Advertisement

Premenstrueel syndroom

 • S. M. Labots-Vogelesang
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

In dit hoofdstuk vindt u de kenmerken van het premenstrueel syndroom. Het zijn de cyclisch, premenstrueel optredende symptomen die u op het spoor zetten. Met hulpmiddelen als dagboek of vragenlijst zijn zowel de periodiek optredende lichamelijke als psychische symptomen vast te stellen. Aspecten die belangrijk zijn om het beeld te herkennen en om de diagnose aannemelijk te maken zullen worden besproken. Daarbij vindt u een stappenplan voor de behandeling wanneer u een premenstrueel syndroom vermoedt. Ook de aanbevolen medicamenteuze behandeling en het te verwachten effect komen aan bod. Van groot belang is de herkenning van het beeld en de erkenning van de gevolgen voor vrouwen die lijden aan premenstruele klachten.

Literatuur

 1. 1.
  Nevatte T, O’Brien PM, Bäckström T, Brown C, Dennerstein L, Endicott J, et al. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorders. Consensus Group of the International Society for Premenstrual Disorders. Arch Womens Ment Health. 2013;16:279–91.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Epperson CN, Steiner M, Hartlage SA, Eriksson E, Schmidt PJ, Jones I, et al. Premenstrual dysphoric disorder: evidence for a new category for DSM-5. Am J Psychiatry. 2012;169:465–75.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Schers H, Bor H, Van den Hoogen H, Van Weel C. What went and what came? Morbidity trends in general practice from the Netherlands. Eur J Gen Pract. 2008;14(Suppl 1):13–24.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Donker GA. Continuous morbidity registration Dutch sentinel general practice network 2012. Utrecht: Nivel; 2014. www.nivel.nl (Geraadpleegd 14 mei 2019).
 5. 5.
  Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C. Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: results from a French population-based survey. J Womens Health. 2009;18:31–9.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Yonkers KA, Simoni MK. Premenstrual disorders. Am J Obstet Gynecol. 2018;218:68–74.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Kolthof F, Labots-Vogelesang M, Lagro-Janssen T. Het premenstrueel syndroom. Prevalentie en kenmerken van patiënten in een huisartspraktijk. Huisarts Wet. 2005;48:109–12.Google Scholar
 8. 8.
  Labots-Vogelesang M, Teunissen TAM, Kranenburg V, Lagro-Janssen ALM. Views of Dutch GPs about premenstrual symptoms: a qualitative interview study. Submitted.Google Scholar
 9. 9.
  Eriksson O, Wall A, Olsson U, Marteinsdottir I, Holstad M, Ågren H, et al. Women with premenstrual dysphoria lack the seemingly normal premenstrual right-sided relative dominance of 5-HTP-derived serotonergic activity in the dorsolateral prefrontal cortices – a possible cause of disabling mood symptoms. PLoS One. 2016;11(9):e0159538.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Baller EB, Wei SM, Kohn PD, Rubinow DR, Alarcón G, Schmidt PJ, et al. Abnormalities of dorsolateral prefrontal function in women with premenstrual dysphoric disorder: a multimodal neuroimaging study. Am J Psychiatry. 2013;170:305–14.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Liu Q, Wang Y, Van Heck CH, Qiao W. Stress reactivity and emotion in premenstrual syndrome. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017;13:1597–602.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Jahanfar S, Lye MS, Krishnarajah IS. The heritability of premenstrual syndrome. Twin Res Hum Genet. 2011;14(5):433–6.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Labots-Vogelesang M, Kooiman-Andringa R, Teunissen TAM, Lagro-Janssen ALM. A women’s perspective on premenstrual syndrome: a qualitative interview study. Submitted.Google Scholar
 14. 14.
  NHG-werkgroep Depressie. NHG-Standaard Depressie. www.nhg.org.
 15. 15.
  www.farmacotherapeutischkompas.nl. Geraadpleegd 29 april 2019.
 16. 16.
  NHG-Standaard Anticonceptie. www.nhg.org
 17. 17.
  Leminen H, Heliövaara-Peippo S, Halmesmäki K, Teperi J, Grenman S, Kivelä A, et al. The effect of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system on premenstrual symptoms in women treated for menorrhagia: secondary analysis of a randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91:318–25.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Lete I, Lapuente. Contraceptive options for women with premenstrual dysphoric disorder: current insights and a narrative review. Open Access J Contracept. 2016;7:117–25.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Marjoribanks J, Brown J, O’Brien PM, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD001396.Google Scholar
 20. 20.
  Klein-Laansma CT, Jong M, Von Hagens C, Jansen JPCH, Van Wietmarschen H, Jong MC. Semi-individualized homeopathy add-on versus usual care only for premenstrual disorders: a randomized, controlled feasibility study. J Altern Complement Med. 2018;24:684–93.CrossRefGoogle Scholar

Websites voor professionals

 1. 21.
 2. 22.
 3. 23.
  Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Zoekwoord: premenstrueel syndroom.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • S. M. Labots-Vogelesang
  • 1
 1. 1.afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische WetenschappenRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations