Advertisement

Methodisch werken met probleemgedrag

 • Ronald Geelen
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft methodieken voor gebruik bij probleemgedrag. De methoden verschillen al naar gelang het doel. Gaat het om het verhelderen en behandelen van het probleemgedrag, om emoties en (belastende) gedachten van begeleiders, of om het nemen van een besluit bij een netelig dilemma? Deze vragen zijn de leidraad voor dit hoofdstuk.

Geraadpleegde Literatuur

 1. Allewijn, M., & Vink, M. T. (2009). Handreiking psychologische hulpverlening bij gedragsproblemen bij dementie. Amsterdam: NIP.Google Scholar
 2. Bird, M., Robert, H., Llewellyn-Jones, R. H., & Korten, A. (2009). An evaluation of the effectiveness of a case-specific approach to challenging behaviour associated with dementia. Aging & Mental Health, 13(1), 73–83.CrossRefGoogle Scholar
 3. Geelen, R. (2003a). RET het teamlid! (2003). Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 15(4), 14–18.Google Scholar
 4. Geelen, R. (2003b). Zwitsers zakmes voor verzorgenden. Tijdschrift voor Verzorgenden, 8/9, 28–31.Google Scholar
 5. Geelen, R., & Bleijenberg, G. (1999a). Proef op de som. Illustratie van gedragstherapie in het psychogeriatrisch verpleeghuis. Gedragstherapie, 32(2), 79–103.Google Scholar
 6. Geelen, R., & Bleijenberg, G. (1999b). Mediatieve gedragstherapie bij complexe gedragsproblemen. Een praktijkvoorbeeld uit een psychogeriatrisch verpleeghuis. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30, 73–79.PubMedGoogle Scholar
 7. Hamer, T., & Vink, M. (2001). Gedragsanalyse en ABC training voor verzorgenden. In A. M. Pot, P. Broek & R. Kook (Red.), Gedrag van slag, gedragsproblemen bij ouderen met dementie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 8. Spector, A., Orrell, M., & Goyder, J. (2013). A systematic review of staff training interventions to reduce the behavioural and psychological symptoms of dementia. Ageing Research Reviews, 12(1), 354–364.CrossRefGoogle Scholar
 9. Zwijsen, S. A., Smalbrugge, M., Eefsting, J. A., Twisk, J. W. R., Gerritsen, D. L., Pot, A. M., et al. (2014). Coming to grips with challenging behavior: A cluster randomized controlled trial on the effects of a multidisciplinary care program for challenging behavior in dementia. JAMDA, 15(531), 1–10.Google Scholar

Internet

 1. Informatie voor externe hulp bij de opzet van goede zorgcommunicatie en juiste interventies: https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/stappenplan.
 2. Richtlijn Probleemgedrag derde versie. De richtlijn is te vinden in de richtlijnendatabase op de nieuwe website van Verenso (https://www.verenso.nl) en op de website van het NIP (https://www.psynip.nl).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Ronald Geelen
  • 1
 1. 1.Etten-LeurNederland

Personalised recommendations