Advertisement

Urine-incontinentie bij ouderen

 • T. A. M. Teunissen
 • A. L. M. Lagro-Janssen
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Urine-incontinentie is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Er zijn grofweg vijf vormen van urine-incontinentie: stressincontinentie, urgency-incontinentie, gemengde incontinentie, overloopincontinentie en functionele incontinentie. Door het afnemen van een goede anamnese, het in kaart brengen van de incontinentiebevorderende factoren, een vaardig lichamelijk onderzoek en een mictiedagboek kan in de meeste gevallen het type incontinentie bepaald worden en een behandeling worden ingesteld. Aanpak van de incontinentiebevorderende factoren is de eerste stap in de behandeling. Bij onvoldoende effect heeft het toevoegen van oefentherapie de voorkeur. Bij stressincontinentie vaker dan twee keer per week is te overwegen om met de vrouw te overleggen of een verwijzing voor een mid-urethraal bandje de voorkeur heeft boven oefentherapie.

Literatuur

 1. 1.
  Teunissen D. Urinary incontinence in the elderly in general practice. Proefschrift Radboudumc Nijmegen. Wageningen: Ponsen en Looijen; 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Teunissen D, Dekker JH, Lagro-Janssen ALM, Berghmans LCM, Uijen JHJM, Mientjes GHC, et al. NHG-Standaard incontinentie voor urine bij vrouwen. 2e herziening. Huisarts Wet. 2015;58(7):368–75.Google Scholar
 3. 3.
  Van Iersel M, et al. Leerboek geriatrie probleem georiënteerd werken met ouderen. 3e druk. Utrecht: De Tijdstroom; 2017.Google Scholar
 4. 4.
  Prins A, Bosch JLHR. Urologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004.Google Scholar
 5. 5.
  Dik P, Veenboer PW. Spina bifida, spinale dysrafie, neurogene blaasfunctiestoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bijblijven uitgave 9/2017. Google Scholar
 6. 6.
  Klaasen R, Hilkens C, Teunissen D, Lagro-Janssen T. Urine-incontinentie heeft een negatieve invloed op het seksuele functioneren van vrouwen. Tijdschr Seksuol. 2008;32:20–7.Google Scholar
 7. 7.
  Visser E, De Bock GH, Berger MY, Dekker JH. Impact of urinary incontinence on sexual functioning in community-dwelling older women. J Sex Med. 2014;11:1757–65.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Van den Muijsenbergh METC, Lagro-Janssen ALM. Urinary incontinence in Moroccan and Turkish women. Br J Gen Pract. 2006;56:945–9.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. 9.
  Lagro-Janssen T, Teunissen D. Urine-incontinentie op oudere leeftijd. Huisarts Wet. 2009;13:674–8.Google Scholar
 10. 10.
  Brown JS, Bradley CS, Subak LL, et al. The sensitivity and specificity of a simple test to distinguish between urge and stress urinary incontinence. Ann Intern Med. 2006;144(10):715–23.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Richtlijn urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. Utrecht: V&VN; 2010.Google Scholar
 12. 12.
  Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, Carlbring P, Andersson G, Samuelsson E. Internet-based treatment of stress urinary incontinence: a randomised controlled study with focus on pelvic floor muscle training. BJU Int. 2013;112(3):362–72.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Labrie J, Berghmans BLCM, Fischer K, Milani AL, Van der Wijk I, Smalbraak JC, Vollebregt A, et al. Surgery versus physiotherapy for stress urinary incontinence. N Engl J Med. 2013;369:1124–33.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Eustice S, Roe B, Paterson J. Prompted voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD002113. Doi:  https://doi.org/10.1002/14651858.CD002113
 15. 15.
  Mirabegron. Gebu. 2015;10(49):119–20.Google Scholar
 16. 16.
  Teunissen TAM, Lagro-Janssen ALM. Sex differences in the use of absorbent (incontinence)pads in independently living elderly people: do menreceive less care? Int J Clin Pract. 2009;6:869–73.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Malek JM, Ellington DR, Jauk V, Szychowski JM, Parden AM, Richter HE. The effect of age on stress and urgency urinary incontinence outcomes in women undergoing primary midurethral sling. Int Urogynecol J. 2015;26(6):831–5.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Miotla P, Cartwright R, Skorupska K, et al. Urinary retention in female OAB after intravesical Botox injection: who is really at risk? Int Urogynecol J. 2017;28:845.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Gormley EA, Lightner DJ, Faraday M, Vasavada SP, American Urological Association, Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine. Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU guideline amendment. J Urol. 2015;193(5):1572.Google Scholar
 20. 20.
  Stewart F, Gameiro OL, El Dib R, Gameiro MO, Kapoor A, Amaro JL. Electrical stimulation with non-implanted electrodes for overactive bladder in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4:CD010098.Google Scholar
 21. 21.
  Teunissen DT, Stegeman MM, Bor HH, Lagro-Janssen T. Treatment by a nurse practitioner in primary care improves the severity and impact of urinary incontinence in women. An observational study. ABMC Urol. 2015;15:51.  https://doi.org/10.1186/s12894-015-0047-0.

Leesadviezen voor patiënten

 1. 22.
 2. 23.
 3. 24.
  thuisarts.nl: urine-incontinentie bij vrouwen; plasklachten bij mannen.
 4. 25.
  Gezondheidsboek. Wie helpt mij als ik ziek ben? Marianne Schoevers, Maria van de Muijsenbergh, Toine Lagro-Janssen. www.pharos.nl.

Leesadviezen voor professionals

 1. 26.
  Van Iersel M, et al. Leerboek geriatrie probleem georiënteerd werken met ouderen. 3e druk. Utrecht: De Tijdstroom; 2017.Google Scholar
 2. 27.
  Bekkenbodem belicht (man en vrouw). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bijblijven 09:2015.Google Scholar
 3. 28.
  Van Kerrebroeck PhEV, Van Koeveringe G. Urine-incontinentie. In: Bangma CH, redactie. Urologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.Google Scholar
 4. 29.
  Prins A, Bosch JLHR. Urologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • T. A. M. Teunissen
  • 1
 • A. L. M. Lagro-Janssen
  • 2
 1. 1.afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische WetenschappenRadboudumcNijmegenNederland
 2. 2.afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations