Advertisement

Hoogste tijd voor een publiek debat

  • Jan Harm Zwaveling
  • Mark van Houdenhoven
Chapter

Samenvatting

Sinds de invoering van de computer en de snelle opkomst van het internet is de digitale wereld doorgedrongen tot in alle hoeken en gaten van de samenleving. Elk moment van de dag kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Wat eerst sciencefiction was, dient nu vooral het persoonlijke gemak. Internet verrijkt het leven van miljarden wereldburgers. Onderzoek wordt erdoor versterkt, innovatie bevorderd, en ook de gezondheidszorg gaat er steeds verder mee vooruit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Jan Harm Zwaveling
    • 1
  • Mark van Houdenhoven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations