Advertisement

Verpleegkundige diagnoses

 • Henk Rosendal
 • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Goed onderbouwde diagnoses zijn de basis voor een adequate indicatie. Immers, als niet zorgvuldig is vastgesteld wat er aan de hand is en wat de oorzaken daarvan zijn, kan niet worden verwacht dat een interventie zinvol zal bijdragen aan het bereiken van het beoogde zorgresultaat. Dan is er algauw sprake van onnodige zorg.

Literatuur

 1. 1.
  Rosendal H, Sattoe, J. Verpleegkundige diagnosen in de wijk. TVZ. 2016;1:34–7.Google Scholar
 2. 2.
  Van Dorst J, Rosendal H, Metzelthin S. Maakt het uit wat je gebruikt? Classificeren met Omaha versus Nanda. Ned Tijdschr EBP. 2017;(2):17–9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Henk Rosendal
  • 1
 • José van Dorst
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations