Advertisement

Preventie van HPV-infectie

 • J. Nouwens
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Er zijn meer dan honderd subtypes bekend van het humaan papillomavirus (HPV). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de low risk HPV ( = lrHPV) en de high risk HPV ( = hrHPV). hrHPV wordt in verband gebracht met verschillende premaligne en maligne laesies, waarvan de sterkste correlatie is gevonden tussen een HPV-infectie en het ontstaan van een cervix- en anuscarcinoom. Een behandeling voor HPV is er niet. Vroegtijdige opsporing van het cervixcarcinoom vindt plaats via het bevolkingsonderzoek; een bevolkingsonderzoek is er nog niet voor anuscarcinoom. Preventie is mogelijk via de HPV-vaccinatie. Deze wordt in Nederland binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden aan 12-jarige meisjes. De HPV-vaccinatie is veilig, effectief en geeft een betere antistoftiter dan natuurlijke klaring. Blijvende immuniteit wordt in een onderzoek na 8–9 jaar nog steeds gezien. Tevens is er sprake van kruisbescherming tegen andere subtypes, zoals 31, 33 en 45. Bij een hoge vaccinatiegraad is er sprake van collectieve immuniteit/kudde-immuniteit voor de verschillende subtypes van HPV. De vaccinatie is kosteneffectiever als iemand nog niet seksueel actief is geweest.

Literatuur

 1. 1.
  Van Lier EA, Geraedts JLE, Oomen PJ, Giesbers H, Van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Bilthoven: RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding; 2018.Google Scholar
 2. 2.
  Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). Lagere opkomst HP vaccinaties, geraadpleegd september 2019 via: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Lagere_opkomst_HPV_vaccinatie_2016.
 3. 3.
  Klink A. Brief aan de tweede kamer der staten generaal van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport’, d.d. 8 juli 2008. Geraadpleegd in maart 2018 via: www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ubfb6n0xt.
 4. 4.
  World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals HPV. Geraadpleegd in maart 2018 via: www.who.int/immunization/topics/hpv/en.
 5. 5.
  Boomsma LJ, Buis PAJ, Collette C, Janssen PGH. NHG-Standaard preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom. 2e herziening. Huisarts Wet. 2009:52(4):182–91. LCI-richtlijn humaan papillomavirusinfectie – cervixkanker. Geraadpleegd in maart 2018 via: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/humaanpapillomavirusinfectie-cervixkanker.
 6. 6.
  Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). HPV Humaan Papillomavirus. Geraadpleegd in maart 2018 via: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/HPV_Humaan_Papillomavirus.
 7. 7.
  Van Haaren KMA. NHG-praktijkhandleiding baarmoederhalskanker. Utrecht: NHG; 2016.Google Scholar
 8. 8.
  Van Lieshout A, Pronk A. Steeds meer anuscarcinoom in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1163.Google Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  LCI-richtlijn Humaan papillomavirus infectie – anogenitale wratten. Geraadpleegd november 2017 via: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/humaanpapillomavirusinfectie-anogenitale-wratten.
 11. 11.
  LCI-richtlijn Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma. Geraadpleegd in maart 2018 via: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hpv-vaccinatie-buiten-het-rijksvaccinatieprogramma.
 12. 12.
  Richtlijn NVOG/NKI: CIN,AIS en VAIN. Geraadpleegd in maart 2018 via: www.oncoline.nl/cin-aisen-vain.
 13. 13.
  Castle PE. MazaM, prophylactic HPV vaccination: past, present, and future. Epidemiol Infect. 2016;144(3):449–68.  https://doi.org/10.1017/S0950268815002198.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Krzowska-Firycha J, Lucas G, Lucas C, Lucas N, Pietrzyk Ł. An overview of Human Papillomavirus (HPV) as an etiological factor of the anal cancer. J Infect Public Health. 2018;12(1):January–February 2019, 1–6.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Rambout L, Hopkins L, Hutton B, Fergusson D. Prophylactic vaccination against human papillomavirus infection and disease in women: a systematic review of randomized controlled trials. CMAJ. 2007;177(5):469–79.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Liu XC, Bell CA, Simmonds KA, Svenson LW, Russell ML. Adverse events following HPV vaccination, Alberta 2006–2014. Vaccine. 2016;34(15):1800–5.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Drolet M, Bénard E, Pérez N, Brisson M. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. Aug 10, 2019; 394(10197): P497–509.Google Scholar
 18. 18.
  Matthijsse SM, Naber SK, Hontelez JAC, Bakker R, Van Ballegooijen M, Lansdorp-Vogelaar I, De Kok IMCM, De Koning HJ, Van Rosmalen J, De Vlas SJ. The health impact of human papillomavirus vaccination in the situation of primary human papillomavirus screening: a mathematical modeling study. PLoS One;13(9) Published online 2018 Sep 4.Google Scholar
 19. 19.
  Nouwens J, Teunissen D, Lagro-Janssen T. Wat de huisarts moet weten over de HPV-vaccinatie. Huisarts Wet. 2019;62.  https://doi.org/10.1007/s12445-018-0400-0.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Gezondheidsraadsadvies vaccinatie tegen HPV. Geraadpleegd juli 2019 via https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/06/19/vaccinatie-tegen-hpv.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • J. Nouwens
  • 1
 1. 1.Praktijk Jongsma-NouwensOosterhoutNederland

Personalised recommendations