Advertisement

Mensen met het Downsyndroom

Augustus 2019
 • T. M. C. Harperink-Oude Nijhuis
 • M. H. Coolen-Klaassen
Chapter

Samenvatting

Downsyndroom (DS) is een van de meest voorkomende oorzaken van een verstandelijke beperking. Naast de bekende uiterlijke en lichamelijke kenmerken is er een aantal andere lichamelijke en medische afwijkingen die vaker bij mensen met het syndroom van Down voorkomen. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de karakteristieken, prevalentie, bijkomende ziektebeelden, antropometrie en de behandeling en voedingsinterventies bij deze ziektebeelden.

Literatuur

 1. Bergholdt R, Eising S, Nerup J, Pociot F. Increased prevalence of Down’s syndrome in individuals with type 1 diabetes in Denmark: a nationwide population-based study. Diabetologia. 2006;49:1179–82.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bertapelli F, Pitetti K, Agiovlasitis S, Guerra-Junior G. Overweight and obesity in children and adolescents with Down syndrome – prevalence, determinants, consequences, and interventions: a literature review. Res Dev Disabil. 2016;57:181–92.CrossRefGoogle Scholar
 3. Braam W, Van Duinen-Maas MJ, Festen DAM, Van Gelderen I, Huisman SA, Tonino MAM. Medische Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. Houten: Prelum Houten; 2014. pag. 449–60.Google Scholar
 4. Bruin C. Geef me de 5. Doetinchem: Graviant Publishers; 2009.Google Scholar
 5. Carnicer J, Farre C, Varea V, Vilar P, Moreno J, Artigas J. Prevalence of coeliac disease in Down’s syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001;13:263–7.CrossRefGoogle Scholar
 6. Cassidy SB, Allanson JE. Management of genetic syndromes. 3rd edition. Hoofdstuk 23 Down syndrome. New Jersey: Wiley-Blackwell; 2010. pag. 309–35.Google Scholar
 7. Coppus T, Wagemans A. De zorg voor volwassenen met Downsyndroom. Huisarts Wet. 2014;57(8):420–4.CrossRefGoogle Scholar
 8. De Graaf E. Medische aspecten bij Downsyndroom, Down + Up 92. Meppel: SDS; 2010.Google Scholar
 9. Engel‐van den Hoek L. Downsyndroom en slikken. Problemen in de orale, faryngeale en oesofageale fase van het slikken. Tijdschr Logopedie Foniatrie. 2005;77:374–9.Google Scholar
 10. Eskes TKAB. Abnormal folate metabolism in mothers with Down syndrome offspring: review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006;124(2):130–3.CrossRefGoogle Scholar
 11. Fondelli T. Autisme en eetproblemen. Amsterdam: Uitgever Lannoo Campus; 2016.Google Scholar
 12. Gameren-van Oosterom HBM. Downsyndroom groeistudie. Leiden: TNO; 2010.Google Scholar
 13. Hill DL, Parks EP, Zemel BS, Shults J, Stallings VA, Stettler N. Resting energy expenditure and adiposity accretion among children with Down syndrome: a 3-year prospective study. Eur J Clin Nutr. 2013;67(10):1087–91.CrossRefGoogle Scholar
 14. Kaat‐van den Os D. Samen leren communiceren. Het effect van gebaren op de woordontwikkeling bij kinderen met Downsyndroom. Logopedie Foniatrie. 2007:7/8.Google Scholar
 15. Kruizenga H, Wierdsma N. Zakboek diëtetiek. Amsterdam: VU uitgeverij; 2014.Google Scholar
 16. Lauteslager PEM. Kinderen met het syndroom van Down; motorische ontwikkeling en behandeling. Amersfoort: ’s Heeren Loo Zorggroep; 2000.Google Scholar
 17. Luke A, Roizen NJ, Sutton M, Schoeller DA. Energy expenditure in children with Down syndrome: correcting metabolic rate for movement. J Pediatr. 1994;125(5 Pt 1):829–38.CrossRefGoogle Scholar
 18. Schapiro MB, Rapoport SI. Basal metabolic rate in healthy Down’s syndrome adults. J Ment Defic Res. 1989;33:211–9.PubMedGoogle Scholar
 19. Van den Heuvel ME, De Jong I, Lauteslager PE, Volman MJM. Responsiveness of the test of basic motor skills of children with Down syndrome. Phys Occup Ther Pediatr. 2009;29:71–85.CrossRefGoogle Scholar
 20. Weijerman ME. De zorg voor Kinderen met Downsyndroom. Huisarts Wet. 2013;10:534–9.CrossRefGoogle Scholar
 21. Weijerman ME, Van Furth AM, Vonk Noordegraaf A, Van Wouwe JP, Broers CJ, Gemke RJ. Prevalence, neonatal characteristics, and first-year mortality of Down syndrome: a national study. J Pediatr. 2008;152(1):15–9.CrossRefGoogle Scholar
 22. Werkgroep Downsyndroom, sectie Erfelijke en Aangeboren aandoeningen van de NVK, aangevuld met leden van de NVAVG en AJN. Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom. Leiden: TNO; 2011 (laatste tekstuele wijziging 20-11-2013). (Website: www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/downsyndroom/downsyndroom.pdf; laatst geraadpleegd juli 2018).

Relevante websites

 1. www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/growth-charts.html (Amerikaanse groeicurves bij Syndroom van Down).
 2. www.downsyndroom.nl (Stichting Downsyndroom).
 3. www.downsyndromenutrition.com (website van Joan Guthrie Medlen, gespecialiseerd diëtist DS).
 4. www.edsa.eu (European Down Syndrome Association).
 5. www.farmacotherapeutischkompas.nl (website met informatie over geneesmiddelen).
 6. www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/ (National Down Syndrome Society).
 7. www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom (screening op het down-, edwards- en patausyndroom).
 8. www.prelogopedie.nl (informatie over preverbale logopedie).
 9. www.seyscentra.nl/eetproblemen-en-voedselweigering-kinderen (behandeling bij eetproblemen en onzindelijkheid, voor kinderen en jongeren).
 10. www.tno.nl/media/4892/folder_downsyndroom_voor_professionals.pdf (brochure voor (para)medici en pedagogische professionals over leven met het downsyndroom).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • T. M. C. Harperink-Oude Nijhuis
  • 1
 • M. H. Coolen-Klaassen
  • 2
 1. 1.De Twentse ZorgcentraEnschedeNederland
 2. 2.Stichting DichterbijVelp (NB)Nederland

Personalised recommendations