Advertisement

The ‘Westernised’ Map of the Field of Educational Administration in Turkey and Dominant Perspectives in School Leadership Education

 • Kadir BeyciogluEmail author
 • Ali Çağatay Kılınç
 • Mahmut Polatcan
Chapter
Part of the Educational Leadership Theory book series (ELT)

Abstract

Although the development of educational administration has remained on the agenda for over a half century, it is apparent that the field has encountered a number of problems in Turkey. Strategies, legislative regulations, and various practices over school administrators’ training and assignment have long been debated, and problems encountered in school administration as long-term policies on the training and assignment of school principals could not be developed. This study focuses on the historical development of school administrators’ training and assignments in Turkey and on school administrators’ behaviours from Hofstede’s cultural perspective. Finally, a centralist approach in public administration and the understanding that teaching is the basis for being a school administrator which denotes that no formal in-service education is required for being appointed as a school administrator are two main factors that inhibit the development of school administration as a professional field in Turkey. Furthermore, the fact that school administrator practices have changed repeatedly in an inconsistent manner and that the common public opinion that exams for assignment of school administrators are far from objectivity come under criticism for a considerable amount of time in Turkey. On the other hand, in the context of Hofstede’s culture dimensions, it is possible to argue that the schools accept a large degree of power distance and feel uncomfortable with uncertainty. It is also reasonable to suggest that school administrators build stronger and healthier ties with other staff in the dimensions of collectivity, femininity, and indulgence.

References

 1. Acar, H. (2002). 21. yüzyıla girerken Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesinde yeni yaklaşımlar. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 179–194). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 2. Aksoy, H. H. (2002). ABD ‘de eğitim yöneticilerinin istihdamında aranan nitelikler, koşullar ve ücretleri. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 255–274). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 3. Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. Turkish Studies, 9(2), 89–105.Google Scholar
 4. Altınay, E. (2013). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına yönetici atamaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İzmir ili Çiğli ilçesi örneği). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 5. Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2010). Examining the relationship between management by values and organizational justice by secondary school teachers perceptions. Educational Administration: Theory and Practice, 16(4), 463–485.Google Scholar
 6. Aslanargun, E. (2011). Türkiye’de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2646–2659.Google Scholar
 7. Ay, G., & Koç, H. (2014). Determine the relation between perception of organizational justice and level of organizational commitment: study case of teachers. Journal of Business Turk, 6(2), 67–90.Google Scholar
 8. Ayral, M. (2016). Okul müdürü yetiştirmede 2015: Sorunlar ve gelecek. In A. Aypay (Ed.), Türkiye’de Eğitim Yöneticileri ve Maarif Müfettişleri Seçme, Atama ve Yetiştirme (ss. 113–144). Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 9. Balcı, A. (2002). Türkiye ‘de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 327–330). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 10. Balcı, A. (2007). Örgüt mecazları. Ankara: Ekinoks Yayınları.Google Scholar
 11. Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 181–209.Google Scholar
 12. Balcı, A. (2011). The changing context of educational administration and its effects on educational administration postgraduate programmes. Education and Science, 36(162), 197–208.Google Scholar
 13. Balcı, A., & Çınkır, Ş. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 211–236). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 14. Baloğlu, N. (2012). Relations between value-based leadership and distributed leadership a casual research on school principles’ behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1367–1378.Google Scholar
 15. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Training school principals in different countries: A new model proposal for the Turkish Educational System. Journal of Theoretical Educational Sciences, 4(2), 182–197.Google Scholar
 16. Baş, E. A., & Şentürk, İ. (2017). The viewpoints of school administrators about the regulation for the assignment of principals in education institution associated with the ministry of education released. Ondokuzmayis University Journal of Education, 36(2), 119–143.Google Scholar
 17. Beycioğlu, K. (2012). Will evers and Lakomski be able to find leadership’s Holy Grail. KEDI Journal of Educational Policy, 9(2), 349–362.Google Scholar
 18. Beycioğlu, K., & Dönmez, B. (2006). Issues in theory development and practice in educational administration. Educational Administration: Theory and Practice, 47(47), 317–342.Google Scholar
 19. Beycioğlu, K., & Wildy, H. (2015). Principal preparation: The case of novice principals in Turkey. In K. Beycioğlu & P. Pashiardis (Eds.), Multidimensional perspectives on principal leadership effectiveness (pp. 1–17). Hershey: IGI Global.Google Scholar
 20. Bozdoğan, K., & Sağnak, M. (2011). The relationship between leadership behaviors of elementary school principals and learning climate. Abant İzzet Baysal University Journal of Educational Faculty, 11(1), 137–145.Google Scholar
 21. Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (15. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 22. Can, E., & Serençelik, G. (2017). The investigation of pre-school education teachers’ participations in the school management. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 30, 525–542.  https://doi.org/10.14582/DUZGEF.791.Google Scholar
 23. Çelik, V. (2002). Eğitim yöneticisi yetiştirme politikasına yön veren temel eğilimler. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 3–12). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 24. Çelik, V. (2009). Okul kültürü ve yönetimi (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 25. Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 91–118.Google Scholar
 26. Çetin, K., & Yalçın, M. (2002). MEB yönetici eğitim programlarının değerlendirilmesi. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 49–57). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 27. Çınkır, Ş. (2002). İngiltere’de okul müdürlerinin yetiştirilmesi: okul müdürleri için ulusal mesleki standartlar programı. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 275–292). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 28. Decisions of IV National Education Council (1993). IV. Millî Eğitim Şurası Kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164715_4_sura.pdf. Accessed 09 June, 2018.
 29. Demirtaş, Z., & Alanoğlu, M. (2015). The relationship between participation in decision-making of teachers and job satisfaction. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(2), 83–100.Google Scholar
 30. Dimmock, C., & Walker, A. (1998a). Towards comparative educational administration: Building the case for a cross-cultural school-based approach. Journal of Educational Administration, 36(4), 379–401.Google Scholar
 31. Dimmock, C., & Walker, A. (1998b). Comparative educational administration: Developing a cross-cultural conceptual framework. Educational Administration Quarterly, 34(4), 558–595.Google Scholar
 32. Donmoyer, R. (2001). Evers and Lakomski’s search for leadership’s Holy Grail (and the intriguing ideas they encountered along the way). Journal of Educational Administration, 39(6), 554–572.Google Scholar
 33. Eğitim-Bir-Sen. (2017). Eğitim yönetiminde liyakat ve kariyer_sistemi raporu. http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/egitim_yonetiminde_liyakat_kariyer_sistemi.pdf. Accessed 09 June, 2018.
 34. English, F. W. (2002). The point of scientificity, the fall of the epistemological dominos, and the end of the field of educational administration. Studies in Philosophy and Education, 21(2), 109–136.Google Scholar
 35. Ercan, Y. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 739–756.Google Scholar
 36. Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (7. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.Google Scholar
 37. Erkmen, T. (2011). Örgüt kültürü. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.Google Scholar
 38. Evers, C. W., & Lakomski, G. (1994). Three dogmas: A rejoinder. Journal of Educational Administration, 32(4), 28–37.Google Scholar
 39. Ezgün, C. (2011). Cumhuriyetten günümüze ilk ve orta dereceli okullarda müdür atamalarının mevzuata göre değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 40. Gören, S. Ç., & Özdemir, M. (2015). Examination of secondary school teachers’ perceptions of organizational trust in terms of various variables. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 793–801.Google Scholar
 41. Gunter, H. (2003). Intellectual histories in the field of educational management in the UK. International Journal of Leadership in Education, 6(4), 335–349.Google Scholar
 42. Hallinger, P., & Leithwood, K. (1996). Culture and educational administration: A case of finding out what you don’t know you don’t know. Journal of Educational Administration, 34(5), 98–116.Google Scholar
 43. Hofstede, G. (1997). Cultures and organizations (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 44. Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Google Scholar
 45. Hofstede, G. (2018). Hofstede Insights. www.hofstede-insights.com. Accessed 9 June, 2018.
 46. Hoy, W. K., & Miskel, C.G. (2010). Educational administration: Theory, research and Practice (S. Turan, Trans.). Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 47. Huber, S. G., & West, M. (2002). Developing school leaders: A critical review of current practices, approaches and issues, and some directions for the future. In K. Leithwood & P. Hallinger (Eds.), Second International handbook of educational leadership and administration (pp. 1071–1102). Dordrecht: Kluwer Academic.Google Scholar
 48. Işık, H. (2002). Okul müdürlüğü formasyon programları ve okul müdürlerinin yetiştirilmesi. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 25–36). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 49. Karabatak, S. (2015). Training of school administrators in Turkey and investigation of the model. Turkish Journal of Educational Studies, 2(3), 79–107.Google Scholar
 50. KAYA (1991). Kamu yönetimi araştırması raporu. http://www.todaie.edu.tr//resimler/ekler/185a8f8def383a8_ek.pdf. Accesed 09 June, 2018.
 51. Korkmaz, E., & Gündüz, H. B. (2011). Indexing levels of distributive leadership behaviours of primary school principals. Kalem International Journal of Education and Human Sciences, 1(1), 123–153.Google Scholar
 52. Leithwood, K., & Duke, D. L. (1999). A century’s quest to understand school leadership. In J. Murphy & K. S. Seashore (Eds.), Handbook of research on educational administration (pp. 45–72). San Francisco: Jossey-Bass.Google Scholar
 53. Lumby, J., Walker, A., Bryant, M., Bush, T., & Björk, L. G. (2009). Research on leadership preparation in a global context. In M. D. Young, G. M. Crow, J. Murphy, & R. T. Ogawa (Eds.), Handbook of research on the education of school leaders (pp. 157–194). New York: Routledge.Google Scholar
 54. Maxcy, S. J. (2001). Educational leadership and management of knowing: The aesthetics of coherentism. Journal of Educational Administration, 39(6), 573–578.Google Scholar
 55. McCarthy, M. M. (1999). The evolution of educational leadership preparation programs. In J. Murphy & S. K. Louis (Eds.), Handbook of research on educational administration (pp. 17–35). San Francisco: Jossey-Bass.Google Scholar
 56. MEHTAP (1963). Merkezi hükümet teşkilatı araştırma projesi raporu. http://www.todaie.edu.tr//resimler/ekler/bdfe5e3cddec94c_ek.pdf. Accessed 09 June, 2018.
 57. Middlewood, D. (2010). Managing people and performance. In T. Bush, L. Bell, & D. Middlewood (Eds.), The principles of educational leadership and management (pp. 135–150). London: Sage.Google Scholar
 58. Oğuz, E. (2011). The relationship between teachers’ perceptions of organizational justice and administrators’ leadership styles. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 12(1), 45–65.Google Scholar
 59. Öksüzoğlu, M. (2012). Organizational trust in educational management: A Case study of a high school in North Cyprus. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 121–140.Google Scholar
 60. Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). The state of educational administration scholarship in Turkey from the scholars’ perspectives: A qualitative analysis. Educational Administration: Theory and Practice, 17(2), 167–197.Google Scholar
 61. Özdoğru, M., & Aydın, B. (2012). The relationship among elementary school teachers’ participation in decision-making, their desire and motivation levels. Abant İzzet Baysal University Journal of Educational Faculty, 12(1), 357–367.Google Scholar
 62. Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2000). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 63. Öztürk, Ç., & Aydın, B. (2012). High school teachers’ perceptions of trust in organization. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 485–504.Google Scholar
 64. Pehlivan Aydın, İ. (2002). Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yönetici geliştirme akademisi örneği. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 293–306). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 65. Official Gazette. (1998). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Sayı: 23472 ve Tarih: 23.09.1998. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/23472_0.html. Accessed 11 June, 2018.
 66. Official Gazette. (2004). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Sayı: 25343 ve Tarih: 11.01.2004. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/egikuryon_1/egikuryon_1.html. Accessed 11 June, 2018.
 67. Official Gazette. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama yönetmeliği. Sayı: 26492 ve Tarih: 16.05.2007. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26492_0.html. Accessed 11 June, 2018.
 68. Official Gazette. (2008). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama yönetmeliği. Sayı: 26856 ve Tarih: 15.10.2008. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26856_0.html. Accessed 11 June, 2018.
 69. Official Gazette. (2009). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik. Sayı: 27318 ve Tarih: 13.08.2009. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/egikuryon_1/egikuryon_1.html. Accessed 11 June, 2018.
 70. Official Gazette. (2013). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik. Sayı: 28573 ve Tarih: 28.02.2013. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130228-12.htm. Accessed 11 June, 2018.
 71. Official Gazette. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik. Sayı: 29026 ve Tarih: 10.06.2014. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/egikuryon_1/egikuryon_1.html. Accessed 11 June, 2018.
 72. Official Gazette. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliği. Sayı: 30046 ve Tarih: 22.04.2017. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170422-6.htm. Accessed 11 June, 2018.
 73. Official Gazette. (2018). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği. Sayı: 30455 ve Tarih: 21.06.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621-8.htm. Accessed 08 July, 2018.
 74. Recepoğlu, E., & Kılınç, A. Ç. (2014). Raising and selecting school admınistrators in Turkey, present problems and solutions. Turkish Studies, 9(2), 1817–1845.  https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6136.Google Scholar
 75. Şahin, I., Kesik, F., & Beycioğlu, K. (2017). Chaotic process in the assignment of school administrators and its effects. Elementary Education Online, 16(3), 1007–1102.Google Scholar
 76. Şimsek (1997). 21. Yüzyılın eşiğinde paradigmalar savaşı ve kaostaki Türkiye, İstanbul: Sistem Yayınları.Google Scholar
 77. Şimşek, H. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirilemez. In C. Elma & Ş. Çınkır (Ed.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 307–312). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 78. Şişman, M., & Turan, S. (2002). Yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. In C. Elma & Ş. Çınkır (Eds.), 21. Yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri kitabı (ss. 239–254). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 79. Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler (2nd ed.). Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 80. Smylie, M. A., & Bennett, A. (2005). What do we know about developing school leaders? A look at existing research and next steps for new study. In W. A. Firestone & C. Riehl (Eds.), A new agenda for research in educational leadership (pp. 138–155). New York: Teachers College Press.Google Scholar
 81. Süngü, H. (2012). Recruiting and preparing school principals in Turkey, Germany, France and England. Sakarya University Journal of Education, 2(1), 33–48.Google Scholar
 82. Taşdan, M. (2012). Turkish primary school teachers’ perceptions of organizational trust. The New Educational Review, 30(4), 176–190.Google Scholar
 83. Terzi, A. R., & Çelik, H. (2016). Relationship between perceived organizational support and leadership styles of school principals. Journal of Research in Education and Teaching, 5(2), 87–98.Google Scholar
 84. Tezcan, M. (1985). Educational sociology (4th ed.). Ankara: Ankara University Press.Google Scholar
 85. Üstüner, M., & Cömert, M. (2008). An analysis of the graduate courses and theses in educational administration, supervision, planning and economics. Educational Administration: Theory and Practice, 55(55), 497–515.Google Scholar
 86. Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2009). Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(1), 108–126.Google Scholar
 87. Yılmaz, D., & Turan, S. (2015). Distributed leadership view in schools: a structural equation modelling study. Educational Administration: Theory and Practice, 21(1), 93–126.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • Kadir Beycioglu
  • 1
  Email author
 • Ali Çağatay Kılınç
  • 2
 • Mahmut Polatcan
  • 2
 1. 1.Faculty of EducationDokuz Eylul UniversityBuca, IzmirTurkey
 2. 2. Department of Educational Sciences,Faculty of LettersKarabuk UniversityKarabukTurkey

Personalised recommendations