Advertisement

Vrouwelijke genitale verminking

 • M. C. Vos
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een traditionele praktijk die wereldwijd nog altijd uitgeoefend wordt. VGV is een strafbare schending van mensenrechten. In Nederland wonen ongeveer 41.000 vrouwen met een status na VGV, waardoor slechts weinig zorgverleners hier ruime ervaring mee op kunnen bouwen. In dit hoofdstuk worden de mogelijke gevolgen van VGV op lichamelijk en psychosociaal gebied beschreven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevolgen op het gebied van seksualiteit en in de verloskunde. Communicatie over VGV vraagt bij uitstek een cultureel-sensitieve benadering. Aspecten hiervan en van het effect op de zorgverlener wat betreft de begeleiding van vrouwen na VGV komen ook aan bod.

Literatuur

 1. 1.
  WHO. WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation. Geneva: WHO; 2016. p. 47.Google Scholar
 2. 2.
  United Nations. Universal declaration of human rights; 1948 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
 3. 3.
  Pharos wereldkaart prevalentie. https://www.pharos.nl/thema/meisjesbesnijdenis-vgv/kaart/. Utrecht; 2019.
 4. 4.
  Kawous R, van den Muijsenbergh METC, Geraci D et al. Vrouwelijke genitale verminking. Omvang en risico in Nederland. Utrecht: Pharos; 2019. https://www.pharos.nl/kennisbank/vrouwelijke-genitale-verminking-omvang-en-risico-in-nederland/.
 5. 5.
  RCOG. Female genital mutilation and its management (Green-top Guideline No. 53); 2015. https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg53/.
 6. 6.
  Van Moorst BR, Das Dores S, Van Lunsen RHW, Laan ETM. Sexual and psychological well-being after female genital mutilation: a narrative systematic review. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018:162.Google Scholar
 7. 7.
 8. 8.
  Berg RC, Denison E, Fretheim A. Psychological, social and sexual consequences of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): a systematic review of quantitative studies. Oslo: NIPH Systematic Reviews; 2010.Google Scholar
 9. 9.
  Hummeling T, Lagro-Janssen T. Huisarts kan meer doen bij vrouwenbesnijdenis. Medisch Contact 2015; 5: 188–190. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/huisarts-kan-meer-doen-bij-vrouwenbesnijdenis.htm.
 10. 10.
  Pharos. Informatie rondom het cultureel interview. https://www.pharos.nl/factsheets/het-culturele-interview/; Pharos.
 11. 11.
  Lagro-Janssen ALM, Teunissen D. Chronische bekkenpijn. In: Van der Horst HE, De Wit NJ, redactie. Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, praktische huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017.Google Scholar
 12. 12.
  Pharos. Sociale kaart per beroepsgroep, inclusief sleutelpersonen. https://www.pharos.nl/factsheets/meisjesbesnijdenis-vgv-sociale-kaart-per-beroepsgroep/.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
  Foldes P, Cuzin B, Andro A. Reconstructive surgery after female genital mutilation: a prospective cohort study. Lancet. 2012;380(9837):134–41.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Berg RC, Taraldsen S, Said MA, Sorbye IK, Vangen S. Reasons for and experiences with surgical interventions for Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): a systematic review. J Sex Med. 2017;14(8):977–90.CrossRefGoogle Scholar

Leesadviezen voor patiënten

 1. 17.
 2. 18.

Leesadviezen voor professionals

 1. 19.
 2. 20.
 3. 21.
  Caroline Vos M, Naleie Z. A woman who has been cut: female genital mutilation from a global perspective.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-40404-2_12 In: Paarlberg KM, Van de Wiel HBM, editors. Bio-psycho-social obstetrics and gynecology. pp. 217–23.CrossRefGoogle Scholar
 4. 22.
  Onderwijsmodule Vrouwenbesnijdenis, van Vrouwenstudies Radboudumc te verkrijgen via SDMO (Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het Medisch Onderwijs). Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2196. www.umcn.nl/sdmo https://www.radboudumc.nl/afdelingen/eerstelijnsgeneeskunde/wat-doen-wij/ons-onderwijs/sdmo.
 5. 23.
  Nunez Mahdi R, et al. Interculturele communicatie in de zorg; kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum; 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • M. C. Vos
  • 1
 1. 1.afdeling Verloskunde & GynaecologieElisabeth-Tweesteden ZiekenhuisTilburgNederland

Personalised recommendations