Advertisement

De man en zijn werk

  • P. J. E. Hyams
  • H. Chr. Wekker

Overzicht

Het is de getrouwde vrouw zelden gegeven, haar man to observeren in zijn werk. Eigenlijk is dat fout. Tenslotte brengt de man het overgrote deel van zijn leven door op zijn kantoor, in zijn beroep. Als hij ’s morgens de deur uitgaat, wordt hij een ander. Hij wordt iemand, voor wie de jongens hun petje afnemen, de portier de deur openzwaait, de verpleegsters met de nachtrapporten klaar staan en de secretaressen met een stenobloc. Hij wordt ‘Mijnheer’, van wie niemand zich kan voorstellen, dat hij slaapt met een wijsvinger onder zijn kin, dat hij fluit in de badkamer en moppert als de jamlepel kleeft.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1984

Authors and Affiliations

  • P. J. E. Hyams
  • H. Chr. Wekker

There are no affiliations available

Personalised recommendations