Advertisement

Kunstmatige Intelligentie barst van de vooroordelen

  • Sennay Ghebreab
Chapter

Samenvatting

Niemand hoeft bang te zijn voor Kunstmatige Intelligentie, ook niet in de zorg. Want Kunstmatige Intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), is er voor de burger. En die burger heeft veel meer invloed dan hij of zij denkt. Bijna alle data waarmee Artificial Intelligence in de zorg is opgebouwd, komen namelijk van burgers die patiënt zijn. Hun gegevens vormen de basis waarop de algoritmes van AI functioneren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Sennay Ghebreab
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations