Advertisement

Introduction: Crises Management in Aviation Business and Strategy

 • Ayse Kucuk YilmazEmail author
 • Triant G. Flouris
Chapter

Abstract

All the businesses may face crisis situations at large or small scales since their establishment. The crisis that may be at a small scale for a business may be at a large scale for another one in the same sector. The more prepared businesses are for a possible crisis, the less painful the process will be. Crisis situations are a kind of examination for the businesses.

References

 1. Alpaslan, C. M., S. E., Green, I. I. Mitroff, and C.M. Alpaslan. 2009. GrCorporate Governance in the Context of Crises: Towards a Stakeholder Theory of Crises Management. Journal of Contingencies&Crises Management, 17(1), pp. 38–49.CrossRefGoogle Scholar
 2. Batchelor, P. 2003. Surviving a corporate crisis: 100 things you need to know, 57. London: GBR: Thorogood.Google Scholar
 3. Baydas, A., İ. Bakan, and A. Ozyilmaz. 2004. Kriz ve Kriz Yönetimi, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları-İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar. Istanbul: Beta Imprint.Google Scholar
 4. Can, H., 1997. Organizasyon ve Yönetim. Ankara pp. 498: Siyasal Imprint.Google Scholar
 5. Chris, F. 1999. Marketing communications. Spain: Prentice Hall Europe.Google Scholar
 6. Coombs, W.T. 2007. Attribution theory as a guide for post crisis communication research. Public Relation Review 33 (2): 135–139.CrossRefGoogle Scholar
 7. Cuceloglu, D. 1996. İçimizdeki Biz. Istanbul: Sistem Imprint.Google Scholar
 8. Dincer, F. M. 2002. Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Ekonomi ve İstihdam Üzerindeki Etkileri., Sakarya: s.n.Google Scholar
 9. Dincer, O. 1992. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 2nd ed. Istanbul: Timas Imprint.Google Scholar
 10. Dincer, O. 1998. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 580. İstanbul: Beta Imprint.Google Scholar
 11. Dogan, D. 2003. İzlenimler/Genç Bir İş Adamının Yaşamından Kesitler. Istanbul: Sarnic Imprint.Google Scholar
 12. Drucker, P. F. 1999. 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. Istanbul: Epsilon Imprint.Google Scholar
 13. Erdil, O. 1994. Belirsizlik Dönemlerinde Stratejik Yönetim ve Çevre, 216. Kusadasi: Dokuz Eylul University Business Faculty Publications.Google Scholar
 14. Erkus, H. 2001. Şubat 2001 Krizinin Malatya Sanayi İşletmeleri Üzerinde Ortaya Çıkardığı Etkiler. Journal Of Economic Reviews 38 (8): 37–48.Google Scholar
 15. Genc, N. 2004. Yönetim Organizasyon-Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 264. Ankara: Seckin Imprint.Google Scholar
 16. Grundy, M., and R. Moxon. 2013. The efectiveness of airline crisis management on brand protection: A case study of British Airways. Journal of Air Transport Management 28: 55–61.CrossRefGoogle Scholar
 17. Guvemli, O. 2001. Krizin İmalat Sanayiine Etkileri İstanbul Sanayi Odası’nın 2001 Yılı İlk Yarısı İçin Durum Tespiti. Journal of Accounting and Finance 12: 59–61.Google Scholar
 18. Hale, J.E., R.R. Dulek, and D.P. Hale. 2005. Crises response communication challenges. Journal of Business Communication 42 (2): 112–134.CrossRefGoogle Scholar
 19. Karaca, Y., 2003. Ekonomik Kriz Dönemlerinde Uygulanan Pazarlama Stratejileri., Eskisehir: Anadolu University, The Institute of Social Sciences.Google Scholar
 20. Klann, G., 2003. Crisis Leadership: How Military Lessons and Corporate Experiences Can Help Leaders Find Opportunity in Times of Chaos. Greensboro, NC, USA: Center for Creative Leadership: ThriftBooks-Green Earth Center for Creative Leadership.Google Scholar
 21. Kozlu, C. 2013. Bulutların Üstüne Tırmanırken THY, Bir Dönüşüm Öyküsü. Istanbul: Remzi Imprint.Google Scholar
 22. Muffet-Willett, S.L., and S.D. Kruse. 2009. Crisis leadership: past research and future directions. Journal of Business Continuity and Emergency Planning 3 (3): 248–258.Google Scholar
 23. Muslumov, A. 2001. Türkiye’de Ekonomik Krizlerin Halka Açık KOBİ’lere Etkisi, 55. Nevsehir, Small And Medium Enterprises Development And Promotion Administration-Erciyes University Faculty Of Economics Administrative Sciences.Google Scholar
 24. Oncul, S., H. Tagraf, B. Filizoz, and S. Ekici. 2003. Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Krizine Genel Yönetsel Tepkileri. Journal of Cumhuriyet University Faculty of Economics Administrative Sciences 4 (1): 99–120.Google Scholar
 25. Ozdeveci, M. 2002. Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştrırma. Journal of Erciyes University Faculty of Economics Administrative Sciences 19: 99–101.Google Scholar
 26. Ozgen, H., and H.M. Turk. 1996. Türkiye’deki Sanayi İşletmelerinin Kriz Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Management, Issue 7: 25–42.Google Scholar
 27. Peten, O. 2003. Administrating’s management of crisis. The public survey investigating influence of economic crisis on marble companies in Afyon by the year 2001. Afyon: Afyon Kocatepe University, The Institute of Social Sciences.Google Scholar
 28. Ray, S.J. 1999. Strategic communication in crisis management: Lessons from the airline indusrty. Westport CT: Quorum Books.Google Scholar
 29. Regester, M., 2005. Risk issues and crisis management: A casebook of best practice. 3rd ed., 196. London: GBR: Kogan Page, Limited.Google Scholar
 30. Regester, M., and J., Larkin. 2001. Risk issues and crisis management. London: The Institute of Public Relations.Google Scholar
 31. Regester, M., and J., Larkin. 2012. Risk issues and crisis management, Kogan Page; 6th ed. (6 Nov 2012). London: The Institute of Public Relations.Google Scholar
 32. Ritchie, B.W. 2004. Chaos, crises and disasters: A strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism Management 25: 679.CrossRefGoogle Scholar
 33. Rose, M. 2008. CEO as crisis spokeperson? Think again. Public Relation Strategist 14 (4): 16–19.Google Scholar
 34. Ruff, P. 2004. Managing communications in a crisis, 192. Abingdon, Oxon, GBR: Ashgate Publishing Limited.Google Scholar
 35. Sen, F. 2011. Kriz Yönetimi ve Kriz Döneminde Yönetici Davranışlarının İşletme Başarısına Olan Etkisi. Kutahya: Dumlupinar University, The Institute of Social Sciences.Google Scholar
 36. Spıllan, J., and M. Hough. 2003. Crisis planning in small business: Importance, impetus and differences. European Management Journal 21 (3): 398–407.CrossRefGoogle Scholar
 37. Stephens, K.K., P.C. Malone, and C.M. Bailey. 2005. Communicating with stakeholders during a crises. Journal of Business Communication 42 (4): 390–419.CrossRefGoogle Scholar
 38. Tack, P.B. 1994. Kriz Zamanı Yönetim. Istanbul: Bilgi Imprint.Google Scholar
 39. Taymaz, E. 1996. Kriz ve Üretim Teknolojileri. Journal of Science and Technology 23: 18–30.Google Scholar
 40. Turkel, S. 2001. Olağan Üstü Durumlarda İşletmelerde Yönetim Sorunları. Journal Of Isveren 5: 28–29.Google Scholar
 41. Tuz Vergiliel, M. 1996. Kriz Dönemlerinde İşletme Yönetimi, 194. Bursa: Ekin Imprint.Google Scholar
 42. Uzun, D. 2001. An evaluation of crisis preparedness of five star hotels. Mersin: Mersin University, The Institute of Social Sciences.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Anadolu UniversityEskişehirTurkey
 2. 2.Hellenic American UniversityManchesterUSA

Personalised recommendations