Advertisement

Verbeter de zorg met inzichten uit data

  • Hans Hofstraat
Chapter

Samenvatting

Data en nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg. Alle belanghebbenden in de zorg moeten dan wel samenwerken om de kansen te benutten die data kunnen bieden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Hans Hofstraat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations