Advertisement

Kom op voor de publieke zaak in de digitale wereld

  • Bart Jacobs
Chapter

Samenvatting

Een groot deel van ons dagelijkse leven vindt plaats in de digitale wereld. Maar in die wereld is er nog veel onzeker. Neem online kopen of verkopen. Met wie heeft u als burger te maken? Is de figuur betrouwbaar met wie u contact denkt te hebben? Hoe worden uw gegevens beschermd? Is iemand die zich online arts noemt echt dokter? Woont die op het opgegeven adres? En hoe oud is die? Allemaal vragen die getuigen van de behoefte aan digitale zekerheid. Zekerheid die de burger houvast geeft in zijn dagelijkse reis door de digitale wereld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Bart Jacobs
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations