Advertisement

Acceptance and commitment therapy

 • K. M. G. Schreurs
 • B. van Baalen
 • P. H. T. G. Heuts
Chapter

Samenvatting

Pijn hoort bij het leven. Wanneer pogingen om pijn te controleren of te bestrijden niet of niet afdoende slagen, maakt dit verdrietig, machteloos en opstandig. Dit leidt op den duur tot meer klachten en beperkingen. Bovendien komen patiënten in hun gevecht met de steeds terugkerende pijn dikwijls niet meer toe aan dat wat het leven voor hen de moeite waard maakt. In acceptance and commitment therapy (ACT) richten patiënten zich hier weer op, stoppen ze het gevecht tegen de pijn en merken dat dit ruimte geeft om te doen waar het in hun leven om draait. ACT is gebaseerd op de relational frame theory (RFT). Dit is een ontwikkeling binnen de psychologische leertheorieën die de verbale vermogens van mensen centraal stelt. In dit hoofdstuk gaan we in op de wetenschappelijke evidentie voor ACT, leggen we het klinische model van ACT uit, illustreren we een aantal oefeningen aan de hand van een casus en geven tips en valkuilen bij de toepassing van ACT.

Literatuur

 1. A-Tjak, J. (Red.). (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. A-Tjak, J. G. L., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Emmelkamp, P. M. G. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 30–36.CrossRefGoogle Scholar
 3. Buhrman, M., Fredriksson, A., Edström, G., Shafiei, D., Tärnqvist, C., Ljótsson, B., et al. (2013). Guided internet-delivered cognitive behavioural therapy for chronic pain patients who have residual symptoms after rehabilitation treatment: Randomized controlled trial. European Journal of Pain, 17(5), 753–765.CrossRefGoogle Scholar
 4. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research Therapy, 44(1), 1–25.CrossRefGoogle Scholar
 5. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy. The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York, London: The Guilford Press.Google Scholar
 6. Herbert, M. S., Afari, N., Liu, L., Heppner, P., Rutledge, T., Williams, K., et al. (2017). Telehealth versus in-person acceptance and commitment therapy for chronic pain: A randomized noninferiority trial. European Journal of Pain, 18(2), 200–211.CrossRefGoogle Scholar
 7. Heuts, P., & Kleen, M. (2015). ACT bij chronische pijn. In J. A-Tjak (Red.). Acceptance & commitment therapy: Theorie en praktijk (pag. 119–126) (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 8. Heuts, P., & Schreurs, K. (2013). Werken met acceptance & commitment therapie in TEAMS. Hoensbroek: Adelante-Zorggroep.Google Scholar
 9. Jansen, G., & Batink, T. (2014). Time to ACT! Het basisboek voor professionals. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
 10. Johnston, M., Foster, M., Shennan, J., Starkey, N. J., & Johnson, A. (2010). The effectiveness of an acceptance and commitment therapy self-help intervention for chronic pain. Clinical Journal of Pain, 26(5), 393–402.CrossRefGoogle Scholar
 11. Kristjánsdóttir, O. B., Fors, E. A., Eide, E., Finset, A., Stensrud, T. L., Dulmen, S. van, et al. (2013). A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: Randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 15(1), e5.CrossRefGoogle Scholar
 12. Lappalainen, P., Granlund, A., Siltanen, S., Ahonen, S., Vitikainen, M., Tolvanen, A., et al. (2014). ACT internet-based vs face-to-face? A randomized controlled trial of two ways to deliver acceptance and commitment therapy for depressive symptoms: An 18-month follow-up. Behaviour Research and Therapy, 61, 43–54.CrossRefGoogle Scholar
 13. Luciano, J. V., D’Amico, F., Feliu-Soler, A., McCracken, L. M., Aguado, J., Peñarrubia-María, M. T., et al. (2017). Cost-utility of group acceptance and commitment therapy for fibromyalgia versus recommended drugs: An economic analysis alongside a 6-month randomized controlled trial conducted in Spain (EFFIGACT Study). Journal of Pain, 18, 868–880.CrossRefGoogle Scholar
 14. McCracken, L. M. (2005). Contextual cognitive-behavioral therapy for chronic pain. Seattle: IASP press.Google Scholar
 15. McCracken, L. M., & Vowles, K. E. (2014). Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain. Model, process, and progress. American Psychologist, 69, 178–187.CrossRefGoogle Scholar
 16. Robinson, P., Wicksell, R. K., & Olsson, G. L. (2004). ACT with chronic pain patients. In S. C. Hayes & K. D. Strosahl (Eds.)., A practical guide to acceptance and commitment therapy, (pp. 315–345). New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 17. Schreurs, K., & Hulsbergen, M. (2011). Leven met pijn: Praktijkboek. e-boek. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 18. Simpson, P. A., Mars, T., & Esteves, J. A. (2017). A systematic review of randomised controlled trials using acceptance and commitment therapy as an intervention in the management of non-malignant, chronic pain in adults. International Journal of Osteopathic Medicine, 24, 18–31.CrossRefGoogle Scholar
 19. Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., Fox, J. P., & Schreurs, K. M. G. (2015). Psychological flexibility and catastrophizing as associated change mechanisms during online acceptance & commitment therapy for chronic pain. Behaviour Research & Therapy, 74, 50–59.CrossRefGoogle Scholar
 20. Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., Veehof, M. M., & Schreurs, K. M. G. (2014). Internet-based guided self-help intervention for chronic pain based on acceptance and commitment therapy: A randomized controlled trial. Journal of Behavioral Medicine, 38, 66–80.CrossRefGoogle Scholar
 21. Veehof, M., Schreurs, K., Hulsbergen, M., & Bohlmeijer, E. (2010). Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 22. Veehof, M. M., Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. M. G. (2016). Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review. Cognive Behaviour Therapy, 45, 5–31.CrossRefGoogle Scholar
 23. Vowles, K. E., McCracken, L. M., & Eccleston, C. (2007). Processes of change in treatment for chronic pain: The contributions of pain, acceptance, and catastrophizing. European Journal of Pain, 11, 779–787.CrossRefGoogle Scholar
 24. Wicksell, R. K., Olsson, G. L., & Hayes, S. C. (2010). Psychological flexibility as a mediator of improvement in acceptance and commitment therapy for patients with chronic pain following whiplash. European Journal of Pain, 14(10), 1059.e1–1059.e11.CrossRefGoogle Scholar

Draaiboeken, publicaties, films

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • K. M. G. Schreurs
  • 1
 • B. van Baalen
  • 2
 • P. H. T. G. Heuts
  • 3
 1. 1.Universiteit Twente, Roessingh Centrum voor RevalidatieEnschedeNederland
 2. 2.Rijndam RevalidatieRotterdamNederland
 3. 3.Adelante ZorggroepHoensbroekNederland

Personalised recommendations