Advertisement

Eetstoornissen bij jonge kinderen

Augustus 2018
 • L. Veenje Smits
 • N. A. M. Wierdsma
Chapter

Samenvatting

Circa 25–40 % van de jonge kinderen in Nederland heeft op een bepaald moment in hun leven problemen met eten. Bij de grootste groep zijn de problemen van voorbijgaande aard. Bij sommige kinderen kunnen de problemen echter zodanige vormen aannemen dat er sprake is van een ernstige eetstoornis. De diëtistische behandeling van een eetstoornis bestaat uit twee stappen. Als eerste moet ervoor worden gezorgd dat de eetstoornis niet verder verergert en dat de lichamelijke conditie van het kind verbetert of stabiliseert. Daarna kan er, afhankelijk van een functieanalyse, worden gestart met een interventie. Deze kan bestaan uit gedragstherapie, logopedie, EMDR, systeemtherapie of andere vormen van behandeling. Hierbij is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en een diëtist essentieel. Ieder kind is uniek en verdient bij de behandeling van de eetstoornis zorg op maat. Dankzij goede diagnostiek door verschillende paramedici samen kan dit in de praktijk gerealiseerd worden. De kinderdiëtist stelt naar aanleiding van de diagnostiek een behandelplan op en voert in samenwerking met de diverse partners het behandelplan uit. Dit vraagt zowel vakkennis als creativiteit en vermogen tot verbinding maken met ouders en kind. De diëtist houdt hierbij rekening met alle biologische, psychologische en sociale factoren.

Literatuur

 1. Bryant-Waugh, R., Markham, L., Kreipe, R., & Timothy Walsh, B. (2010). Feeding and eating disorders in childhood. International Journal of Eating Disorders, 43(2), 98–111.PubMedGoogle Scholar
 2. Chatoor, I., Ganiban, J., Colin, V., et al. (1998). Attachment and feeding problems: A reexamination of nonorganic failure to thrive and attachment insecurity. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37(11), 1217–1224.Google Scholar
 3. Engel-Hoek, L.van den, Gerven, M. van, Groot, S. de, Haaften, L. van, & Hulst, K. van (2011). Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (4e druk). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Hofman, E. (1998). Moeilijk etende peuters: Een onderzoek naar moeilijk eetgedrag van peuters van 18 tot 54 maanden. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 30(3), 38–41.Google Scholar
 5. Hofman, E. (2006). Kleine eters: Peuters en kleuters met eetproblemen. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 6. Kindermann, A., & Kneepkens, F. (2010). Voedings- en eetproblemen bij jonge kinderen. Praktische Pediatrie, 3, 174–179.Google Scholar
 7. Levine, A., Bachar, L., Tsangen, Z., et al. (2011). Screening criteria for diagnosis of infantile feeding disorders as a cause of poor feeding or food refusal. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 52(5), 563–568.Google Scholar
 8. Provost, B., Crowe, T., Osbourn, P., et al. (2010). Mealtime behaviors of preschool children: Comparison of children with autism spectrum disorder and children with typical development. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 30(3), 220–233.Google Scholar
 9. Satter, E. (1990). The feeding relationship: Problems and interventions. Journal of Pediatrics, 117, S181–S189.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Swets-Gronert, F. A. (1986). Temperament, taalcompetentie en gedragsproblemen van jonge kinderen; een longitudinaal onderzoek bij kinderen van een half tot vijf jaar. Leiden: Proefschrift universiteit Leiden.Google Scholar
 11. Timmers-Huigen, D. (1990). Opvoeden praktisch bekeken. Deventer: van Loghum Slaterus.Google Scholar
 12. Williams, P., Dalrymple, N., & Neal, J. (2000). Eating habits of children with autism. Pediatric Nursing, 26(3), 259–264.PubMedGoogle Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37(4), 887–907.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cooke, L. J., Haworth, C. M. A., & Wardle, J. (2007). Genetic and environmental influences on children’s food neophobia. American Journal of Clinical Nutrition, 86(2), 428–433.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Furth, E. F. van, et al. (2006). NVK richtlijn eetstoornissen. Utrecht: LSMR/CBO/Trimbos.Google Scholar
 4. Galloway, A. T., Fiorito, L. M., Francis, L. A., & Birch, L. L. (2006). Finish your soup: Counterproductive effects of pressuring children to eat on intake and effect. Appetite, 46, 318–323.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 5. Goosens, L. (2017). Eetproblemen bij kinderen en adolescenten. Leuven: Acco.Google Scholar
 6. Koivisto, U., Fellenius, J., & Sjoden, P. (1994). Relations between parental mealtime practices and children’s food intake. Appetite, 22(3), 245–257.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Lanting, C. I., Heerdink-Obenhuijsen, N., Schuit-van Raamsdonk, H. L. L. et al. (2013). JGZ richtlijn voeding en eetgedrag. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). www.ncj.nl.
 8. Leeuwenburg-Grijseels, E., Weerd, C. van der (2008). Hoera, ik eet! Praktische adviezen voor ouders en hulpverleners van baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. http://www.hoera-ik-eet.nl.
 9. Linscheid, T. R. (2006). Behavioral treatments for pediatric feeding disorders. Behavior Modification, 30(1), 6–23.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Pratt, B., & Woolfenden, S. (2002). Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents. Cochrane Database Systematic Review, 2, CD002891.Google Scholar
 11. Sanders, M., Patel, R., Grice, B. le, & Shepherd, R. (1993). Children with persistent feeding difficulties: An observational analysis of the feeding interactions of problem and non-problem eaters. Health Psychology, 12(1), 64–73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Savage, J. S., Fischer, J. O., & Birch, L. L. (2007). Parental influence on eating behavior: Conception to adolescence. Journal of Law, Medicine & Ethics, 35(1), 22–34.CrossRefGoogle Scholar
 13. Seys, D. M., Rensen, J. H. M., & Obbink, M. H. J. (2000). Behandelingsstrategieën bij jonge kinderen met voedings- en eetproblemen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 14. Williams, K. E., Field, D. G., & Seiverling, L. (2010). Food refusal in children: A review of the literature. Research in Developmental Disabilities, 3, 625–633.CrossRefGoogle Scholar
 15. Wit, J. de (1994). Lichamelijke gevolgen van eetstoornissen bij kinderen. In A. P. Messer, I. de Vos & W. H. G. Wolters (Red.), Eetproblemen bij kinderen en adolescenten. Baarn: Ambo.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • L. Veenje Smits
  • 1
 • N. A. M. Wierdsma
  • 2
 1. 1.Seys CentraMaldenNederland
 2. 2.Kinderdietisten FrieslandLeeuwardenNederland

Personalised recommendations