Advertisement

Sociale rollen

 • J. L. Swaan
 • M. de Craen
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gevolgen chronische pijn kan hebben op iemands sociale rollen. Het hebben van chronische pijn beïnvloedt ook de interactie met anderen. We bespreken de partnerrelatie, gezinsrelaties en relaties met vrienden, zowel vanuit het perspectief van de degene met pijn als van de omgeving en de interactie tussen beiden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsfasen. De patiënt heeft eigen copingstrategieën in relatie tot de pijn en tegelijkertijd ontstaat er met de omgeving een gezamenlijke coping waarin onderlinge gedragingen, gevoelens en gedachten zich ontwikkelen tot een patroon. Als degene met pijn gaat revalideren en geleidelijk anders leert omgaan met de pijn, vraagt dat een flexibiliteit van de omgeving om zich aan te passen zodat er een nieuwe dynamiek in de onderlinge verhoudingen kan ontstaan. Hoe het herstel van sociale rollen verloopt, is afhankelijk van uiteenlopende factoren die we met voorbeelden uit de praktijk behandelen.

Literatuur

 1. Blécourt, A. C. de, Craen, M. de, Gabriëls, E., Beusekom, B. van, & Moor, J. de (2015). Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten SOLK. In M. Hadders-Algra, K. Maathuis, R. F. Pangalila, J. G. Becher & J. de Moor (Red.), Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum. ISBN 9789023250807.Google Scholar
 2. Craig, K. D. (2015). Social communication model of pain. Pain, 156(7), 1198–1199.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dekker, C., Goossens, M. E., Bastiaenen, C. H., & Verbunt, J. A. (2016). Study protocol for a multicentre randomized controlled trial on effectiveness of an outpatient multimodal rehabilitation program for adolescents with chronic musculoskeletal pain (2B Active). BMC Musculoskeletal Disorders, 28(17), 317.CrossRefGoogle Scholar
 4. Eccleston, C., Wastell, S., Crombez, G., & Jordan, A. (2008). Adolescent social development and chronic pain. European Journal of Pain, 12, 765–774.CrossRefGoogle Scholar
 5. Flor, H., Turk, D. C., & Scholtz, O. B. (1987). Impact of chronic pain on the spouse: Marital, emotional and physical consequences. Journal of Psychosomatic Research, 31(1), 63–71.CrossRefGoogle Scholar
 6. Gianotten, W. L., Meihuizen-de Regt, M. J., & Son-Schoones, N. van (Red.). (2008). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 7. Goubert, L., Vlaeyen, J. W., Crombez, G., & Craig, K. D. (2011). Learning about pain from others: An observational learning account. The Journal of Pain, 12(2), 167–174.CrossRefGoogle Scholar
 8. Kamphuis, M. (2015). Te vroeg volwassen, over parentificatie. Amsterdam: Boom. ISBN 9789089532459.Google Scholar
 9. Kashikar-Zuck, S., Lynch, A. M., Graham, T. B., Swain, N. F., Mullen, S. M., & Noll, R. B. (2007). Social functioning and peer relationships of adolescents with juvenile fibromyalgia syndrome. Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research), 57(3), 474–480.CrossRefGoogle Scholar
 10. Kindt, S., Vansteenkiste, M., Loeys, T., & Goubert, L. (2016). Helping motivation and well-being of chronic pain couples: A daily diary study. Pain, 157(7), 1551–1562.CrossRefGoogle Scholar
 11. Law, E. F., Fisher, E., Howard, W. J., Levy, R., Ritterband, L., & Palermo, T. M. (2017). Longitudinal change in parent and child functioning after internet-delivered cognitive-behavioral therapy for chronic pain. Pain, 158, 1992–2000.CrossRefGoogle Scholar
 12. Lemmens, G., & Houdenhove, B. van (1998). Chronische pijn en de familie. Pijn Info. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 13. Prenevost, M. H., & Reme, S. E. (2017). Couples with chronic pain: How do intercouple interactions relate to coping? Scandinavian Journal of Pain, 16, 150–157.CrossRefGoogle Scholar
 14. Rosenbloom, B. N., Rabbitts, J. A., & Palermo, T. M. (2017). A developmental perspective on the impact of chronic pain in late adolescence and early adulthood: Implications for assessment and intervention. Pain, 158(9), 1629–1632.CrossRefGoogle Scholar
 15. Sinclair, C. M., Meredith, P., & Strong, J. (2016). Personal and contextual factors affecting the functional ability of children and adolescents with chronic pain: A systematic review. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 37, 327–342.CrossRefGoogle Scholar
 16. Swaan, J. L., & Goethals, W. G. L. (2014). Seksueel functioneren van patiënten met chronische musculoskeletale pijn binnen de revalidatiegeneeskunde. Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding, 33(57), 10–14.Google Scholar
 17. Weingarten, K. (2013). The ‘Cruel radiance of what is’: Helping couples live with chronic illness. Family Process, 52, 83–101.CrossRefGoogle Scholar
 18. Wilson, A. C., & Fales, J. L. (2015). Parenting in the context of chronic pain: A controlled study of parents with chronic pain. Clinical Journal of Pain, 31, 689–698.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • J. L. Swaan
  • 1
 • M. de Craen
  • 2
 1. 1.RevalidatieartsRijndam RevalidatieRotterdamNederland
 2. 2.Vrijgevestigd psychotherapeutPraktijk GooimeerHuizenNederland

Personalised recommendations