Advertisement

Secularization and Church Property: The Case of Czechia

Chapter

Abstract

Czech society’s tendencies towards secularization over the past 20 years are reflected in the issue of the restitution of church properties seized during the communist era. The overall amount is calculated at 134 billion CZK (approx. 6.7 billion USD) and represents the state’s financial debt towards the churches. Despite the low percentage of believers (21 %) according to the 2011 census, no official declaration mandating the separation of the church and state has been currently made in Czechia as it has been done elsewhere in Europe. After the fall of the communist dictatorship, attempts to return formerly church-owned properties seized by the state began in the hopes of achieving a full restitution of properties and resolving disrupted church-state relations. After more than 20 years the majority of previously church-owned properties remain unresolved. Most churches continue to be dependent on the state, because legislative and legal conditions have not been agreed upon or enforced. We evaluate the process of returning church properties seized during the communist era as a reflection of continually developing church-state relations. We analyze discussions and priorities of the individual actors (state, churches, administrations, landowners and developers) including the public. The state is obligated to fulfill its social-moral commitments as well as with responsibilities towards the citizens/voters and the public. It is clear not only that a conflict exists and that is the primary cause for the long period of inactivity. We examine these unresolved issues in the village of Červená Řečice and how they affect local and regional development and the major actors. Not only does the blockage of church properties result in stagnation (infrastructure and new construction), but also other socioeconomic developments. This issue remains outside of the interest of mainstream media and the professional and lay public interest as well.

Keywords

Church-owned properties Restitution Geography of religion Local development Czechia 

Notes

Acknowledgment

This article was prepared within the grant project Nr. P410/12/G113: Historical Geography Research Centre and Nr. 13-35680S: Development, transformation and differentiation of religion in Czechia in the context of global and European shifts (Grant Agency of the Czech Republic).

References

 1. Act No. 218/1949 Coll., on Financial provisions by the State for Churches and Religious Societies.Google Scholar
 2. Act No. 229/1991 Coll., on Adjustments to the ownership of land and other agricultural property.Google Scholar
 3. Act No. 243/2000 Coll., on the Budgetary allocation of revenue from certain taxes to territorial self-governing units and certain state funds (the Budgetary Allocation Act).Google Scholar
 4. Act No. 254/2001 Coll., on Water (the Water Act) and related regulations.Google Scholar
 5. Act No. 298/1990 Coll., on Adjustments to the property rights of holy orders, congregations and the Olomouc Archbishopric.Google Scholar
 6. Act No. 329/1920 Coll., on the Transfer and restitution for seized properties (the Restitution Act).Google Scholar
 7. Act No. 338/1991 Coll., which alters and amends Act No. 298/1990 Coll., on Adjustments to the property rights of holy orders, congregations and the Olomouc Archbishopric.Google Scholar
 8. Bečková, Z. (2011, November 11). Authors’ interview with Zdeňka Bečková. Mayor of the municipality Červená Řečice, Červená Řečice.Google Scholar
 9. Broun, J. (1996). The Catholic Church after communism. East–West Church and Ministry Report, 4(3), 2–4.Google Scholar
 10. Commission on Security and Cooperation in Europe. (2002, July 16). Hearing: Property restitution in Central and Eastern Europe: The state of affairs of American claimants. Official transcript. Retrieved October 11, 2011, from http://www.csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=220&Region_id=0&Issue_id=0&ContentType=H,B&ContentRecordType=H&CFID=617521&CFTOKEN=25900967
 11. CSN 75 6101. (2004). Czech technical norm. Stokové sítě a kanalizační přípojky [Sewer networks and connections]. ČNI.Google Scholar
 12. Directive 2000/60/EC, dated 23 October 2000, establishing a framework for community action in the field of water policy.Google Scholar
 13. Geyer, M., & Geyer, M. (2004). Religion und Nation – Eine unbewältigte Geschichte. In M. Geyer & J. Lehmann (Eds.), Religion und nation. Nation und religion (pp. 11–32). Göttingen: Wallstein.Google Scholar
 14. Government Resolution No. 333, dated 2 April 2008: Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.Google Scholar
 15. Governmental draft of a bill. (2012). o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).Google Scholar
 16. Grulich, P. (2012, April 18). Authors’ interview with Petr Grulich. Chancellor of the Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic, Prague.Google Scholar
 17. Havlíček, T. (2005). Czechia: Secularisation of the religious landscape. In H. Knippenberg (Ed.), The changing religious landscape of Europe (pp. 189–200). Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 18. Havlíček, T. (2006). Church-state relations in Czechia. GeoJournal, 67(4), 331–340.CrossRefGoogle Scholar
 19. Havlíček, T., & Hupková, M. (2008). Religious landscape in Czechia: New structures and trends. Geografie, 113(3), 302–319.Google Scholar
 20. Havlíček, T., Hupková, M., & Smržová, K. (2009). Changes of geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the period of transformation. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 44(1–2), 31–47.Google Scholar
 21. Hrdina, A., & Kindl, M. (2007). Posudek – č.j. DFPr 101/07. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.Google Scholar
 22. Jäger, P. (2012). Ústavněprávní aspekty finanční náhrady jako součásti vypořádání historického majetku církví a náboženských společností. Brno: Ministerstvo Kultury ČR.Google Scholar
 23. Judgment of the Constitutional Court Pl. CC 9/07: K restitucím církevního majetku (“blokační” ustanovení § 29 zákona o půdě).Google Scholar
 24. Karlová, I. (2011). Analýza problematiky majetkového vyrovnání státu a církví v ČR, postoj aktérů a vládní návrhy zákonů z roku 2007 a 2011. Praha: Univerzita Karlova.Google Scholar
 25. Knippenberg, H. (Ed.). (2005). The changing religious landscape of Europe. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 26. Land fund of the Czech Republic. (2011). Pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR dotčené ustanovením § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, evidované v CRN k datu 1. 5. 2011. Retrieved April 11, 2012, from www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm
 27. Madeley, J. T. S. (2003). A framework for the comparative analysis of church-state relations in Europe. West European Politics, 26(1), 23–50.CrossRefGoogle Scholar
 28. Mayr, H. (1995). Politische Religionen. Freiburg im Breisgau: Herder.Google Scholar
 29. Mikule, V., & Kindl, V. (1998). Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Google Scholar
 30. Ministry of Culture. (2008). Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: Základní fakta. Praha: Ministerstvo kultury ČR.Google Scholar
 31. Ministry of Culture. (2012). Rozsah původního církevního majetku. Retrieved April 11, 2012, from www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm
 32. Moldan, B., Hupková, M., Kouba, B., & Hamák, L. (2011). Studie variant koncepce zneškodňování odpadních vod z malých komunálních zdrojů znečištění do 500 EO. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Povodí Vltavy s.p.Google Scholar
 33. Palas, J. (2004). Připomínky k materiálu Zpráva o postupu řešení úkolu “Návrh zákona o uspořádání majetkových vztahů mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé” z výhledu legislativních prací vlády na rok 2005. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR.Google Scholar
 34. Pogany, I. S. (1997). Europe in change: Righting wrongs in Eastern Europe. Manchester: Manchester University Press.Google Scholar
 35. Šimáčková, K. (2007). K problematice vlastnictví katolické církve a restitucí církevního majetku. Brno: Masarykova Univerzita v Brně.Google Scholar
 36. Štícha, K., Slavíčková, I., & Fojtík, K. (2008). Majetek církví a náboženských společností. Evidence původního církevního majetku provedená církvemi a náboženskými společnostmi v období od roku 1990 do roku 2007.Google Scholar
 37. Večeře, K. (2001). Stanovisko k materiálu. Zpráva o přípravě návrhu zákona o úpravě některých majetkových vztahů některých církví a náboženských společností. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální.Google Scholar
 38. Zachariáš, J. (2007). Odborný posudek – Čj. 19/43/07/ST. Praha: Ústav státu a práva, Akademie věd České republiky.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional DevelopmentCharles UniversityPrague 2Czechia

Personalised recommendations