Advertisement

Central Squares: Guiding Rural Migrants in Planned Public Space

 • Yue GongEmail author
Chapter

Abstract

This chapter explores the government’s pastoral guidance of migrants—especially skilled migrants—that is typically held in manufacturing town centers. Central squares of cities, towns, and villages are the preferred venues for government officials to guide migrants. The chapter examines the state’s guidance through the locally defined notion of suzhi, the political power of these squares, new governing programs and technologies, the role of government agents, and the effectiveness of their guidance. Finally, it concludes with an assessment of these guidance initiatives in villages and discusses the reasons for their failure.

References

 1. Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 2. Bray, David. 2005. Social Space and Governance in Urban China: The Danwei System from Origins to Reform. Stanford, CA: Stanford University Press.Google Scholar
 3. Bray, David. 2006. “Garden Estates and Social Harmony: A Study into the Relationship Between Residential Planning and Urban Governance in Contemporary China.” The Third China Planning Network Conference.Google Scholar
 4. CCCCP. 1986. “Zhonggong Zhongyang Guanyu Shehuizhuyi Jingshen Wenming Jianshe Zhidao Fangzhen De Jueyi” (Central Committee of the Chinese Communist Party’s Decision on the Guiding Principles of Socialist Spiritual Civility Development).Google Scholar
 5. CCCCP. 2000. Zhongguo Gongchandang Di Shiwu Jie Zhongyangweiyuanhui Diwu Ci Quanti Huiyi Gongbao (Communique of the Fifth Plenum of the Fifteenth Chinese Communist Party Congress).Google Scholar
 6. Chang, Leslie T. 2009. Factory Girls: From Village to City in a Changing China. New York: Spiegel & Grau.Google Scholar
 7. DIPC. 2008. “Dongguan Jingji Shehui Shuang Zhuan Xing Shiqi De Sifa Zhicheng” (The Law and Its Enforcement in the Socioeconomic Transformation in Dongguan). In Dongguan 30 Nian (Thirty Years in Dongguan), edited by Daoping Wang, 277–294. Guangzhou: Guangdong People’s Press.Google Scholar
 8. Dongguan Daily. 2007. “140 Jia Nongjia Shuwu Zuo Shoupai” (The Opening of 140 Farmers’ Reading Rooms). The Dongguan Daily, November 28. http://epaper.timedg.com/html/2007-12/28/content_44439.htm.
 9. Dongguan Daily. 2011. “Chuangxin Xinguanren Fuwu Guanli Rang Xin Lao Guan Ren Tong Xiang Xingfu Dong” (Creative Services and Managment of Xinguanren). The Dongguan Daily, November 27. http://dgxgr.dg.gov.cn/17766.html.
 10. Dongguan Daily. 2017. “Dongguan 1153 Min Wailai Wugong Renyuan Xiangshou Fanxiang Gong Tie Lianyun Fuwu” (Dongguan 1153 Migrants Enjoy the Service of Convienient Transportation). The Dongguan Daily, January 26. http://gd.qq.com/a/20170126/004950.htm.
 11. Dongguan Times. 2013. “Xinguanren Fuwuri Dongguan Si Zhen Song Fuwu” (Four Towns Provide Service in the Xinguanren Service Day). November 6. http://dg.bendibao.com/news/2013117/content99632.shtm.
 12. DRCCCPH. 2008. “Dongguan Gaige Kaifang Sanshi Nian Sanshi Jian Dashi” (Thirty Milestones in the Thirty-Year Reform of Dongguan). In Dongguan 30 Nian (Thirty Years in Dongguan), edited by Daoping Wang, 359–369. Guangzhou: Guangdong People’s Press.Google Scholar
 13. Fazhi Daily. 2011. “Wangyang Miao Tan Xingfu Guangdong: Xingfu Xiang Hua Yiyang Dangwei Zhengfu Yao Geii Yangguang” (Wang Yang’s Speech of Happiness of Guangdong). The Xinhuanet, January 24. http://news.xinhuanet.com/local/2011-01/24/c_121014854.htm.
 14. Foucault, Michel, Luther Martin, Huck Gutman, and Patrick Hutton. 1988. Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault. Amherst: University of Massachusetts Press.Google Scholar
 15. Government of Dongguan. 2008. Dongguan Gaige Kaifang Cidian (Wikipedia of the Reform in Dongguan). Guangzhou: Guangdong People’s Press.Google Scholar
 16. Government of Dongguan. 2011a. “Dongguan Shi Jifen Zhi Ru Hu Zan Xing Banfa” (Tentative Measure of Point Test for Local Hukou in Dongguan).Google Scholar
 17. Government of Dongguan. 2011b. “Yuan Meng Jihua Dongguan Shi Dian Qidong Ge Zhen (Jie) Yuan Nongmingong Daxue Meng” (Enactment of the True Dream Plan in Towns and Streets in Dongguan). July 7. http://www.yuanmengjihua.com/newsdetail.aspx?id=1492.
 18. Government of Dongguan. 2012. Guanyu Yin Fa Dongguan Shi Youxiu Xinguanren Pingxuan Huodong Fangan De Tongzhi (Announcement of the Plan of Electing Distinguished Xinguanren in Dongguan).Google Scholar
 19. Government of Dongguan. 2016a. Dongguan Jifen Zhi Rencai Ruhu Shishi Xize (Details of Point Test for Talent Migrants’ Local Hukou in Dongguan).Google Scholar
 20. Government of Dongguan. 2016b. Dongguan Shi Jiceng Zonghe Xin Wuhua Fuwu Zhongxin Jianshe Shishi Fang’an (Plan of Developing Comprehensive Culture and Service Centers in Dongguan’s Communities).Google Scholar
 21. Government of Dongguan. 2018. Dongguan Shi Tuidong Feihuji Renkou Zai Chengshi Luohu Shishi Fang’an (Implementation Plan of Including Non-Local Hukou People as Permanent Residents in Dongguan).Google Scholar
 22. Government of Guangdong. 2010. “Guanyu Kaizhan Nongmingong Jifen Zhi Ru Hu Chengzhen Gongzuo De Zhidao Yijian [Shixing]” (On the Guidance of Rural Migrant Workers’ Temporary Credit Accumulation of Local Hukou). http://wenku.baidu.com/view/29345f5a804d2b160b4ec027.html.
 23. Government of Guangdong. 2011a. “Guangdongsheng 2011 Nian Cong Youxiu Gongren Nongmin Zhong Xuanba Jiceng Gongwuyuan He Shiye Danwei Zhiyuan De Gonggao” (Selection of Junior Civil Servants and Public Institution Staff from Excellent Workers and Farmers in Guangdong in 2011). http://www.gd.gov.cn/govpub/rdzt/gdms/mssszxjz/201110/t20111017_150803.htm.
 24. Government of Guangdong. 2011b. “Guanyu Ban Hao Shi Jian Minsheng Shi Shi De Fengong Fangan Tongzhi” (On the Accomplishment of Ten Concrete Porjects for the People’s Livelihood). http://zwgk.gd.gov.cn/006939748/201102/t20110211_12536.html.
 25. Government of Guangdong. 2015. “Guangdong’s Thirteenth Five-Year Plan.” http://news.southcn.com/shouyeyaowen/content/2015-12/01/content_138069889.htm.
 26. Government of Zhongtang. 2012. “Shi Xinguaren Ju Bangfu Weiwen Zhongtang Kunnan Jiating Youxiu Xinguanren Jiji Canyu” (Dongguan XSMB’s Consolation of the Poor in Zhongtang and Distinguished Xinguanren’s Active Involvement). June 29. http://www.dgzmt.gov.cn:8080/publicfiles/business/htmlfiles/zhongtang/psmbsczwzx/201206/521138.htm.
 27. Han, Dong. 2010. “Policing and Racialization of Rural Migrant Workers in Chinese Cities.” Ethnic and Racial Studies 33 (4):593–610.CrossRefGoogle Scholar
 28. Hoffman, Lisa M. 2010. Patriotic Professionalism in Urban China: Fostering Talent. Philadelphia: Temple University Press.Google Scholar
 29. Kipnis, Andrew. 2006. “Suzhi: A Keyword Approach.” China Quarterly 186: 295–313.CrossRefGoogle Scholar
 30. Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Oxford, OX, UK; Cambridge, MA, USA: Blackwell.Google Scholar
 31. Lin, Jinhua, and Yang Bin. n.d. “Donggong Wenhua Fuwu Hui Ji Xinguanren” (Culture Services Benefit Xinguanren). Zhongguo Wenhua Bao. http://www.gddgart.com/artcenter/html3asp/skill3tendency/fqall00177.asp.
 32. Mathiesen, T. 1997. “The Viewer Society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ Revisited.” Theoretical Criminology, 1 (2): 215–234.CrossRefGoogle Scholar
 33. Nanfang Daily. 2016a. “Dongguan Gekeng Shequ Fuwu Zhongxin Xin Houniao Jihua Zai Duodi Fuzhi” (Promotion of New Migrant Bird Plan in Dongguan). The Jinyang Net, June 2. http://news.ycwb.com/2016-06/02/content_22174459.htm.
 34. Nanfang Daily. 2016b. “Dongguan Wailai Wugong Renyuan Shu Baiwan Jing 43 Min Qiye Shegong” (Millions of Migrant Workers in Dongguan, Only 43 Social Workers of Enterprises). The Nanfang Daily, September 30. http://dg.southcn.com/content/2016-09/30/content_156796183.htm.
 35. Njoh, Ambe. 2009. “Urban Planning as a Tool of Power and Social Control in Colonial Africa.” Planning Perspectives 24 (3): 301–317.CrossRefGoogle Scholar
 36. People’s Daily. 1997. “Zhaoli Tigao Guomin Suzhi” (Greatly Improving People’s Suzhi). October 20.Google Scholar
 37. People’s Daily. 2011. “Guangdong Liudong Renkou Fuwu De Dongguan Moshi” (Dongguan Model of Serving Floating Population in Guangdong). The People’s Net, August 2. http://gd.people.com.cn/GB/123935/123955/15307642.html.
 38. Puhui. n.d. “Puhui Social Work Website.” http://www.dgpuhui.org.cn/puhui/webfile/.
 39. Rose, Nikolas S. 1999. Powers of Freedom: Reframing Political Thought. Cambridge, UK: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 40. SCC. 2005. 2006 Nian Zhongyang Yihao Wenjian (The State’s Number One Document in 2006).Google Scholar
 41. SCC. 2009. 2010 Nian Zhongyang Yihao Wenjian (The State’s Number One Document in 2010).Google Scholar
 42. SCC. 2016. 2017 Nian Zhongyang Yihao Wenjian (The State’s Number One Document in 2017).Google Scholar
 43. Sigley, Gary. 2006. “Chinese Governmentalities: Government, Governance and the Socialist Market Economy.” Economy and Society 35 (4): 487–508.CrossRefGoogle Scholar
 44. Sunlight Net. 2015. “Dongguan Gongzufang Yuleng Ren Buduan You Xin Xiangmu Shangma” (Dilemma in Dongguan’s Public Rental Housing). Dongguan Sunlight Net, July 29. http://news.sun0769.com/dg/headnews/201507/t20150729_5655282.shtml.
 45. Sunlight Net. 2017. “Shi Lingdao Zoufang Weiwen Kunnan Jiating Song Wennuan” (Dongguan’s Chief Leaders Visited Low-Income Households). Dongguan Sunlight Net, January 17. http://news.sun0769.com/dg/video/201701/t20170117_7129719.shtml.
 46. XSMB. 2011. “Fuwu Chuandi Ren Wen Guanhuai Tong Xin Gouzhu Xingfu Dongguan” (2011 Dongguan Xinguganren Service Day). November 6. http://dgxgr.dg.gov.cn/18084.html.
 47. Xu, Feng. 2009. “Governing China’s Peasant Migrants: Building Xiaokang Socialism and Harmonious Society.” In China’s Governmentalities: Governing Change, Changing Government, edited by Elaine Jeffreys, 38–39. London: Routledge.Google Scholar
 48. Yan, Hairong. 2008. New Masters, New Servants: Migration, Development, and Women Workers in China. Durham: Duke University Press.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Shenzhen Graduate SchoolPeking UniversityShenzhenChina

Personalised recommendations