Advertisement

Bepalen zorgresultaten

 • Henk Rosendal
 • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Nu zo duidelijk mogelijk bekend is met welke problemen de cliënt kampt, wat daarvan de oorzaak is en wat zijn wensen en (on)mogelijkheden zijn, is het tijd de beoogde zorgresultaten te formuleren. Wat wil (en kan) de cliënt bereiken? Dat kan één doel zijn, maar het kunnen er ook meer zijn. Deze doelen moet de wijkverpleegkundige zodanig opschrijven dat ze voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Dit is ook van belang voor alle medewerkers die bij de zorg betrokken zijn. Als zij begrijpen waarnaar wordt gestreefd, zal ook duidelijk(er) zijn waarom bepaalde interventies worden ingezet.

Literatuur

 1. 1.
  Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. Verpleegkundige zorgresultaten. Vertaling van Nursing Outcome Classification (NOC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Henk Rosendal
  • 1
 • José van Dorst
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations