Advertisement

Belgium

A Hot Topic in Contemporary Management
 • Aimé Heene
 • Suzan Langenberg
 • Nikolay Dentchev

Keywords

Corporate Social Responsibility Business Ethic Corporate Responsibility Business Community Triple Bottom Line 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aaronson, S. A., & Reeves, J. 2002. The European Response to Public Demands for Global Corporate Responsibility. s.l.: National Policy Association.Google Scholar
 2. Belgian Presidency of the European Union. 2001. Corporate Social Responsibility on the European Social Policy agenda. http://www.socialresponsibility.be/reports, accessed 28.08.2004.Google Scholar
 3. Business & Society Belgium Magazine. 2003. Maatschappelijk verantwoord ondernemen verovert steeds meer de wereld. November, No. 12: 23–25.Google Scholar
 4. Delmotte, J., Vandenbempt, K., Verlinden, R., Manshoven, J., Van Gyes, G., Van Ruysseveldt, J., & Ramioul, M. 2003. Arbeid in de kenniseconomie. Leuven: HIVAGoogle Scholar
 5. Dentchev, N. A., Heene, A., & Van de Peer, S. 2003. Expertrapport: Mainstreaming van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Brussel: VIONA.Google Scholar
 6. De Tijd. 2003. Blakend van Vertrouwen. November 26: 24.Google Scholar
 7. Elchardus, M., & Smits, W. 2001. Een wantrouwig landje. Maatschappelijk vertrouwen in Vlaanderen. In Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Vlaanderen Gepeild. De Vlaamse Overheid en Burgeronderzoek: 43–71. Brussel: Administratie Planning en Statistiek.Google Scholar
 8. Heene, A., Van Laere, K., Desmidt, S., & Dentchev, N.A. 2002. Sociale Cohesie. In: L. Peeters, P., Matthyssens, & L. Vereeck (Eds.), Corporate Social Responsibility: een verkennend onderzoek. Stakeholder Synergie: 325–267. Leuven-Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 9. Heene, A., Vermeylen, S., Van Laere, K., & Vandersickel, E. 2001. Who’s “in” and who’s “out”? Lyon: Paper presented at the EGOS conference. July 5–7.Google Scholar
 10. Kieselbach, Th., & Mader, S. 2002. Occupational transitions and corporate responsibility in layoffs: a European research project (SOCOSE). Journal of Business Ethics, 39: 13–20CrossRefGoogle Scholar
 11. SOCOSE. 2003. Social Convoy and Sustainable employability, Innovative strategies for Outplacement/Replacement Counselling. SOCOSE project founded by the EC. http://www.ipg.uni-bremen.de/research/socose, accessed 28.08.2004.Google Scholar
 12. Vandekerckhove, W. 2002. Het voorstel van decreet inzake klokkenluiders van Dirk Holemans. Ethiek & Maatschappij, 6(2): 87–103.Google Scholar
 13. Vandoorne, J., De Cuyper, N., Verlinden, R., De Witte, H., & Kieselbach, T. 2003. Bedrijven en werknemers in nood: op zoek naar innovatieve strategieën voor “outplacement” en “replacement”. Leuven: HIVA.Google Scholar
 14. Verlinden, R., De Witte, H. 2003. Dismissed, but entitled to Out-and replacement? Leuven: HIVA.Google Scholar
 15. VEV. 2001. Duurzaam Ondernemen… focus op geld, talent en ruimte. Antwerpen: VEV.Google Scholar
 16. VEV. 2002. Win Vertrouwen. Win Groeikracht. Enquêteresultaten: De mening van de burgers. Antwerpen: VEV.Google Scholar
 17. VKW. s.d. Verantwoord Ondernemen — Grond-of vernislaag? s.l.: VKW.Google Scholar

Copyright information

© Springer Berlin · Heidelberg 2005

Authors and Affiliations

 • Aimé Heene
 • Suzan Langenberg
 • Nikolay Dentchev

There are no affiliations available

Personalised recommendations