Advertisement

Onderzoek wat er allemaal verandert voor jou

  • Marije Kuin
  • Bianca Boyer
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Vandaag begin je met een onderzoek naar wat er allemaal verandert als jouw slaap verandert. Heb je de eerste twee bladzijden gelezen? Zo nee, bespreek dan nu samen met jouw trainer wat daar uitgelegd wordt, zodat je begrijpt hoe dit werkboek werkt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Marije Kuin
    • 1
  • Bianca Boyer
    • 2
  1. 1.HaarlemNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations