Advertisement

Graded activity

 • M. J. Geilen
 • L. W. Wennemars
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt graded activity (GA) als onderdeel van een gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn beschreven. De theoretische achtergrond en wetenschappelijke evidentie worden kort besproken. Aan de hand van een casus wordt de toepassing van de behandelprincipes uitgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een startfase – met anamnese, lichamelijk onderzoek, educatie en basislijnmeting – een behandelfase, gericht op het optimaliseren van het activiteitenpatroon, en de generalisatiefase, gericht op het blijven toepassen in de eigen omgeving. Aandacht voor het lichaamsbewustzijn binnen de aanpak met GA wordt in een aparte paragraaf besproken. Bij het bespreken van GA in de zorgketen bij chronische pijn wordt kort ingegaan op toepassing in een mono- en multidisciplinaire behandelsetting, op het combineren van GA met oefentherapie gericht op het verbeteren van functies van het bewegingsapparaat en op de toepassing van GA in de arbeidsre-integratie.

Literatuur

 1. Fordyce, W. E. (1976). Behaviour methods for chronic pain and illness. St. Louis, MO: Mosby.Google Scholar
 2. Geilen, M., Leeuw, M., & Hodiamont-Joosten, M. (2005). Graded activitiy volgens gedragsgeoriënteerde principes. In P. U. Dijkstra (Red.), Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie (Hoofdstuk 8). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 3. Geraets, J. J. X. R., Goossens, M. E. J. B., Groot, et al. (2005). Effectiveness of a graded exercise therapy program for patiënts with chronic shoulder complaints. Australian Journal of Physiotherapy, 51, 87–94.CrossRefGoogle Scholar
 4. Jensen, M. P. (1992). Enhancing motivation to change in pain treatment. In D. C. Turk & R. Melzack (eds.), Handbook of pain assessment. New York: Guilford press.Google Scholar
 5. Köke, A. J. A., Wilgen, P. van, Engers, A., & Geilen, M. (2007). Graded activity: Een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 6. Leeuw, M., Goossens, M. E. J. B., Breukelen, G. J. P., et al. (2008). Exposure in vivo versus versus operant graded activity in chronic low back pain patients: Results of a randomized controlled trial. Pain, 138, 192–207.CrossRefGoogle Scholar
 7. Maas vd, L. C., Köke, A., Pont, M., et al. (2015). Improving the multidisciplinary treatment of chronic pain by stimulating body awareness: A cluster-randomized trial. The Clinical Journal of Pain, 31(7), 660–669.CrossRefGoogle Scholar
 8. Ostelo, R. W. J. G., Tulder, M. W. van, Vlaeyen, J. W. S., Linton, S. J., Morley, S. J., & Assendelft, W. J. (2005). Behavioural treatment for chronic low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1. Art. No.: CD002014.Google Scholar
 9. Smeets, R. J. E. M., Vlayen, J. W. S., Hidding, A., et al. (2007). Chronic low back pain: Physical training, graded activity with problem solving training, or both? The one-year post-treatment results of a randomized controlled trial. Pain, 134, 263–276.CrossRefGoogle Scholar
 10. Staal, J. B., Hlobil, H., Twisk, J. W. R., et al. (2004). Graded activity for low back pain in occupational health care: A randomized controlled trial. Annals of Internal Medicine, 140, 77–84.CrossRefGoogle Scholar
 11. Veenhof, C., Dekker, J., Bijlsma, H., et al. (2007). Het effect van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van heup of knie. In J. de Nijs (ed.), Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2008 (Hoofdstuk 16). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • M. J. Geilen
  • 1
 • L. W. Wennemars
  • 2
 1. 1.Adelante Zorggroep VolwassenenrevalidatieHoensbroekNederland
 2. 2.Roessingh Centrum voor RevalidatieEnschedeNederland

Personalised recommendations