Advertisement

Multifactoriële analyse in de eerstelijn

 • D. Keizer
 • J. Reitsma- Lutjes
 • J. A. Verbunt
Chapter

Samenvatting

In de eerstelijnsgezondheidszorg is de huisarts het eerste aanspreekpunt voor de patiënt met chronische pijn. De huisarts stelt in zo’n situatie allereerst vast of er een somatische oorzaak is die de klachten kan verklaren. Indien er sprake is van chronische pijn, dan brengt de huisarts op basis van een multifactoriële analyse het pijnprobleem in kaart. Een biopsychosociaal perspectief is daarbij van belang. Vervolgens kiest de huisarts de meest passende behandelroute voor iedere individuele patiënt. Deze varieert in de eerstelijn van educatie door de huisarts alleen, ondersteuning door de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), tot eerstelijnsbehandeling bij een fysiotherapeut of oefentherapeut of een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in de generalistische basis-GGZ. Wanneer de huisarts op basis van zijn inventarisatie vermoedt dat het gaat om matig complexe problematiek, zou hij volgens de zorgstandaard idealiter moeten kunnen verwijzen naar een multidisciplinair team in de eerstelijn. De leden van het team delen dezelfde biopsychosociale visie en zijn allen deskundig op het gebied van chronische pijn. Het team verricht brede multidisciplinaire diagnostiek, geeft pijneducatie en behandelt bij voorkeur in de eerstelijn, in nauwe samenwerking met de tweedelijn. Bij hoog-complexe problematiek verwijst dit team gericht naar de tweede of derdelijn.

Literatuur

 1. Bouhassira, D., Attal, N., Alchaar, H., Boureau, F., Brochet, B., & Bruxelle, J. (2005). Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain, 114(1–2), 29–36.CrossRefGoogle Scholar
 2. Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10(4), 287–333.CrossRefGoogle Scholar
 3. Campbell, P., Hill, J. C., Protheroe, J., Afolabi, E. K., Lewis, M., Beardmore, R., et al. (2016). Aches and pains study protocol: Validity, acceptability, and feasibility of the Keele STarT MSK tool for subgrouping musculoskeletal patients in primary care. Journal of Pain Research, 14(9), 807–818.CrossRefGoogle Scholar
 4. Davies, K. A., Macfarlane, G. J., McBeth, J., Morriss, R., & Dickens, C. (2009). Insecure attachment style is associated with chronic widespread pain. Pain, 143(3), 200–205.CrossRefGoogle Scholar
 5. Dutch Pain Society & Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (2017). Zorgstandaard chronische pijn.Google Scholar
 6. Garnefski, N., Rood, Y. van, Roos, C. de, & Kraaij, V. (2017). Relationships between traumatic life events, cognitive emotion regulation strategies, and somatic complaints. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 24(2), 144–151.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hill, J. C., Whitehurst, D. G., Lewis, M., Bryan, S., Dunn, K. M., Foster, N. E., et al. (2011). Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): A randomised controlled trial. Lancet, 29(378), 1560–1571.CrossRefGoogle Scholar
 8. Holton-Salway, M. (2001). Narrative identities and the management of personal accountability in talk about ME. A discursive psychology approach to illness narrative. Journal of Health Psychology, 6(2), 247–259.CrossRefGoogle Scholar
 9. Joustra, M. L., Janssens, K. A., Bültmann, U., & Rosmalen, J. G. (2015). Functional limitations in functional somatic syndromes and recognized somatic diseases. Results from the general population cohort LifeLines. Journal of Psychosomatic Research, 45(78), 605.CrossRefGoogle Scholar
 10. Lamb, S. E., Mistry, D., Lall, R., Hansen, Z., Evans, D., Withers, E. J., et al. (2012). Back skills training trial group. Group cognitive behavioural interventions for low back pain in primary care: Extended follow-up of the back skills training trial (ISRCTN54717854). Pain, 153(2), 494–501.CrossRefGoogle Scholar
 11. Luyten, P., & Houdenhove, B. van. (2013). Common and specific factors in the psychotherapeutic treatment of patients suffering from chronic fatigue and pain. Journal of Psychotherapy Integration, 23(1), 14–27.CrossRefGoogle Scholar
 12. Meredith, P., Ownsworth, T., & Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical Psychology Review, 28(3), 407–429.CrossRefGoogle Scholar
 13. Rademakers, J. (2014). Kennissynthese. Gezondheidsvaardigheden niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nivel.https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Kennissynthese-Gezondheidsvaardigheden-2014.pdf?
 14. Regieraad Kwaliteit van Zorg (2011). Chronische pijn.Google Scholar
 15. Samwel, H. (2004). Verder met pijn. In G. Pool, F. Heuvel, A. V. Ranchor & R. Sanderman (Red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch somatische aandoeningen (pag. 92–107). Assen: van Gorcum bv.Google Scholar
 16. Samwel, H., Meer, T. van, & Crul, B. J. P. (2002). De psycholoog als pijnbehandelaar. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 17. Visser, M. S., Zonneveld, L. N., Spijker, A. van’t, Hunink, M. G., & Busschbach, J. J. (2015). The cost-effectiveness of cognitive-behavioral group training for patients with unexplained physical symptoms. Value Health, 18, 570–577.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • D. Keizer
  • 1
 • J. Reitsma- Lutjes
  • 2
 • J. A. Verbunt
  • 3
  • 4
 1. 1.GroningenNederland
 2. 2.Reitsma & Van Wieren PsychologenKollumNederland
 3. 3.Adelante Zorggroep HoensbroekHoensbroekNederland
 4. 4.Universiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations