Advertisement

Onderzoek hoe je nu eigenlijk slaapt

  • Marije Kuin
  • Bianca Boyer
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Als je hoofdstuk 1 en 2 inmiddels afgerond hebt, hebben jij en je trainer waarschijnlijk al een beetje een idee welke dingen je kunt veranderen om beter te gaan slapen. Misschien ben je zelfs al begonnen om dingen te veranderen!

Zo niet, geen probleem. Het is nu de tijd om echt te gaan onderzoeken hoe jij op dit moment slaapt. Pas als je precies weet waar het mis gaat, kun je een goed actieplan maken op die punten!

Is het gelukt om de thuisopdracht te maken zoals jullie het hadden voorbesproken in hoofdstuk 2? Bespreek samen wat er uit het dagboek naar voren komt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Marije Kuin
    • 1
  • Bianca Boyer
    • 2
  1. 1.HaarlemNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations