Advertisement

Social security and vocational rehabilitation: the Belgian model

 • W. Brusselmans
 • K. Delplace
Part of the Collection de L’Académie Européenne de Médecine de Réadaptation book series (LACADEMIE)

Keywords

Social Security Disable People Vocational Rehabilitation Rehabilitation Centre Occupational Disease 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Brandt G, Slembrouck H (2000) Kwaliteitszorg in de voorzieningen voor personen met een handicap, AccoGoogle Scholar
 2. 2.
  Huys J (2002) Revolutie in het Vlaams beleid ten aanzien van personen met een handicap? Een commentaar bij de nieuwe regeling van het persoonlijk assistentiebudget en bij de voorstellen tot invoering van het persoonsgebonden budget; in: Arbeid in gezondheid en ziekte, ed. Donceel P., Masschelein R, Acco p 453–75Google Scholar
 3. 3.
  International Classification of Functioning, Disability and Health, Bohn Stafleu Van Loghum, 2001Google Scholar
 4. 4.
  Samoy E (2002) Active labour market policies for people with disabilities; country profile for Belgium, Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, BrusselGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag France 2006

Authors and Affiliations

 • W. Brusselmans
  • 1
 • K. Delplace
  • 1
 1. 1.Centre for Locomotor and Neurological RehabilitationUniversity Hospital Ghent - K7GentBelgium

Personalised recommendations