Advertisement

Vulvaire jeuk

 • L. C. G. van den Einden
 • K. A. P. Meeuwis
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Vulvaire aandoeningen komen vaak voor, hoewel praten over vulvaire klachten niet vanzelfsprekend is voor zowel patiënt als dokter. In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende oorzaken van vulvaire jeuk beschreven: lichen sclerosus, lichen simplex, genitale psoriasis, vulvair eczeem en candida vulvitis. Op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is de diagnose vaak al te stellen. Belangrijk is het om aandacht te hebben voor de voorgeschiedenis, risicofactoren, vaginale hygiëne, anatomieveranderingen en lokalisatie van klachten. Er wordt besproken welk aanvullend onderzoek in welke situatie bijdragend kan zijn. Tevens komen de behandeling in de eerste lijn en de behandelopties in de tweede lijn per aandoening aan de orde. Ten slotte is er aandacht voor complicaties van een vulvaire huidaandoening, zoals seksuele disfunctie en (pre)maligniteiten.

Literatuur

 1. 1.
  Lansdorp CA, Van den Hondel KE, Korfage IJ, Van Gestel MJ, Van der Meijden WI. Quality of life in Dutch women with lichen sclerosus. Br J Dermatol. 2013;168(4):787–93.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Burghout KA, Sanders C. Huidbiopsie. Bijblijven; 6–7. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Van den Einden LC, Van der Avoort IA, De Hullu JA. Prevention, identification and treatment of vulvar squamous (pre)malignancies: a review focusing on quality of care. Expert Rev Anticancer Ther. 2013;13(7):845–59.Google Scholar
 4. 4.
  Silverberg JI. Nummular eczema and lichen simplex chronicus/prurigo nodularis. In: Wolff KGL, editor. Fitzpatrick’s dermatology in general medicine (8th ed., pp. 182–7). New York: McGraw-Hill; 2012.Google Scholar
 5. 5.
  Meeuwis KAP, Potts Bleakman A, Van de Kerkhof PCM, Dutronc Y, Henneges C, Kornberg LJ, Menter A. Prevalence of genital psoriasis in patients with psoriasis. J Dermatol Treat. 2018;29(8):754–60.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Dirven-Meijer PCDKC, Nonneman MMG, Van Sleeuwen D, De Witt-de Jong AWF, Burgers JS, Opstelten W, De Vries CJH. NHG-Standaard eczeem. Huisarts Wet. 2014;57(5):240–52.Google Scholar
 7. 7.
  Adriaanse AH, Boeke AJP, Dekker JH, Kardolus GJ, Reijlink D, Verbruggen BSM, Bouma M, Verlee L. NHG-werkgroep standaard fluor vaginalis. NHG-Standaard fluor vaginalis. 2e herziening. Huisarts Wet. 2016;59(5):204–10.Google Scholar
 8. 8.
  Glansdorp A, Van Kimmenade R, Lemaire EGK, Vliet Vlieland CW, De Vries L, Burgers JS, Opstelten W, Loogman MCM. NHG-Standaard lichen sclerosus. Huisarts Wet. 2012;55(11):510–5.Google Scholar
 9. 9.
  Lee A, Bradford J, Fischer G. Long-term management of adult vulvar lichen sclerosus: a prospective cohort study of 507 women. JAMA Dermatol. 2015;151(10):1061–7.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Van Peet PG, Spuls PhI, Ek JW, Lantinga H, Lecluse LLA, Oosting AJ, Visser HS, Burgers JS, Geijer RMM, Kolnaar BGM, Eizenga WH. NHG-Standaard psoriasis. Huisarts Wet. 2014;57(3):128–35.Google Scholar
 11. 11.
  IKNL. Cijfers over kanker.nl. geraadpleegd: 21 december 2018.
 12. 12.
  Werkgroep Oncologische Gynaecologie. Landelijke richtlijn VIN. Versie 1.3. 2010-12-08. (www.oncoline.nl/vin).
 13. 13.
  Werkgroep Oncologische Gynaecologie. Landelijke richtlijn Vulvacarcinoom. Versie 2.2. 2011-05-02. (www.oncoline.nl/vulvacarcinoom).

Verwijsmogelijkheden landelijk/patiëntenverenigingen

 1. 14.
  Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathologie, NVvVP, vulvapoli.nl.
 2. 15.
  Stichting Lichen Sclerosus, www.lsnederland.nl.
 3. 16.
  Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor seksuologie, NVVS, www.nvvs.info.
 4. 17.
  Nederlandse vereniging voor dermatologie en Venereologie, NVDV, www.nvdv.nl.

Leesadviezen/websites voor professionals

 1. 18.
  Van der Meijden W, Ter Harmsel W. Vulvapathologie. Stichting Onderwijs Gynaecologische Oncologie (OOG), www.stichting-oog.info, 2018.
 2. 19.
  Kirtschig G, Cooper S. Gynecologic dermatology. JP Medical Ltd, 01 Apr 2017.Google Scholar
 3. 20.
  Black M, Ambros-Rudolph C. Obstetrics and gynaecologic dermatology. 2008. Mosby Ltd.Google Scholar
 4. 21.
  https://www.nhg.org/nhg-standaarden: NHG-Standaard Psoriasis, NHG-Standaard Eczeem, NHG-Standaard Lichen sclerosus.
 5. 22.
 6. 23.
 7. 24.
 8. 25.
  Thuisarts.nl (lichen sclerosus).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • L. C. G. van den Einden
  • 1
 • K. A. P. Meeuwis
  • 2
 1. 1.OttersumNederland
 2. 2.Slingeland ZiekenhuisDoetinchemNederland

Personalised recommendations