Advertisement

Seksueel overdraagbare aandoeningen

 • P. W. Dielissen
 • E. AB
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infecties die nog altijd veel voorkomen. Onbehandeld kunnen ze veel individuele en maatschappelijke gezondheidsproblemen veroorzaken. Twee derde van de seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland wordt gediagnosticeerd en behandeld door huisartsen. In dit hoofdstuk lichten we een aantal specifieke onderwerpen toe en geven we handvatten voor het handelen in de huisartsenpraktijk (denkkaders). We gaan in op de organisatie van het soa-spreekuur, de genitale en extragenitale manifestaties van chlamydia, het handelen bij urethritis bij de man en het genitale ulcus door syfilis. Tot slot wordt de medicamenteuze preventie van hiv-besmetting beschreven.

Literatuur

 1. 1.
  Visser M, Van Aar F, Van Oeffelen AAM, Van de Broek IVF, Op de Coul ELM, Hofstraat SHI, et al. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/Clb); 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Heijne JCM, Van den Broek IVF, Bruisten SM, Van Bergen JEA, De Graaf H, Van Benthem BHB. National prevalence estimates of chlamydia and gonorrhea in the Netherlands Sex transm Infect. 2019;95(1):53-59.Google Scholar
 3. 3.
  Dukers-Muijrers NHTM, Van Liere GAFS, Hoebe CHPA. Re screening chlamydia trachomatis positive subjects: a comparison of practices between an STI clinic, general practitioners and gynaecologists. Sex Transm Infect. 2013;89:25–7.Google Scholar
 4. 4.
  Rank RG, Yeruva L. Hidden in plain sight: chlamydial gastrointestinal infection and its relevance to persistence in human genital infection. Infect Immun. 2014;82:1362–71.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Van Liere GAFS, Hoebe CJPA, Wolffs PFG, Dukers-Muijrers NHTM. High co-occurrence of anorectal chlamydia with urogenital chlamydia in women visiting an STI clinic revealed by routine testing in an observational study; a recommendation towards a better anorectal chlamydia control in women. BMC Infect Dis. 2014;14:274.Google Scholar
 6. 6.
  Den Heijer CDJ, Hoebe CJPA, Van Liere GAFS, Van Bergen JEAM, Cals JWL, Stals FS, Dukers-Muijrers NHTM. A comprehensive overview of urogenital, anorectal and oropharyngeal Neisseria gonorrhoeae testing and diagnoses among different STI care providers: a cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2017;17:290.Google Scholar
 7. 7.
  Van Bergen JEAM, Dekker JH, Boeke AJP, Kronenberg EHA, Van der Spruit R, Burgers JS, et al. NHG-Standaard het soa-consult. 1e herziening. Huisarts Wet. 2013;56:450–63.Google Scholar
 8. 8.
  Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. Multidisciplinaire richtlijn (herziening 2018). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie; 2018.Google Scholar
 9. 9.
  De Graaf H, Wijsen C, redactie. Seksuele gezondheid in Nederland 2017. Utrecht: Rutgers; 2017.Google Scholar
 10. 10.
  Sutton MY, Wasserheit JN. Syphilis. In: Scaiarra JJ, Steege JF, Summit RL jr., Eschenback DA, Depp R, Dooley SL, et al., editors. Gynecology and obstetrics [CD-rom]. Philidelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Richtlijnen hiv en pre-exposure profylaxe. Nederlandse vereniging van hiv behandelaren. https://nvhb.nl/richtlijnen/.
 12. 12.
  Kroon F. Hiv anno 2017: vroege diagnostiek, vroege behandeling. Huisarts Wet. 2017;60(1):42–6.CrossRefGoogle Scholar

Richtlijnen en standaarden

 1. 13.
 2. 14.
  Richtlijnen hiv, Nederlandse vereniging hiv behandelaren https://nvhb.nl/richtlijnen/.

Websites

 1. 15.
  Seksueel overdraagbare aandoeningen, www.soaids.nl.
 2. 16.
  Man tot man, www.mantotman.nl.
 3. 17.
  NVDA Expertgroep seks-soa: www.nvda.nl/sekssoa/.
 4. 18.
  Beslisboom: www.nhg.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • P. W. Dielissen
  • 1
 • E. AB
  • 2
 1. 1.afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland
 2. 2.UMCG, Academische Huisartsenpraktijk GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations