Advertisement

Subsistence Patterns Associated with Shell Middens from the Pre-Qin Period in the Coastal Region of China

 • Luo ZhaoEmail author
Chapter
Part of the The Archaeology of Asia-Pacific Navigation book series (AAPN, volume 1)

Abstract

During the pre-Qin period, the subsistence patterns from nearly 500 shell middens in the coastal region of China fall into the following three categories: fishing-hunting-foraging, mixed, and agricultural. Before about 7,000 years ago the fishing-hunting-foraging pattern was predominant. However, around that date increasing food production, animal domestication and farming of crops becomes more visible in the coastal shell middens, indicating a shift in subsistence patterns toward the mixed type. During this period the level of food production in the northern region was also significantly higher than in the south. Only the Beiqian Site, in the Jimo County of Shandong, contained evidence of an agricultural pattern of subsistence. The emergence of greater shellfish consumption signalled local adaptations to the environment during this period. The subsequent transformation and disappearance of subsistence patterns from shell middens thus relates closely to local levels of agriculture and food production, as well as the cultural context and social complexity of the time.

Notes

Acknowledgements

I wish to thank Dr. Wu Chunming for inviting me to join the international conference, “The prehistoric maritime silk road: new research on Neolithic seascapes of East Asia” at Xiamen (October 29–November 2, 2017). I am also indebted to Mr. Li Yan and Dr. Fu Lin for their reviews and comments on this paper.

References

 1. Cai, B. (蔡保全). (1998). The living environment and resource exploitation of coastal resources in the shell middens of Fujian. Journal of Xiamen University, Arts & Social Sciences, 3, 106–111 (Cong BeiqiuYizhi Kan Fujian Yanhai Xianmin de Juzhu Huanjingyu Ziyuan Kaifa, 《从贝丘遗址看福建沿海先民的居住环境与资源开发》, Xiamen Daxue Xuebao, 《厦门大学学报》).Google Scholar
 2. Cai, B. (蔡保全). (2004, May 7). Cultural exchange and changes in dietary habits or depletion of shellfish resources: An answer to Mr. Wu Xiaoping on “the causes of the disappearance of shell middens in Fujian Province.” Chinese Cultural Relics News, p. 7 (Shi Wenhua Jiaoliu Yu Yinshi Xiguan Bianqian Haishi Beilei Ziyuan de Kujie——jiu “Fujian Beiqiu Yizhi Xiaowang Yuanyin” da Wu Xiaoping Xiansheng, 《是文化交流与饮食习惯变迁还是贝类资源的枯竭——就“福建贝丘遗址消亡原因”答吴小平先生》,Zhongguo Wenwu Bao,《中国文物报》).Google Scholar
 3. Claassen, C. (1998). Shells. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 4. DASDU (Department of Archaeology of Shandong University), Institute of Cultural Relics Conservation and Archaeology of Qingdao (ICRCAQD), & Jimo Musuem (JMM). (2011). Brief Report on the Excavation of the Beiqian Site, Jimo, Shandong Province, in 2007. Archaeology, 11, 3–23 (Shandong Jimoshi Beiqian Yizhi 2007 Nian Fajue Jianbao,《山东即墨市北阡遗址2007年发掘简报》, Kaogu, 《考古》).Google Scholar
 5. Flannery, K. V. (1969). Origins and Ecological Effects of Early Domestication in Iran and the Near East. In P. J. Ucko & G. W. Dimbley (Eds.), The domestication and exploitation of plants and animals (pp. 73–100). London: Gerald Duckworth & Co., Ltd.Google Scholar
 6. Fu, R. (傅仁义). (1984). Study of the Animal Bones Unearthed at Guojiacun. Acta Archaeologica Sinica, 3, 331–334 (Dalian Guojiacun Yizhi de Dongwu Yigu, 《大连郭家村遗址的动物遗骨》, Kaogu Xuebao 《考古学报》).Google Scholar
 7. He, N. (何乃汉). (1985). The emergence and development of prehistoric agriculture in Guangxi. Agricultural Archaeology, 2, 90–95 (Guangxi ShiqianShiqiNongye de Chansheng he FazhanChutan,《广西史前时期农业的产生和发展初探》, NongyeKaogu,《农业考古》).Google Scholar
 8. Hu, Y. (胡耀武), Wang, G.(王根富), & Cui, Y(崔亚平). (2007). Study on the Inhabitants’ Recipes of the Sanxingcui Site, Jintan, Jiangsu Province. Chinese Science Bulletin, 52(1), 85–88 (Jiangsu Jintan Sanxingcun Yizhi Xianmin de ShipuYanjiu, 《江苏金坛三星村遗址先民的食谱研究》, Kexue Tongbao《科学通报》).Google Scholar
 9. IA CASS (Institute of Archaeology CASS). (2007). Shell Midden Sites in the Jiaodong Peninsula: Studies in environmental archaeology. Beijing: Social Sciences Academic Press (Jiaodong Bandao Beiqiu Yizhi Huanjing Kaogu《胶东半岛贝丘遗址环境考古》).Google Scholar
 10. JATS (The Joint Archaeological Team at Sanxingcun). (2004). Excavation of a Neolithic site at Sanxingcun, Jintan, Jiangsu. Cultural Relics, 2, 4–26 (Jiangsu Jintan Sanxingcun Xinshiqi Shidai Yizhi, 《江苏金坛三星村新石器时代遗址》, Wenwu, 《文物》).Google Scholar
 11. Jiao, T. (焦天龙). (2009). The significance of economic changes in the coastal region of Fujian Province during the Neolithic Age. Fujian Cultural Relics and Museology, Z, 47–54 (Fujian Yanhai Xinshiqi Shidai Jingji Xingtai de Bianqian ji Yiyi,《福建沿海新石器时代经济形态的变迁及意义》, Fujian Wenbo,《福建文博》).Google Scholar
 12. Li, M. (李民昌). (1991). The assessment of Unearthed Neolithic Animal Remains from the Wanbei Site, Shuyang, Jiangsu Province. Southeast Culture, Z, 183–189 (Jiangsu Shuyang Wanbei Xinshiqi Shidai Yizhi Dongwu Guge Jianding Baogao,《江苏沭阳万北新石器时代遗址动物骨骼鉴定报告》, Dongnan Wenhua,《东南文化》).Google Scholar
 13. LPICRA (Liaoning Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology), Dalian Municipal CPAM (DMCPAM), & Zhuanghe Municipal Office for the Preservation of Ancient Monuments (ZMOPAM). (1994). The Neolithic Site at Beiwutun, Dalian city. Acta Archaeologica Sinica, 3, 343–380 (Dalian Beiwutun Xinshiqi Shidai Yizhi,《大连市北吴屯新石器时代遗址》, KaoguXuebao《考古学报》).Google Scholar
 14. Luan, F. (栾丰实). (2005). The Appearance, Development and Pervasion of Prehistoric Rice Cultivation Agriculture in the Haidai Area. Journal of Literature, History and Philosophy, 6, 41–47 (Haidai Diqu Shiqian Daozuo Nongye de Chansheng, Fazhan he Kuosan,《海岱地区史前稻作农业的产生、发展和扩散》, Wen Shi Zhe《文史哲》).Google Scholar
 15. Luo, Y. (罗运兵). (2012). The domestication, raising and ritual use of pigs in ancient China. Beijing: Science Press (Zhongguo Gudai Zhulei Xunhua, Siyangyu Yishixing Shiyong,《中国古代猪类驯化,饲养与仪式性使用》, Kexue Chunanshe, 科学出版社).Google Scholar
 16. Lv, P. (吕鹏). (2010). Zooarchaeological study on the shell middens along the Yong River, Guangxi. Unpublished Ph.D. Thesis, Institute of Archaeology, CASS, Beijing (Guangxi Yongjiang Liuyu de Dongwu Kaoguxue Yanjiu, 《广西邕江流域贝丘遗址的动物考古学研究》).Google Scholar
 17. Lv, P. (吕鹏). (2011). Study of Fauna from Shell Midden Sites along the Yong River, Guangxi. Quaternary Sciences, 31(4), 715–722, (Guangxi Yongjiang LiuyuBeiqiu Yizhi Dongwuqun Yanjiu,《广西邕江流域贝丘遗址动物群研究》, DisijiYanjiu《第四纪研究》).Google Scholar
 18. Nie, Z. (聂政) (2013). Settlement and Subsistence on the Jiaodong Peninsula during Early Dawenkou Culture. Unpublished Ph.D. Thesis, Shandong University, Jinan (Jiaodong Bandao Dawenkou Wenhua Zaoqi de Juluo yu Shengye,《胶东半岛大汶口文化早期的聚落与生业》).Google Scholar
 19. Pan, Y. (潘艳), Chen, C. (陈淳). (2011). On the origin of agriculture and theoretical change of the broad spectrum revolution. Southeast Culture, 4, 26–34 (Nongye Qiyuan yu “Guangpu Geming” Lilun de Bianqian,《农业起源与“广谱革命”理论的变迁》, Dongnan Wenhua,《东南文化》).Google Scholar
 20. Smith, B. D. (2001). Low-level food production. Journal of Archaeological Research, 9(1), 1–43 (KaoguxueYanjiu,《考古学研究》).Google Scholar
 21. Tsang, C. H. (臧振华). (2006). The Archaeology of Taiwan. Taipei: Artist Press (Taiwan Kaogu,《台湾考古》, Yishujia Chubanshe, 艺术家出版社).Google Scholar
 22. Wang, F. (王芬), Fan, R. (樊榕), & Kang, H. (康海涛). (2012). Stable Isotope Analysis on Human Bones Unearthed from the Beiqian Site, Jimo: the Food Recipe of Coastal Ancestors. Chinese Science Bulletin, 57(12), 1037–1044 (Jimo Beiqian Yizhi Rengu Tongweisu Fenxi: Yanhai Xianmin de Shiwu Jiegou,《即墨北阡遗址人骨稳定同位素分析:沿海先民的食物结构》, KexueTongbao,《科学通报》).Google Scholar
 23. Wu, X. (吴小平). (2004). The causes for the disappearance of shell middens in Fujian Province. Agricultural Archaeology, 1, 27–28 (Yetan Fujian BeiqiuYizhi Xiaowang de Yuanyin,《也谈福建贝丘遗址消亡的原因》, Nongye Kaogu,《农业考古》).Google Scholar
 24. Wu, Z. (武庄). (2014). A current study and research prospects of the domesticated dog during the pre-Qin period. Cultural Relics in Southern China, 1, 65–73 (Xianqin Shiqi Jiaquan Yanjiu de Xianzhuang yu Zhanwang, Nanfang Wenwu,《南方文物》).Google Scholar
 25. Zhang, Z. (张忠培). (2011). Closing Speech at Seminar on “Past, Present and Future of Archeology in the Northeast and Inner Mongolia Area. Northern Cultural Relics, 1, 107–110 (Zai “Dongbei ji Neimenggu Dongbu Diqu Kaogu de Guoqu, Xianzaiyu Weilai” Xueshu Yantaohui Bimushishang de Jianghua, 《在“东北及内蒙古东部地区考古的过去、现在与未来”学术研讨会闭幕式上的讲话》, BeifangWenwu,《北方文物》).Google Scholar
 26. Zhao, L. (赵荦). (2014). Study of shell middens in pre-Qin Coastal China. Unpublished Ph.D. Thesis, Fudan University, Shanghai (ZhongguoYanhai Xianqin Beiqiu Yizhi Yanjiu, 《中国沿海先秦贝丘遗址研究》).Google Scholar
 27. Zhao, L. (赵荦). (2018). Reviews of shell middens studies in China. Fujian Cultural Relics and Museology, 1, 22–28 (Woguo Beiqiu Yizhide Yanjiu Pingshu,《我国贝丘遗址研究述评》, Fujian Wenbo,《福建文博》).Google Scholar
 28. Zhao, Z.(赵志军). (2009). Archaeobotanical research on the origins of agriculture and Chinese Civilization. In Ministry of Science and Technology, State Administration of Cultural Heritage (Ed.), Collections of Chinese Civilization Project, Technology and Economy, Volume I (pp. 79–91). Beijing: Science Press (Youguan Nongye Qiyuan he Wenming Qiyuan de Zhiwu Kaoguxue Yanjiu,《有关农业起源和文明起源的植物考古学研究》, Zhonghua Wenming Tanyuan Gongcheng Wenji, Jishu yu Jingji Juan I, 《中华文明探源工程文集•技术与经济卷•I》).Google Scholar
 29. Zhao, Z. (赵志军). (2017). Discussion of an Ancient Ocean Channel Based on Flotation Results from Plant Remains at the Nanshan Site. Speeches at the International Conference of “Prehistoric Archaeology of Southeast China and the Pacific Rim,” Mingxi, Fujian (Cong Nanshan Yizhi Fuxuan Jieguo Tan Gudai Haiyang Tongdao,《从南山遗址浮选结果谈古代海洋通道》).Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Shanghai Cultural Heritage Conservation and Research CentreShanghaiChina

Personalised recommendations