Advertisement

The Foundations of Knowledge According to the Knowledge Foundation

 • Mats Hyvönen
Chapter
Part of the Higher Education Dynamics book series (HEDY, volume 39)

Abstract

This chapter examines how the concept of innovation is used to transfer funding from teaching and research to industry and transform the concept of the social to the concept of the economic, through an examination of one Swedish Research Council, the Knowledge Foundation. In its most ambitious scheme to date, the funding of so-called KF Research Centres, the aim is to support the integration of research and teaching at regional colleges with regional industries and individual companies. The interests of major actors in business and industry are systematically described as the interests of “society” or “the region”. College teachers and scholars, especially in the social sciences and the humanities, are pressured to produce educational programmes and research that are considered desirable for these actors or see their disciplines disappear. In short, they must choose between economic or professional bankruptcy.

Keywords

High Education High Education Institution Chief Executive Business Community Regional College 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Andersson, A. (2009, January 14). Madelene Sandström: KK-stiftelsens nya vd. Metro.Google Scholar
 2. Askling, B., & Foss Lindblad, R. (2007). Utmaningar för den högre utbildningen. In B. Askling, R. Foss Lindblad, & G. Wärvik (Eds.), Expansion och kontraktion: utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare: rapport från ett symposium (pp. 7–19). Stockholm: Vetenskapsrådet.Google Scholar
 3. Axelsson, K. (2009, October 22). Mälardalens högskola i behov av näringslivet. Eskilstuna-Kuriren.Google Scholar
 4. Benner, M. (2005). Ett nytt samtal? – stiftelsernas nästa årtionde. In S. Sörlin (Ed.), “I den absoluta frontlinjen”: En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter (pp. 415–438). Nora: Nya Doxa.Google Scholar
 5. Cæsar, J. (2007). Profilering och samverkan. http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=11415. Accessed 22 Feb 2010.
 6. Cæsar, M. (2008). VD har ordet: En ny resa tillsammans. KK-bladet, 1/2008.Google Scholar
 7. Cæsar, M., Ancker, J., Blomqvist, M., Eiritz, P., Engström, T., Glemfeldt, A., Hörberg, J., Ideström, E., Laurell, P., Nilsson, L., Nordh, S., Nygren, J., Petterson, Ö., Ramebäck, C., Sahlberg, R., Staff, L., & Östling Ollén, E. (2008, March 31). Därför satsar vi på nya lärosäten. Göteborgs-Posten.Google Scholar
 8. Håkansson, P., & Kretz, A. (Eds.). (2008). Därför satsar vi på de nya lärosätena. KK-bladet, 2/2008.Google Scholar
 9. European Commission. (2011). Supporting growth and jobs – An agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF. Accessed 15 Dec 2011.
 10. Håkansson, P. (2008). Lärosätena kraftsamlade för att bli KK-miljöer. KK-bladet, 3/2008.Google Scholar
 11. Håkansson, P., & Myhström, K. (2008). Största satsningen på nya lärosäten. KK-bladet, 1/2008.Google Scholar
 12. Heldmark, T. (2009). Samproduktion för bättre kunskap. KK-bladet, 1/2009.Google Scholar
 13. Jaschik, S. (2010). ‛Commodification of Academic Research’. Inside Higher Ed. http://www.­insidehighered.com/news/2010/10/25/radder. Accessed 2 Nov 2010.
 14. Landberg, H. (2000). Svenskt forskningspolitiskt 90-tal. Forskningspolitikk, 23(1), 14–15.Google Scholar
 15. Radder, H. (Ed.). (2010). The commodification of academic research: Science and the modern university. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.Google Scholar
 16. Sandström, M. (2009a, July 6). Endast Nobelpris tar inte Sverige ur krisen. Nya Wermlands-Tidningen.Google Scholar
 17. Sandström, M. (2009b). Näringslivet inte bara storföretagen. http://www.kks.se/om/Nyhetsarkiv/Näringslivet inte bara storföretagen.aspx. Accessed 20 Dec 2010.
 18. Sandström, M. (2011, November 3). Farligt om forskningen tar sikte på Nobelpris. Dagens Industri.Google Scholar
 19. Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004a). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
 20. Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004b). Academic capitalism in the new economy: Challenges and choices. American Academic, 1(1), 37–59.Google Scholar
 21. Swedish National Agency for Higher Education. (2010). Conference conclusions from the knowledge triangle shaping the future Europé. http://www.hsv.se/download/18.211928b51239dbb43167ffe1820/ConferenceConclusions.pdf. Accessed 25 Mar 2010.
 22. The Knowledge Foundation. (2008a). Tre svenska högskolor först ut i miljardsatsning på nya forskningsmiljöer. http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/43153/. Accessed 2 Nov 2010.
 23. The Knowledge Foundation. (2008b). Madelene Sandström ny vd för KK-stiftelsen. http://www.kks.se/om/Nyhetsarkiv/Madelene Sandström ny vd för KK-stiftelsen.aspx. Accessed 20 Dec 2010.
 24. The Knowledge Foundation. (2009). Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008. Stockholm: Stiftelsen för kunskaps-och kompetensutveckling.Google Scholar
 25. The Knowledge Foundation. (2010a). Årsredovisning 2009. Stockholm: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.Google Scholar
 26. The Knowledge Foundation. (2010b). Utveckla forskningsintensivare lärosäten. http://www.kks.se/verksamhet/6 Utveckla forskningsintensivare lrosten/Startsida.aspx. Accessed 15 Dec 2010.
 27. Widmalm, S. (2008). Innovationssamhället. In M. Benner & S. Sörlin (Eds.), Forska lagom och vara världsbäst: Sverige inför forskningens globala strukturomvandling (pp. 108–133). Stockholm: SNS Förlag.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Business and EducationUniversity of GävleKungsbäcksvägenSweden

Personalised recommendations