Advertisement

Postwar Departures and Reversions in Mid-1950s Japan: Chongryon, Okinawa, and ‘Bloody Sunagawa’

 • Kenji Hasegawa
Chapter
Part of the New Directions in East Asian History book series (NDEAH)

Abstract

Previous scholarship on social movements in the 1950s have been influenced by a progressive view of the decade, stressing the developments that occurred in the second half. This perspective has been overly influenced by the teleological pull of the 1960 Anpo protests and is confined within the boundaries of the postwar homogeneous nation, losing sight of the shifting spatial and temporal boundaries of ‘postwar Japan.’ This chapter offers an alternative perspective by examining key departures and reversions in the mid-1950s forming the backdrop to the Sunagawa protests of 1956. The first is the departure of the zainichi Koreans from the JCP and later from Japan itself. The second is Okinawa’s mainland reversion movement. The third is Zengakuren students’ departure from the JCP’s orbit and from the early postwar intellectualism under the shadow of World War II. The concluding section discusses how this last departure was linked to the striking national embrace of the statement ‘The postwar has ended’ in the form of mainland Japan’s modern reversion.

Bibliography

 1. Aikawa Yōichi. ‘Kichi kakuchō hantai undō wo meguru kyōkan no kōzu.’ Rekishi hyōron (February 2015): 40–52.Google Scholar
 2. Aoki Ken’ichi. ‘Kichi hantai tōsō to chihōjichitai.’ Rekishi hyōron (September 1971): 81–98.Google Scholar
 3. ‘Bidanshi de ki ga okenu: Kim Il Sung toiu shogun.’ Asahi Shinbun. January 13, 1960.Google Scholar
 4. Dower, John. ‘Occupied Japan and the Cold War in Asia.’ In Japan in War & Peace. Edited by John Dower, 179–189. New York: New Press, 1993.Google Scholar
 5. Gotō Hiroyuki. Kanbotsu no sedai. Tokyo: Chūō kōronsha, 1957.Google Scholar
 6. Gotō Yonosuke. Amerika Keizai han’ei no kōzō. Tokyo: Chūō kōronsha, 1956.Google Scholar
 7. Hiromatsu Wataru. Tetsugakusha Hiromatsu Wataru no kokuhakuteki kaisōroku. Tokyo: Kawade shobō shinsha, 2006.Google Scholar
 8. Hiyane Teruo. ‘Sengo nihon ni okeru Okinawa-ron no shisoteki keifu.’ Shisō (December 2005): 24–41.Google Scholar
 9. Hoaglund, Linda. ‘Protest Art in 1950s Japan: The Forgotten Reportage Painters.’ Accessed May 26, 2018. https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/protest_art_50s_japan/anp1_essay02.html.
 10. Hoshi Kiichi ed. Sunagawa tōsō 50 nen sorezore no omoi. Tokyo: Keyaki shuppan, 2005.Google Scholar
 11. Imai Takeshi. ‘Sunagawa tōsō ni okeru han gensuibaku no imi.’ Rekishi hyōron (February 2015): 27–39.Google Scholar
 12. Ishihara Shintarō. “Taiyō no kisetsu.” in Ishihara Shintarō shū, shinchō nihon bungaku 62. Tokyo: Shinchōsha, 1969.Google Scholar
 13. Itō Makio et al. Sunagawachō gassenroku. Tokyo: Gendaisha, 1957.Google Scholar
 14. Junkerman, John dir. Hellfire: A Journey from Hiroshima. 1986; London: Independent Films, 2005. DVD.Google Scholar
 15. Kamei Fumio. Ryūketsu no kiroku: Sunagawa. 1956; Tokyo: Iwanami shoten, 2010. DVD.Google Scholar
 16. Katō Tetsurō. ‘Aratani hakken sareta ‘Okinawa Amami higōhō kyōsantō bunsho’ nit suite (jō).’ Ōhara shakai mondai kenkyūjo zasshi (April 2001): 32–46.Google Scholar
 17. Katsuragawa Hiroshi. Haikyo no zen’ei. Tokyo: Ichiyōsha, 2004.Google Scholar
 18. Ko Samyon. Yoru ga toki no ayumi wo kuraku suru toki. Tokyo: Chikuma shobō, 1971.Google Scholar
 19. Kōan chōsachō. Sengo gakusei undōshi. March 1966.Google Scholar
 20. Maruhama Eriko. Gensuibaku kinshi shomei undō no tanjō. Tokyo: Gaifūsha, 2011.Google Scholar
 21. Matsushita Minako. ‘“Heiwa” e no shikō wo kizamareta Sunagawa jiken.’ Asahi Jānaru. December 20, 1959, 16–18.Google Scholar
 22. McCormack, Gavan. The Emptiness of Japanese Affluence. New York: M.E. Sharpe, 2001.Google Scholar
 23. Miyaoka Masao. Sunagawa tōsō no kiroku. Tokyo: Ochanomizu shobō, 2005.Google Scholar
 24. Mori Naohiro. Kazoku gurumi, machi gurumi. Kyoto: San’ichi shobō, 1958.Google Scholar
 25. Mori Yoshio and Kokuba Kōtarō eds. Sengo shoki Okinawa kaihōundō shiryōshū. Tokyo: Fuji shuppan, 2005.Google Scholar
 26. Mori Yoshio. Tsuchi no naka no kakumei. Tokyo: Gendai kikakushitsu, 2010.Google Scholar
 27. Morita Minoru. Sengo sayoku no himitsu. Tokyo: Chōbunsha, 1980.Google Scholar
 28. Morris-Suzuki, Tessa. Exodus to North Korea: Shadows from Japan’s Cold War. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007.Google Scholar
 29. Mutō Ichiyō. ‘Genten to shiteno Chōsen sensō.’ In Shisō to shiteno undō taiken (Tokyo: Shakai hyōronsha, 1994), 18–34.Google Scholar
 30. Nakamoto Kazuhiko. ‘Roger N. Baldwin to shimagurumi tōsō.’ Okinawaken kōbunshokan kenkyū kiyō (March 31, 2014): 37–54.Google Scholar
 31. Nakano Yoshio. “Kichi mondai no haigo ni aru mono.” Chūō kōron. December 1956: 31–39.Google Scholar
 32. ———. ‘Sunagawa: Watashi wa mita 1,’ Sekai (December 1956): 159–162.Google Scholar
 33. Nakano Yoshio and Arasaki Moriteru. Okinawa sengoshi. Tokyo: Iwanami shinsho, 2005.Google Scholar
 34. Nakaoka Tetsurō. Gendai ni okeru shisō to kōdō. Tokyo: San’ichi shinsho, 1960.Google Scholar
 35. Nihon kyōsantō chūō iinkai 50 nen mondai bunken shiryō henshū iinkai ed. Nihon kyōsantō 50nen mondai shiryōshū v.3. Tokyo: Shin nihon shuppan, 1994.Google Scholar
 36. Nihon kyōsantō Tōkyō daigaku saibō bungakubu han. “Rokuzenkyō no ketsugi ni tsuiteno bungakubu han no tōron.” October 25, 1955.Google Scholar
 37. Nihon kyōsantō Tōkyō daigaku saibō rinji iinkai. “Saibō no genjō to tō kensetsu no hōkō nitsuite—rokuzenkyō no rikai to jissen no tameni.” November 17, 1955.Google Scholar
 38. Nihon rōdōkumiai sōhyōgikai ed. Sōhyō nijūnenshi. Tokyo: Rōdō shunpōsha, 1974.Google Scholar
 39. Nishibe Susumu. 60 nen anpo senchimentaru jānī. Tokyo: Bungei shunjū, 1986.Google Scholar
 40. Nosaka Sanzō. “‘Rokuzenkyō’ no shuyō na mondai.” Zen’ei. (October 1955): 4–11.Google Scholar
 41. Obata Tetsuo. Senryōka no ‘genbakuten’. Kyoto: Kamogawa shuppan, 1995.Google Scholar
 42. Ōishi Matashichi and Richard Falk. ‘The Day the Sun Rose in the West. Bikini, the Lucky Dragon and I.’ The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 29 No 3, July 18, 2011. https://apjjf.org/2011/9/29/Richard-Falk/3566/article.html.
 43. Okamura Yukinori. ‘“Genbaku no zu” wa nani wo egaita no ka.’ Osaka daigaku nihongakuhō (March 2013): 11–20.Google Scholar
 44. Okikawa Nobuo. ‘Haisengo no Sunagawa mura kinrōsha kumiai no kiseki.’ Rekishi hyōron (February 2015): 15–26.Google Scholar
 45. Okinawa-ken gakuseikai ed. Sokokunaki Okinawa. Tokyo: Nichigetsusha, 1954.Google Scholar
 46. Onnatachi no ima wo tou kai ed. Mohaya sengo dewanai?. Tokyo: Impacto shuppankai, 1988.Google Scholar
 47. Orr, James. The Victim as Hero. Honolulu: University of Hawaii Press, 2001.Google Scholar
 48. Ōshima Nagisa. Nihon no yoru to kiri. Tokyo: Gendai shichōsha, 1966.Google Scholar
 49. Ozaki Moriteru. Daisan no sedai. Kyoto: Hōritsu bunkasha, 1960.Google Scholar
 50. Ozawa Setsuko. ‘Genbaku no zu’: Egakareta ‘kioku,’ katarareta ‘kaiga’. Tokyo: Iwanami shoten, 2002.Google Scholar
 51. Pak Kyongsik ed. Nihon kyōsantō to chōsenmondai. Tokyo: Ajia mondai kenkyūjo, 1991.Google Scholar
 52. Park Jung-Jin. Nicchō reisen kōzō no tanjō. Tokyo: Heibonsha, 2012.Google Scholar
 53. Partner, Simon. Assembled in Japan. Berkeley: University of California Press, 1999.Google Scholar
 54. ‘Ryūketsu kurikaesu Sunagawa.’ Asahi Shinbun, October 14, 1956.Google Scholar
 55. Sasaki-Uemura, Wesley. Organizing the Spontaneous. Honolulu: University of Hawaii Press, 2001.Google Scholar
 56. Satō Takumi. Hachigatsu jūgonichi no shinwa. Tokyo: Chikuma shinsho, 2005.Google Scholar
 57. Senaga Kamejirō. Okinawa no kokoro. Tokyo: Shin nihon shuppansha, 2014.Google Scholar
 58. Shima Shigeo and Morita Minoru. “Bunto, Kyōsanshugisha domei sono 2, Sunagawa tōsō, ryūketsu no naka kara.” Asahi Jānaru. January 15, 1971: 110–115.Google Scholar
 59. Shima Shigeo. Bunto shishi. Tokyo: Hihyōsha, 2001.Google Scholar
 60. Shimizu Ikutarō. “Uchinada.” Sekai. (October 1953): 65–80.Google Scholar
 61. ———. “Waga aisuru saha shakaito ni tsuite.” Chūō kōron. (February 1954): 156–170.Google Scholar
 62. ‘Shinnichiteki na Kita Chōsen,’ Asahi Shinbun, February 1, 1960.Google Scholar
 63. Shiryō sengo gakusei undō v.4. Tokyo: San’ichi shobō, 1969.Google Scholar
 64. ‘Shutai to hōshin no yūkiteki ketsugō wo,’ Tokyo daigaku gakusei shinbun, February 13 and 20, 1956.Google Scholar
 65. Sugita Hiroaki. Shōwa no ekonomisuto. Tokyo: Chūō keizaisha, 1989.Google Scholar
 66. Sunagawa Chiyo. Sunagawa watashi no sengoshi. Tokyo: Taimatsusha, 1976.Google Scholar
 67. Takahashi Kazumi et al. “Sengo gakuseiundō no genten.” in Shōgai ni wataru ashura to shite. Tokyo: Tokuma shoten, 1970, 348–386.Google Scholar
 68. Takahashi Minoru. ‘Nakano Yoshio sensei, Ryukyuko no tabi.’ Okinawa bunka kenkyu v.12 (March 13, 1986): 333–373.Google Scholar
 69. Takei Teruo. “Kono chintai wa nazeka—kagakuteki hōshin no ketsujo wo kokufuku seyo.” Tokyo daigaku gakusei shinbun. January 16, 1956.Google Scholar
 70. ———. Sō to shiteno gakuseiundō. Tokyo: Seiunsha, 2005.Google Scholar
 71. Terao Gorō. 38 do sen no kita. Tokyo: Shin nihon shuppansha, 1959.Google Scholar
 72. Tobe Hideaki. ‘Ekkyōsha tachi no fukki undo.’ Okinawa bunka kenkyū (March 2012): 435–508.Google Scholar
 73. Tōdai jūroku gakusei kyūenkai ed. Waga tomo ni tsugen. Tokyo: Chikuma shobō, 1952.Google Scholar
 74. Ueno Masumi. ‘Hakui bokinsha issō undō ni miru shōigunjin no sengo.’ Osaka daigaku nihon gakuhō (March 2003): 95–116.Google Scholar
 75. Wada Haruki. Aru sengo seishin no keisei, 1938–1965. Tokyo: Iwanami shoten, 2006.Google Scholar
 76. Yamashita Hajime. “Tōdaisei e no kugen.” Tokyo daigaku gakusei shinbun. January 16, 1956.Google Scholar
 77. Yanaihara Tadao. “Tsuneni kawaranu jōnetsu wo—gakusei to heiwa undō.” Tokyo daigaku gakusei shinbun. January 16, 1956.Google Scholar
 78. Yokota Kisaburō. ‘Mohaya sengo dewa nai.’ Yomiuri Shinbun, September 14, 1956, Evening edition.Google Scholar
 79. Yoon Hakjun. ‘Kaeru hito, nokoru hito.’ Keirin v.5 (1995): 2–7.Google Scholar
 80. Yoon Keun Cha. ‘Zainichi’ no seishinshi v.2. Tokyo: Iwanami shoten, 2015.Google Scholar
 81. Yoshio Natsuko. ‘Chōsen no aji.’ Asahi Shinbun, February 14, 1960.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Kenji Hasegawa
  • 1
 1. 1.Yokohama National UniversityYokohamaJapan

Personalised recommendations