Advertisement

De patiënt is niet autonoom

  • Bart Jacobs
Chapter

Samenvatting

Graag leg ik u twee scenario’s voor. In het eerste scenario moet ik over tien jaar voor een aandoening naar het ziekenhuis. Voordat de dokter mij kan behandelen, moet het ziekenhuis eerst mijn gegevens kopen bij Google. Hoe realistisch is dit scenario? En ook: willen we dat zo? Zo nee, wat zouden we dan moeten doen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Bart Jacobs
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations