Advertisement

Witkapje en de wolf

  • Jan Harm Zwaveling
Chapter

Samenvatting

Heel, heel lang geleden, toen de wereld nog overzichtelijk was, waren ziekenhuizen eerder staatsbedrijven dan ondernemingen. De medische staf was vooral bezig met het medische vak en dokters maakten zich weinig zorgen over de bedrijfsvoering. Eigenlijk was dat ook niet nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Jan Harm Zwaveling
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations