Advertisement

Anamnese, onderzoek en screening

  • Ron VerschurenEmail author
Chapter

Samenvatting

Aan het eind van dit hoofdstuk staat aanvullend een korte notitie over schoenadvies en therapie bij terugkerende hyperkeratose op de voorvoet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations