Advertisement

Data als water uit de kraan

  • Đaan Đohmen
Chapter

Samenvatting

Het is een droom van veel techneuten: data die beschikbaar zijn als water uit de kraan. Maar niet alleen techneuten hopen hierop. Ook artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners dromen ervan dat zij alle gegevens van patiënten snel, volledig en direct beschik-baar hebben. En de patiënt? Die dacht, voordat die patiënt werd, dat dit allang was geregeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Đaan Đohmen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations