland? Beleid en Maatschappij 19(4):184–196Google Scholar
 3. Ekamper P, Van Wissen L (2000) Regionale arbeidsmarkten, migratie en woon-werkverkeer (Regional labour markets, migration and travel-to-work). NIDI: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, The HagueGoogle Scholar
 4. Elfring T, Kloosterman RC (1989) De Nederlandse “Job Machine”: de snelle expansie van laagbetaald werk in de dienstensector 1979–1986. Amsterdam Economisch-Geografisch Instituut, Universiteit van Amsterdan (EGI-paper 38)Google Scholar
 5. EU (2001) Employment in Europe 2001. European Commission, LuxembourgGoogle Scholar
 6. Eurostat (1999) Statistics in Focus: EU unemployment still marked by regional variations. Eurostat, 5/1999Google Scholar
 7. Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB) (2000) Centraal economisch plan, Appendix B3, pp 218–219Google Scholar
 8. Visser J, Hemerijck A (1997) A Dutch miracle: job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands. Amsterdam University Press, AmsterdamGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005

Authors and Affiliations

 • Oedzge Atzema
  • 1
 • Jouke van Dijk
  • 2
 1. 1.Department of Human Geography and Planning, Faculty of GeosciencesUtrecht Universitythe Netherlands
 2. 2.Urban and Regional Studies Institute (URSI) and Department of Economic Geography, Faculty of Spatial SciencesUniversity of Groningenthe Netherlands

Personalised recommendations