Advertisement

Parsing of the Parable of the Wineyard

  • J. M. Hoogvliet

Overzicht

Een mensch plantte eenen wijngaard en zette eenen tuin daarom, en groef eenen wijnpersbak en bouwde eenen toren, en verhuurde dien aan, landlieden en reisde buiten’ s lands.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1891

Authors and Affiliations

  • J. M. Hoogvliet

There are no affiliations available

Personalised recommendations