Advertisement

Uitproberen maar: experimenteren!

  • Marije Kuin
  • Bianca Boyer
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

In dit hoofdstuk ga je experimenteren met verschillende plannen die kunnen helpen beter te slapen. Enkele plannen zijn uit de eerdere hoofdstukken al naar voren gekomen en kun je direct uitwerken. Over sommige plannen kun je nog nadenken: wat hebben de onderzoeken opgeleverd aan informatie? Kun je daar iets mee? Ook jouw trainer kan experimenten aandragen. Er is immers al behoorlijk veel uitgeprobeerd door veel mensen en die kennis heeft een trainer vaak ook.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Marije Kuin
    • 1
  • Bianca Boyer
    • 2
  1. 1.HaarlemNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations