The computer in the classroom

 • Gerrit van der Veer
 • Jos Beishuizen
Novices And Learning
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 178)

Abstract

The project that will be described in this paper focussed on three topics:
 1. (a)

  the extent to which the computer may be used to facilitate the adaptation of the learning process to the individual differences found between pupils;

   
 2. (b)

  the impact of the computer on the learning environment as an enrichment, especially because of the opportunities it can provide for problem solving behaviour;

   
 3. (c)

  the possibilities of the computer for training cognitive skills in the classroom situation.

   

Keywords

Learning Environment Programming Language Cognitive Style Computer Language Tutorial Program 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Beishuizen, J.J. (1984). Informatie verzamelen in een bibliotheek: coaching en zoekstrategieën. Leren met computers in het onderwijs. Dirkzwager, A., Fokkema, S.D., Veer, G.C. van der, Beishuizen, J.J. (Eds.). S.V.O., Den Haag.Google Scholar
 2. Beishuizen, J.J., Brazier, F.M.T. (1984). Leren programmeren op de basisschool. Leren met computers in het onderwijs. Dirkzwager, A., Fokkema, S.D., Veer, G.C. van der, Beishuizen, J.J. (Eds.). S.V.O., Den Haag.Google Scholar
 3. Beishuizen, J.J., Veer, G.C. van der. (in the press). Een responsieve leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafden in onze samenleving. Mönks, F.J., Span, P. (Eds.).Google Scholar
 4. Bernaert, G.F. (1978). Sturing in het onderwijsleerproces, cognitieve capaciteit en leersituatie. S.V.O., Den Haag.Google Scholar
 5. Dirkzwager, A. (1975). Computer-based testing with automatic scoring based on subjective probabilities. Computers in Education. Lecarme, O., Lewis, R. (Eds.). North-Holland, Amsterdam.Google Scholar
 6. Foppema, R. (1983). Huiscomputers zijn niet nuttig. Trouw, 28 december 1983, 12.Google Scholar
 7. Haylock, D. (1983). Computers and Children in the Primary School. Journal of curriculumstudies, 15, 230–231.Google Scholar
 8. Kok, E.J. (1984). Effectiviteit van computeronderwijs — getalstructuur. Leren met computers in het onderwijs. Dirkzwager, A., Fokkema, S.D., Veer, G.C., Beishuizen, J.J. (Eds.). S.V.O., Den Haag.Google Scholar
 9. Leeuw, L. de (1983). Teaching problemsolving: an ATI study of the effects of teaching algorithmic and heuristic solution methods. Instructional science, 12, 1–48.CrossRefGoogle Scholar
 10. Muylwijk, B. van, Veer, G.C. van der, Waern, Y. (1983). Behaviour and information technology, 2, 313–326.Google Scholar
 11. Pask, G. (1976). Styles and strategies of learning. British Journal of educational Psychology, 46, 128–148.Google Scholar
 12. Suppes, P. (1979). Current trends in Computer-Assisted Instruction. Advances in Computers. Rubinoff, M., Yovits, M.C. (Eds.). Academic Press, New York.Google Scholar
 13. Veer, G.C. van der (1983). Individual differences in cognitive style and educational background and their effect upon the learning of a programming language. Psychologie des Programmierens. Schauer, H., Tauber, M. (Eds.). Oldenbourg, Wien.Google Scholar
 14. Veer, G.C. van der (in the press). Learning style in conversation — a practical application to man-machine interaction. Cybernetics.Google Scholar
 15. Veer, G.C. van der, Wolde, J. van de (1982). Psychological aspects of problem solving with the help of computer languages. Computers and Education, 6, 229–234.CrossRefGoogle Scholar
 16. Veer, G.C. van der, Wolde, J. van de (1984). Leerstijlen bij mens-machine interactie — een bewerking van de smokkelaarstest van Gordon Pask. Leren met computers in het onderwijs. Dirkzwager, A., Fokkema, S.D., Veer, G.C. van der, Beishuizen, J.J. (Eds.). S.V.O., Den Haag.Google Scholar
 17. Venezky, R.L. (1983). Evaluating Computer-Assisted Instruction on Its Own Terms. Classroom Computers and Cognitive Science. Wilkinson, A.C. (Ed.). Academic Press, New York.Google Scholar
 18. Watt, D. (1979). Final report of the Brookline LOGO project, part III: Profiles of individual student's work. M.I.T., Cambridge, Massachusetts.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1984

Authors and Affiliations

 • Gerrit van der Veer
  • 1
 • Jos Beishuizen
  • 1
 1. 1.Vrije UniversiteitAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations