Advertisement

Inleiding

 • Henk Rosendal
 • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2015 maakt ‘verpleging en verzorging zonder verblijf’ deel uit van het verzekerde basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze aanspraak wordt ook wel de aanspraak Wijkverpleging genoemd. Hierin is bepaald dat ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’, wordt vergoed. Het is dus de (wijk)verpleegkundige die bepaalt welke zorg nodig is. Dat bepalen van de benodigde zorg staat bekend als indiceren.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
  Rosendal H, Sattoe J. Verpleegkundige diagnosen in de wijk. TVZ. 2016;1:34–7.Google Scholar
 3. 3.
  De Bont M, Van Haaren E, Rosendal H, Wigboldus M. Expertisegebied wijkverpleegkundige. Utrecht: V&VN; 2012. Beschikbaar op: https://www.venvn.nl/portals/1/nieuws/2013%20documenten/20121106%20expertisegebied%20wijkverpl.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Henk Rosendal
  • 1
 • José van Dorst
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations