Advertisement

Nazorg: preventie, educatie, emotionele aspecten en organisatie van zorg

  • Ron VerschurenEmail author
Chapter

Samenvatting

Mensen met reuma ontdekken hoe belangrijk hun voeten zijn; zoals in hoofdstuk  1 beschreven, krijgt meer dan 70% voetklachten. Pijn, zwelling, standverandering en huidaandoeningen aan de voeten zijn vaak de eerste symptomen bij reuma.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations