Advertisement

De dagelijkse gevolgen van pijn

 • L. J. Slot
 • I. L. Thomassen-Hilgersom
Chapter

Samenvatting

De gevolgen van chronische pijn voor het dagelijks leven betreffen zowel het dagelijks handelen, alsook de innerlijke beleving. De pijn en beperkingen kunnen leiden tot een gevoel van vervreemding van zichzelf, het lichaam en de wereld. De patiënt maakt dan een rouwproces door. Aanvankelijk wordt dit proces gekenmerkt door veel verzet tegen de pijn en beperkingen. In het gedrag wordt dit, naast het zoeken naar een medische oplossing, veelal zichtbaar door het negeren van de pijn en overschrijding van de grenzen van het lichaam, of juist door het vermijden van de pijn en inactiviteit uit angst voor mogelijke schade. Verlieservaringen en heftige externe en interne conflicten kunnen het dagelijks leven kenmerken. In een latere fase wordt geleidelijk steeds meer onderkend dat terugkeer naar het leven van vóór de pijn niet mogelijk is. In het dagelijks handelen wordt nu minder gezocht naar een medische oplossing en meer naar een andere maatschappelijke invulling van belangrijk geachte levenswaarden. Afhankelijk van de mate van acceptatie van de nieuwe realiteit kan men zo komen tot een nieuwe invulling van het dagelijks leven die niet meer als kunstmatig wordt ervaren, maar als een bevredigende nieuwe levensrichting.

Geraadpleegde literatuur

 1. Afrell, M., Biguet, G., & Rudebeck, C. E. (2007). Living with a body in pain – Between acceptance and denial. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21, 291–296.CrossRefGoogle Scholar
 2. Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10, 287–333.CrossRefGoogle Scholar
 3. Lamé, J. E., Petrus, M. L., Vlaeyen, J. W., Kleef, M., & Patijn, J. (2005). Quality of life in chronic pain is more associated with beliefs about pain than with pain intensity. European Journal of Pain, 9, 15–24.CrossRefGoogle Scholar
 4. McCracken, L. M., & Eccleston, C. (2003). Coping or acceptance: What to do about chronic pain? Pain, 104, 197–204.CrossRefGoogle Scholar
 5. Råheim, M., & Håland, W. (2006). Lived experience of chronic pain and fibromyalgia: Women’s stories from daily life. Qualitative Health Research, 6, 741–761.CrossRefGoogle Scholar
 6. Turner, J. A., Jensen, M. P., & Romano, J. M. (2000). Do beliefs, coping, and catastrophizing independently predict functioning in patients with chronic pain? Pain, 85, 115–125.CrossRefGoogle Scholar
 7. Viane, I., Crombez, G., Eccleston, C., Poppe, C., Devulder, J., Houdenhove, B. van, et al. (2003). Acceptance of pain is an independent predictor of mental well-being in patients with chronic pain: Empirical evidence and reappraisal. Pain, 106, 65–72.CrossRefGoogle Scholar
 8. Voogt, L. P. (2009). De ervaringswereld van patiënten met chronische pijn. Een empirisch-fenomenologisch onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam. Den Haag: Lemma place of publishing.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • L. J. Slot
  • 1
 • I. L. Thomassen-Hilgersom
  • 2
 1. 1.Roessingh RevalidatieEnschedeNederland
 2. 2.SoestNederland

Personalised recommendations